Pravidla českého pravopisu

tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
ttomahavk, -u m.
 Tomáš, -e m.
 tomatový i tomátový
 tombola, -y ž.
 Tomislav, -a m.
 tomograf, -u m.
 Tomsk, -u m.; tomský
 Podobné:
aanatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 atom, -u m.
 atomický
 atomistický [-ty-]
 atomistika [-ty-] ž.
 atomizace ž.
 atomizovat
 atomový
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 automotoklub, -u m.
bbezatomový
 Bytom, -i ž.; bytomský
cchrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chrestomatie [-ty-] ž.
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
ddešťoměr, -u m.
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítom; duchapřítom
eentomologický
 entomologie ž.
 erotomanie [-many- i -mány-] ž.
ffantom [-om i -óm], -a m.
hhrací (např. automat)
kkleptomanie [-many- i -mány-] ž.
lLitoměřice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; litoměřický, mn. -čtí
 Litoměřice, -ic ž. pomn.; litoměřický
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 logatom, -u m.
nnačež přísl. (potom)
 napotom přísl.
 nato přísl. (potom)
 nemluvě, nemluvíc o tom
 nepřítom; nepřítom
ootoman, -u m.
 Otomar i Otmar, -a m.
ppantomima [-mi- i -mí-], -y ž.
 pantomimický
 pitomět, 3. mn. pitomějí i pitomí
 pitomý; pitomě
 poté přísl. (potom)
 potom přísl. i spojka i část.
 Princův ostrov viz Svatý Tomáš
 přitom přísl. (zároveň)
 přítom; přítom
 prostomyslný
rroztomilý
ssenzitometrie ž.
 stomatologický
 stomatologie ž.
 streptomycin [-ci- i -cí-], -u m.
 Svatý Tomáš a Princův ostrov, S-ého T-e a P-a o-a m.; Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov
 symptom, -u m.
 symptomatický [-ty-]
ttentýž i týž zájm., m., 2. téhož, 3. témuž, 4. živ. téhož, neživ. tentýž i týž, 6. témž(e) i tomtéž, 7. týmž i tímtéž; táž i tatáž ž., 2., 3., 6. téže, 4. touž i tutéž, 7. touž i toutéž; totéž s., 2. téhož, 3. témuž, 4. totéž, 6. témž(e) i tomtéž,
 trichotomie ž.
vvšudypřítom; všudypřítom
 vtom přísl. (náhle)
zzautomatizovat [-ty-]
 zpitomět, 3. mn. zpitomějí i zpitomí; příč. zpitoměl (stát se pitomým)
 zpřítomnělý
 zpřítomnit
 zpřítomňovat
Naposledy hledáno:

tom, cyt, pif, arr, čechofil, midlo, jeh, dos, rmik, micí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.