Pravidla českého pravopisu

ttupit, 3. mn. tupí (činit něco tupým; hanit)
 tupoúhlý
 Podobné:
cCelsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 čtyřstup, -u m.
ddohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 dostupný
 dur s. neskl.; stupnice C dur
fFahrenheitův [fárenhajt-] stupeň
kkoncepční (např. přístup)
lladicí (např. stupnice)
mměstský, mn. městští; Městský úřad v (Bechyni), Městské zastupitelstvo v (Bechyni)
 mezistupeň, -pně m.
 moll s. neskl.; stupnice c moll
nnástup, -u m.
 nástupce, -ce m., jedn. 5. -ce; nástupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 nástupiště, -iště s., mn. 2. -išť
 nástupištní
 nástupnický
 nástupník, -a m.; nástupnice ž.
oobstoupit, rozk. obstup
 obvodní; Obvodní zastupitelstvo městské části Praha 5
 odstoupit, rozk. odstup
 odstup, -u m.
 otupět, 3. mn. otupějí i otupí; podst. jm. otupění
 otupit, 3. mn. otupí (něco); podst. jm. otupení
ppo pořádku i popořádku (postupně za sebou)
 podstoupit, rozk. podstup
 podstupovat
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimská konference; Postupimská dohoda (viz § 68)
 Postupim, -i i -ě ž.; postupimský
 postupný
 přestupní (např. stanice)
 přestupný (např. rok)
 přístup, -u m.
 přístupný
 přístupový (např. cesta)
rRéaumurův [reomír-] stupeň
 rozestoupit se i rozstoupit se, rozk. rozestupte se i rozstupte se
 rozestup i rozstup, -u m.
 rozstoupit se i rozestoupit se, rozk. rozstupte se i rozestupte se
 rozstup i rozestup, -u m.
ssebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sestoupit, rozk. sestup
 sestupný
 sestupovat
 snazší i snadnější (2. stupeň k snadný)
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 stupačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 stupátko s.
 stupeň, -pně m.
 stupidní
 stupínek, -nku m.
 stupnice ž.
 stupňový
ttřicetistupňový i třicítistupňový, 30stupňový (viz § 61)
uustoupit, rozk. ustup
 ústup, -u m.
 ústupek, -pku m.
 ústupný
vvícestupňový
 volicí (např. stupeň)
 vstoupit, rozk. vstup
 vstup, -u m.
 vstupní
 vystoupit, rozk. vystup
 výstup, -u m.
 výstupek, -pku m.
 výstupní (např. kontrola)
 vystupňovat
 výstupný
 vzestup, -u m.
 vzestupný
zzástup, -u m.
 zástupce, -ce m., jedn. 5. -ce; zástupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zastupitelský; zastupitelský úřad
 zastupitelství s.
 zastupitelstvo s.; Zastupitelstvo města Zlína; Obecní zastupitelstvo v (Mnichovicích)
 zástupný
 znepřístupnět, 3. mn. znepřístupnějí i znepřístupní; příč. znepřístupněl (stát se nepřístupným)
 znepřístupnit, 3. mn. znepřístupní; příč. znepřístupnil (něco)
 zpřístupnit
 zpřístupňovat
 ztupět, 3. mn. ztupějí i ztupí; příč. ztupěl (stát se tupým)
 ztupit, 3. mn. ztupí; příč. ztupil (něco)
Naposledy hledáno:

túp, divergence, železný, milion, ťudo, aranjuez, tabr, ziravy, kalokagathia, naměkko

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.