Pravidla českého pravopisu

sStrabon, -ona m.
 střádal, -a m., mn. 4., 7. -y
 střádat, podst. jm. střádání
 střadatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 stradivárky [-dy-], -rek ž. pomn.
 straka ž.; stračí
 strakapoud, -a m.
 Strakonice, -ic ž. pomn.; strakonický
 Stralsund [štrálz-], -u m.; stralsundský
 stran předl.
 stráň, -ně ž.
 strana ž.; Strana zelených, Občanská demokratická strana
 stranický
 stranictví s.
 straník, -a m.
 stranit
 stránka ž., jedn. 7. stránkou
 střapec, -pce m.
 střásat i setřásat
 strašlivý
 strašpytel, -tla i -tle m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 střást i setřást, 1. j. s(e)třesu; rozk. s(e)třes; příč. s(e)třásl, s(e)třesen
 strastiplný
 strastný
 stratég, -a m.
 strategický
 strategie ž.
 stratifikace [-ty-] ž.
 stratosféra ž.
 stratosférický
 stratovize ž.
 stratum [strá-], -ta s.
 stratus [strá-], -tu m.
 strava, -y m.
 strávit, rozk. strav (pokrm i čas)
 stravitelný
 strávník, -a m.; strávnice ž.
 stravovat (se), podst. jm. stravování
 stravovna, -y ž.
 stráž, -e ž.; Hradní stráž
 strážce, -ce m., jedn. 5. -ce; strážkyně ž., mn. 2. -yň i -yní strážní (např. věž)
 strážnice ž.
 Strážnice, -e ž.; strážnický
 strážník, -a m.
 strážný m. i příd. jm.
 strčit
 střeček, -čka m.
 střecha ž.
 střechýl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 strečink, -ku m.
 střed, -u m.
 středa ž.; Popeleční středa
 středeční
 středisko s., mn. 2. -sk i -sek
 Střední Amerika, s. A-y ž.; středoamerický
 Střední Asie [áz-], s. Asie ž.; středoasijský
 Střední východ
 střední; Střední průmyslová škola stavební v (Praze); Střední Amerika, Střední Asie, Střední východ
 Středoafrická republika; S-é r-y ž.; středoafrický
 středoafrický
 středoamerický
 středoasijský [-zi-]
 středočeský
 Středoevropan, -a m.
 středoevropský (např. čas)
 středohoří s.; České středohoří
 středohorský
 středoškolský
 středověk, -u m.
 středověký
 středovlnný
 středozemní
 Středozemní moře
 středozemský
 střeh, -u m.
 Střela, -y ž.; střelský
 střelec, -lce m.; Střelec (souhvězdí zvěrokruhu)
 střelhbitý
 střelivo s.
 střelmistr, -a m.
 střemcha ž.
 střemhlav přísl.
 střenka ž.
 střep, -u m.
 střepat i setřepat, 1. j. s(e)třepu i s(e)třepám; rozk. s(e)třep i s(e)třepej
 střepina ž.
 streptokok, -u m.
 streptomycin [-ci- i -cí-], -u m.
 stres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 střetnout se, příč. střetl se
 střevíce, -ů m. mn.
 střevíčník, -u m.
 střevlík, -a m.; střevličí
 střevo s.
 střežit
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 stříbřit
 stříbrný
 stříbro s.
 Podobné:
aabonmá s. neskl.
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 abstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 afélium, -lia s.
 agáve neskl. ž. i s.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 akta, akt s. pomn.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 album, -ba s., mn. 2. alb
 aleluja citosl. i s. neskl.
 alibi s. neskl.
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 alpinium [-píny-], -nia s.
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 amen [a- i á-] s. neskl.
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 anabolikum, -ka s.
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 angažmá s. neskl.
 angström [-rém], -u m.
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antonymum, -yma s.
 antropozoikum, -ka s.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apogeum, -gea s.
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 Arabský poloostrov
 aranžmá s. neskl.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 astma, -atu s.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 astrofyzika ž.
 astrolog, -a m.
 astrologický
 astrologie ž.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 asyndeton, -ta s.
 atrium [á-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 auto s.
 autodafé s. neskl.
 autostráda ž.
 avízo s.
 azobarvivo s.
 azoikum, -ka s.
bBahamské souostroví
 bájesloví s.
 Baku neskl. s.; bakuský
 balicí (např. papír, stroj)
 Balkán, -u m.; balkánský; Balkánský poloostrov i poloostrov Balkánský
 Balkánský poloostrov
 balustráda ž.
 Banská Bystrica, B-é B-e ž.; banskobystrický
 Banská Bystrica, -e ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou; banskobystrický, mn. -čtí
 baroko, -a s.
 barvicí (např. prostředek)
 baryum [bá-], -rya s.
 batole, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 bdění s.
 bednění s.
Naposledy hledáno:

str, araka, ctá, domluvit, lepidlo, hipodrom, ěren, mým, hnout, dočíst

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.