Pravidla českého pravopisu

ssvůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
ssvádět, 3. mn. svádějí i svádí
 svah, -u m.
 sval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 sválet, 3. mn. sválejí i sválí; příč. sválen (např. kameny ze svahu); jiné je zválet (poválet)
 svalit, příč. svalen (shora dolů)
 svalstvo s.
 svar, -u m. (spojení kovových součástí)
 svár, -u m. (spor)
 svářeč, -e m.
 svářečka ž., jedn. 3., 6. -čce (zařízení)
 svářečský, mn. -čští
 svářet, 3. mn. svářejí i sváří; podst. jm. sváření
 svářit se, rozk. (ne)svař se (hádat se)
 svařit, podst. jm. svaření
 svárlivý
 svařování s.
 svát, 3. j. svěje, 3. mn. svějí i svějou; rozk. svěj; příč. svál, svát (svanout); jiné je zvát (někoho)
 Sva Helena, S-é H-y ž.; svatohelenský
 Sva Lucie, S-é L-e ž.; svatolucijský
 svatba, -y ž., mn. 2. -teb [-de-]
 svatebčan, -a m.
 sváteční
 svátek, -tku m.
 svatodušní
 svatojanský i svatojánský
 svatojiřský
 svatokupectví s.
 Svatopluk, -a m.
 Svatoslav, -a m.; Svatoslava, -y ž.
 svatost, -i ž.; Jeho Svatost (titul papeže)
 svátost, -i ž.; sedmero svátostí
 svatováclavský; Píseň svatováclavská, Svatováclavský chorál; země koruny svatováclavské
 svatovítský; Svatovítský dóm nebo Svatovítský chrám (v Praze) (viz § 67)
 Sva Kryštof a Nevis, S-ého K-a a N-e m.; Federace Sva Kryštof a Nevis
 Sva Tomáš a Princův ostrov, S-ého T-e a P-a o-a m.; Demokratická republika Sva Tomáš a Princův ostrov
 Sva Vincenc a Grenadiny [-dy-], S-ého V-e a G-in m.-ž.pomn.
 sva; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svach
 svatyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 svaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Svaz ochránců přírody
 svázat, 1. j. svážu, 3. mn. svážou; rozk. svaž; podst. jm. svázání
 svazek, -zku m.
 svážet, 3. mn. svážejí i sváží
 Svazijsko, -a s.; Svazijské království; Svazijec m.; svazijský
 svážka ž.
 svážný (např. pahrbek)
 svažovat se
 Podobné:
aaliance ž.; Svaaliance
bBarma, -y ž.; Barmský svaz; Barmánec m.; barmský
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
ddóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
gGrenadiny [-dý-] viz Svatý Vincenc
hHora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
jJugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávský
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 koruna ž.; svatováclavská koruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
llegenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
nNarození Páně (svátek)
 nesvár, -u m.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 Nevis viz Svatý Kryštov
 nitrosvalový
 nový; Nový rok (svátek 1. ledna); Nový svět (Amerika); Nový zákon (část bible); Nový Zéland; Nová Guinea [gví-]
oodborový (např. svaz)
 Osvald, -a m.
 otec, otce m., jedn. 5. otče, mn. 1. otcové; Otcové (církevní), Svaotec (papež)
ppersvaze ž.
 persvazivní [-zi- i -zí-]
 písmo s.; Písmo (svaté)
 posvátný
 Princův ostrov viz Svatý Tomáš
 první; První máj, 1. máj (Svátek práce)
rřeka Svatého Vavřince
 rok, -u (ale do roka) m., mn. obyč. léta, let, ale též roky, roků; Nový rok (svátek 1. ledna); Rok české hudby (akce)
ssovětský, mn. -tští; Sovětský svaz (dř.)
 sráz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (strmý svah)
 srdeční (např. sval)
 starosvat, -a m.
tTransvaal [-vál], -u m.; transvaalský
 Tří králů, na Tři krále (svátek)
 třísvazkový
 trojice ž.; svatá Trojice
vvánoční (např. svátky)
 velikonoční (např. svátky); Velikonoční pondělí
 věž, -e ž.; např. týnská, svatovítská věž; Mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Novoměstská věž (v Praze); Černá věž (v Klatovech)
 všesvazový
zznesvářit (se), rozk. znesvař (se)
 znesvařovat (se)
 zválet, 3. mn. zválejí i zválí; příč. zválen (poválet); jiné je sválet (např. kameny ze svahu)
 zvát, 1. j. zvu; rozk. zvi, zvěte i zvete; příč. zval; podst. jm. zvaní (někoho); jiné je svát (svanout)
Naposledy hledáno:

podzemí, sva, sektant, almadén, včas, jste, mamograf, promlít, lub, samovznícení

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.