Pravidla českého pravopisu

tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
ttabák, -u m.
 tabatěrka ž.
 tabelace ž.
 tabelární
 tabelátor, -u m.
 table-tennis [tejbl tenys], -u m.
 tableta ž.
 tabletennisový [tejbltenys-]
 tabletka ž.
 tablo, -a s. i tabló s. neskl.
 tábor, -a i -u m.
 Tábor, -a m.; táborský
 Tábor, -a m.; táborský, mn. -rští
 táborák, -u m.
 táboři, -rů m. mn. (stoupenci táborského hnutí)
 táborita, -y m. (stoupenec táborského hnutí)
 táboritský, mn. -tští
 tábornický
 táborník, -a m.; tábornice ž.
 táborští m. mn. (stoupenci táborského hnutí)
 Tabríz, -u m.; tabrízský
 tabu s. neskl.
 tabulace ž.
 tabulátor, -u m.
 tabule ž., mn. 2. -lí
 tabulka ž.
 tabuový
 taburet, -u m.
 tác, -u m., mn. 1., 4., 7. tácy
 tacheometr i tachymetr, -u m. (druh teodolitu)
 tachometr, -u m.
 Tachov, -a m.; tachovský
 tachykardie [-dy-] ž.
 Tacitus, -ta m.
 táčky, -ček ž. pomn.
 Tadeáš, -e m.
 Tádžikistán, -u m.; Tádžická republika; Tádžik m.; tádžický
 taft, -u m.
 tágo s.
 tah, -u m.
 tahač, -e m.
 tahanice ž.
 tahat, podst. jm. tahání
 Tahiti [-ty] neskl. s.; Tahiťan m.; tahitský
 Tahiti [-ty] s. neskl.; Tahiťan, -a m.; tahitský, mn. -tští táhlo s.
 táhlý
 táhnout, příč. táhl, tažen
 tajemnický
 tajemník, -a m.; tajemnice ž.
 tajemný; tajemně
 tajemství s.
 tajenka ž.
 tajfun, -u m.
 tajga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 tajit
 Tajmyr, -u m.; tajmyrský
 tajnosnubný
 tajnůstkář, -e m.
 tajný
 Tajo [-cho], -a s. (špan.); Tejo [-žu], -a s. i neskl. s. (port.)
 tajuplný
 tak přísl. i část.; jen taktak i jen tak tak
 ta i taky přísl. i část.
 takhle přísl. i část.
 Taklamakan, -u m.; taklamakanský
 takový zájm.
 takřka přísl.
 takt, -u m.
 taktéž přísl.
 taktický [-ty-]
 taktik [-ty-], -a m.
 taktika [-ty-] ž.
 taktilní [-ty-]
 taktizovat [-ty-]
 taktní
 taky i také přísl. i část.
 takže spojka
 takzvaný i tak zvaný (zkr. tzv.)
 talár, -u m.
 talent, -u m.
 talentovaný
 talentový
 talián, -u m. (uzenina)
 talíř, -e m.
 talisman, -u m.
 Tallinn i Tallin, -u m.; tallinnský i tallinský
 talmud, -u m.
 talon [-on i -ón], -u m.
 Tamara, -y ž.
 tamarind, -u m.
 tamaryšek, -šku m.
 tambor, -a m.
 tamburína ž.
 tamější
 tamhle přísl.
 tamhletudy přísl.
 tamní; tamně
 tamodtud přísl.
 Tampere neskl. s.; tamperský
 Tampico [-ko], -ca i -ka s.; tampický
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 abnormalita ž.
 abstraktum, -ta s.
 absurdita [-dy-] ž.
 acetaldehyd, -u m.
 acetát, -u m.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 acidita [-dy-] ž.
 ad acta [akta] (lat.)
 Adalbert, -a m.; Adalberta, -y ž.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptabilita ž.
 adaptabilní
 adaptace ž.
 adjustace ž.
 admiralita ž.
 aerostatický [a-e-ty-]
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 afinita [-ny-] ž.
 afrikáta ž.
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 afta ž.
 Agáta, -y ž.
 agitace ž.
 agitační
 agitato [adžitáto]
 agitátor, -a m.
 agresivita ž.
 akceptace ž.
 akta, akt s. pomn.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivita [-ty-] ž.
 aktualita ž.
 akvatinta [-ty-] ž.
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 albigenští m. mn. (sekta)
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 alchymista, -y m.
 aliance ž.; Svatá aliance
 alibista, -y m.
 alimentační
 alkalita ž.
 Alma-Ata, A.-Aty ž.; almaatský
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 alpinista [-ny-], -y m.
 Altaj, -e m.; altajský
 altán, -u m.
 altruista, -y m.
 Alžběta, -y ž.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 amoleta i omeleta ž.
 amputace ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analogový (např. počítač)
 anarchista, -y m.
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 anekdota ž.
 Aneta, -y ž.
 anglista, -y m.
 animozita [-ny-] ž.
 Anita [-ny-], -y ž.
 anketa ž.
 anonymita ž.
 anotace ž.
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 Antarktida [-tý- i -ty-] ž.; antarktický, mn. -čtí
 Antarktida [-tý- i -ty-], -y ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 antifašista [-ty-], -y m.
 antihmota [-ty-] ž.
 antipasta [-ty-] ž.
 antisemita [-ty-], -y m.
 antistatický [-ty-ty-]
 anuita ž.
 aorta ž.
 aortální
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 aretace ž.
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 Aristarchos, -cha m.
 Arleta, -y ž.
 artista [-ty-], -y m.
 asertivita [-ty-] ž.
 asertivita [-ty-] ž.
 asketa, -y m.
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
 astat, -u m.
 asymptota ž.
 asyndeton, -ta s.
 Atalanta, -ty i Atalante [-é], -ty i neskl. ž.
Naposledy hledáno:

ta, noticka, ztemnit, dětmi, vařit, kój, kasematy, lyž, mlčenlivý, generace

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.