Pravidla českého pravopisu

sstát se, 1. j. stanu se; rozk. staň se; příč. stal se
 stať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 stát, -u m.
 stát, 1. j. stojím; rozk. stůj; příč. stál; podst. jm. stání
ssetnout i stít, 1. j. setnu; rozk. setni; příč. sťal i setnul, sťat i setnut; podst. jm. stětí i setnutí
zZápadní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
sstatečný
 statek, -tku m.
 statice ž.
 statický [-ty-]
 statika [-ty-] ž.
 statista [-ty-], -y m.; statistka ž.
 statistický [-tysty-]
 statistik [-tysty-], -a m.
 statistika [-tysty-] ž.
 Statius [-ci-], -tia m.
 stativ [-ty- i -tý-], -u m.
 stát
 státnický
 státník, -a m.
 statný
 statocysta ž.
 státoprávní
 stator, -u m.
 státovka ž.
 status quo [kvó] m., jedn. 2. statu quo (lat.)
 status, -su m.
 statut, -u m.
 statutární
 Podobné:
aaerostatický [a-e-ty-]
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 antistatický [-ty-ty-]
 astat, -u m.
bBahrajn, -u m.; Bahrajnský stát; Bahrajňan i Bahrajnec m.; bahrajnský
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
ddorůstat
 dostat, 1. j. dostanu; rozk. dostaň; příč. dostal; podst. jm. dostání
 dostát, 1. j. dostojím; rozk. dostůj; příč. dostál
eelektrostatický [-ty-]
hHallstatt [-štat], -u m.; hallstattský i halštatský
 hydrostatika [-ty-] ž.
iIzrael, -e m.; Izraelský stát; Izraelec m.; izraelský
kKambodža, -e ž.; Kambodžský stát; Kambodžan m.; kambodžský
 Katar, -u m.; Katarský stát; Katařan i Katarec m.; katarský
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konstatovat
 Kuvajt, -u m.; Kuvajtský stát; Kuvajťan m.; kuvajtský
mmajestát, -u m.; Majestát Rudolfův i Rudolfův majestát
 matematickostatistický [-ty-tysty-] (k matematická statistika)
 Mexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 Mikronésie [-zi-], -e ž.; Mikronéské federativní státy; Mikronésan m.; mikronéský
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), neskl. s. (stát); mississippský
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), s. neskl. (stát); mississippský
 Missouri [-zú-] neskl. s. i ž. (řeka), neskl.s. (stát); missourský
nnastát se, 1. j. nastojím se; příč. nastál se
 nastat, 3. j. nastane; rozk. nastaň; příč. nastal
 naživu i na živu (např. zůstat)
 nedostat se, 3. j. nedostane se; příč. nedostal se
 nedostát, 1. j. nedostojím; příč. nedostál
 Niger [ny-], -u m.; (stát); Nigérská republika; Nigeřan m.; nigerský
oobstát, 1. j. obstojím; rozk. obstůj; příč. obstál (osvědčit se)
 opodstatnit
 osamostatnit (se)
 ostat, 1. j. ostanu; rozk. ostaň; příč. ostal
 ozdravět, 3. mn. ozdravějí i ozdraví; podst. jm. ozdravění (stát se zdravým)
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
ppodstata ž.; v podstatě
 podstatný
 postátnit
 povstat, 1. j. povstanu; rozk. povstaň; příč. povstal
 pozůstatek, -tku m.
 přestat, 1. j. přestanu; rozk. přestaň; příč. přestal; podst. jm. přestání
 přestát, 1. j. přestojím; rozk. přestůj; příč. přestál; podst. jm. přestání
 přistat i přistát, 1. j. přistanu; příč. přistal i přistál; podst. jm. přistání
 prostata ž.
 protistát
rrada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 rada; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; ...
 reostat, -u m.
ssdostatek přísl.
 Spojené státy americké, S-ých s-ů a -ých m. pomn.
 spojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 srůstat (dohromady)
ttermostat, -u m.
 termostatický [-ty-]
 trestat, podst. jm. trestání
uuchystat
 ustát se, 1. j. ustojím se; příč. ustál se
 ustat, 1. j. ustanu; rozk. ustaň; příč. ustal; podst. jm. ustání (bez ustání)
 ustátý
vVatikán [-ty-], -u m.; Vatikánský městský stát; Vatikánec m.; vatikánský
 Vatikán [-ty-], -u m.; vatikánský; Vatikánský městský stát
 velkostatek, -tku m.
 víceméně i více méně (v podstatě, zhruba)
 vnitrostát
 vstát, 1. j. vstanu; rozk. vstaň; příč. vstal; podst. jm. vstání
 vyhladovět, 3. mn. vyhladovějí i vyhladoví (dostat hlad)
 vyrůstat, podst. jm. vyrůstání
 vystát, 1. j. vystojím; rozk. vystůj; příč. vystál
 vyvstat, 1. j. vyvstanu; rozk. vyvstaň; příč. vyvstal
 vzrůstat, podst. jm. vzrůstání
zza vyučenou (dostat)
 zaostat, 1. j. zaostanu; rozk. (ne)zaostaň
 zarůstat, podst. jm. zarůstání
 zastat (se), 1. j. zastanu (se); rozk. zastaň (se); příč. zastal (se); podst. jm. zastání
 zbělet, 3. mn. zbělejí i zbělí; příč. zbělel (stát se bílým)
 zbýt, 1. j. zbudu i zbydu; rozk. zbuď; příč. zbyl; podst. jm. zbytí (zůstat)
 zchoulostivět, 3. mn. zchoulostivějí i zchoulostiví; příč. zchoulostivěl (stát se choulostivým)
 zchystat
 zdivočet, 3. mn. zdivočejí i zdivočí; příč. zdivočel (stát se divokým)
 zdomácnět, 3. mn. zdomácnějí i zdomácní; příč. zdomácněl (stát se domácím)
 zdrsnět, 3. mn. zdrsnějí i zdrsní; příč. zdrsněl (stát se drsným)
 země i zem, -ě ž.; Země (hvězdářsky); Země česká (jako hist. státní celek); české země i České země; země Koruny české
 zemědělsko-průmyslový (např. stát)
 zešpičatět, 3. mn. zešpičatějí i zešpičatí; příč. zešpičatěl (stát se špičatým)
 zestátnit, příč. zestátněn
 zestátňovat
 zesvětštět, 3. mn. zesvětštějí i zesvětští; příč. zesvětštěl (stát se světským)
 zevšednět, 3. mn. zevšednějí i zevšední; příč. zevšedněl (stát se všedním)
 zhrbatět, 3. mn. zhrbatějí i zhrbatí; příč. zhrbatěl (stát se hrbatým)
 zhutnět, 3. mn. zhutnějí i zhutní; příč. zhutněl (stát se hutným)
 zintenzivnět [-zi- i -zí-], 3. mn. zintenzivnějí i zintenzivní; příč. zintenzivněl (stát se intenzivním)
 zintimnět [-ty-], 3. mn. zintimnějí i zintimní; příč. zintimněl (stát se intimním)
 zjasnět, 3. mn. zjasnějí i zjasní; příč. zjasněl (stát se jasnějším)
Naposledy hledáno:

stát, zkrut, nahlídl, azbes, pluto, med, azat, azalka, tunik, dělník

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.