Pravidla českého pravopisu

sspáč, -e m.
 spáchat, 1. j. spáchám i spášu, 3. mn. spáchají i spášou; rozk. spáchej; podst. jm. spáchání
 spací
 spád, -u m.
 spad, -u m. (např. popílku)
 spadlý
 spádnice ž.
 spadnout, příč. spadl, spadeno; podst. jm. spadnutí
 spádný
 spádový
 spájet (k pájet i k spojovat), 3. mn. spájejí i spájí
 spála, -y ž.
 spálenina ž.
 spáleniště, -iště s., mn. 2. -išť
 spáleništní
 spaliny, -in ž. pomn.
 spálit, rozk. spal
 spalitelný
 spalničky, -ček ž. pomn.
 spalovat
 spalovna, -y ž.
 spánek, -nku m.
 spánembohem přísl. i citosl.
 spaní s.
 spanilý
 spár, -u m.
 spára ž., jedn. 7. spárou, mn. 2. spár, 3. spárám atd.
 spářit (k pár), rozk. sp
 spařit (k pára)
 Sparta ž. (tělovýchovná jednota)
 Sparta ž.; Sparťan, -a m.; spartský, mn. -tští
 Sparta, -ty ž.; Sparťané, spartský
 Sparta, -y ž.;spartský
 spartakiáda ž.
 spartakiádní
 Spartakus, -ka i Spartacus [-ku-], -ca i -ka m.
 sparťan, -a m. (přívrženec, hráč Sparty)
 sparťanský (k sparťan)
 spartánský (např. výchova)
 spása, -y ž.
 spásat
 spasit, rozk. spas; příč. spasen
 spasitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; Spasitel (Kristus)
 spásný
 spást, 1. j. spasu; rozk. spas; příč. spásl, spasen
 spát, 1. j. spím, 3. mn. spí; rozk. spi, spěte; příč. spal; podst. jm. spaní
 spatra (mluvit)
 spatřit, rozk. spatři i spatř, spatřete i spatřte
 spavý
 spazmus, -zmu i spasmus [-zm-], -smu m.
 spěch, -u m.
 spěchat
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 specialista, -y m.
 specialita ž.
 specializace ž.
 specializační
 specializovat
 speciální
 specifický
 Spectabilis [spektá-] m. neskl.
 speditér [spedy-], -a m.
 spékat i spíkat, podst. jm. spékání i spíkání
 speklý
 spektrální
 spektrograf, -u m.
 spektroskopický
 spektrum, -ra s.
 spekulace ž.
 spekulant, -a m.
 spekulantský, mn. -tští
 spekulantství s.
 spekulativní [-ty- i -tý-]
 spekulovat
 speleologický
 speleologie ž.
 sperma, -matu s.
 spermatocyt, -u m.
 spermatozoid, -u m.
 spermie ž., mn. 2. -mií
 spěšný
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 spíchnout, příč. spíchl i spíchnul
 spící
 spiklenec, -nce m.; spiklenka ž.
 spiknutí s.
 spíkr, -a m.
 spílat, podst. jm. spílání
 spilovat (pilováním odstranit)
 spínač, -e (přístroj)
 spínat, podst. jm. spínání
 spinet, -u m.
 spirála, -y ž.
 spiritizmus [-ty-], -izmu i spiritismus [-tyzm-], -ismu m.
 spirituál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 spirochéta ž.
 spirometr, -u m.
 spis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 spíše, spíš část.
 spískat, podst. jm. spískání
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
 ačkoli, ačkoliv spojka
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 alesp, aspoň část.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
 asparágus, -gusu i -gu m.
 aspekt, -u m.
 aspik, -u m.
 aspirace ž.
 aspirant, -a m.
 aspirantura [-tu- i -tú-] ž.
 aspirin [-ri- i -rí-], -u m.
 aspirovat
 asp, alespoň část.
  spojka i část.
 aťsi spojka i část.
 avšak spojka
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bezesporný
 bezesporu i beze sporu (nesporně)
 bezúspěšný
 Bospor, -u m.; bosporský
 buďsi spojka i část.
 buďto spojka
 byť, byť i spojka
 byťsi spojka
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
 či spojka
 čili spojka
 cizosprašný
ddceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 debl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ve sportu)
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 despekt, -u m.
 desperát, -a m.
 despocie ž.
 despota, -y m.
 despotický [-ty-]
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 disparátní [dy-]
 disparita [dy-] ž.
 dispečer [dy-], -a m.
 dispečink [dy-], -ku m.
 dispenz [dy-], -ze i dispenze ž.
 dispergovat [dy-]
 disperze [dy-] ž.
 disperzní [dy-]
 displej [dy-], -e m. i ž.
 disponent [dy-], -a m.
 disponovat [dy-]
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
 disproporce [dy-]
 disproporcionální [dy-]
 disproporční [dy-]
 disputace [dy-] ž.
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 divže i div že spojka
 dokud spojka
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dospat (se), 1. j. dospím (se), 3. mn. dospí (se); podst. jm. dospání
 dospělý m. i příd. jm.
 dospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospění
 dospívat, podst. jm. dospívání (k dospět)
 dospod, dospodu přísl.
 dotud spojka
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
 dysprozium [-pro- i -pró-], -zia s.
eesesák, -a m. (nespis.)
 esperanto s.
 esperantský, mn. -tští
 espreso s.
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffrontispis [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhalový (např. sporty)
 Helespont i Hellespontos, -tu m.; helespontský i hellespontský
 Hispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hispanista [-ny-], -y m.
 hospic, -u i -e m.
 hospic, -u i -e m.
 hospitace ž.
 hospitalizace ž.
 hospoda ž.; hospoda Na Růžku
 hospodář, -e m.
 hospodařit
 hospodárný
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hospodářský
 hospodářství s.
Naposledy hledáno:

sp, drahov, byltén, tanď, borsko, flít, ajindy, nemeji, dopá, imperi

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.