Pravidla českého pravopisu

ttrachea, -ey ž., jedn. 3., 6. -ei
 trachom, -u m.
 trachyt, -u m.
 Trácie viz Thrákie
 tradice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 tradicionalista [-dy-], -y m.
 tradicionalistický [-dy-ty-]
 tradicionalizmus [-dy-], -izmu i tradicionalismus [-dy-zm-], -ismu m.
 tradiční [-dy-]
 tradovat
 trafika ž.
 trafikant, -a m.
 tragéd, -a m.; tragédka ž.
 tragédie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 tragický
 tragika ž.
 tragikomedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 tragikomický
 Traján i Traianus [-án-], -na m.
 trajekt, -u m.
 trajektorie [-to- i -tó-] ž.
 trajler, -u m.
 trakař, -e m.
 trakce ž.
 trakční
 trakt, -u m.
 traktát, -u m.
 traktor, -u m.
 traktorista, -y m.
 trám, -u m.
 trámoví s.
 trámový
 tramp i tremp, -a m.
 tramping, -gu i trempink, -ku m.
 trampolína ž.
 tramvaj, -e ž.
 trans, -u m.
 transakce ž.
 transakční
 transatlantický [-ty-]
 transcendentální
 transcendentní
 transfer, -u m.
 transformace ž.
 transformátor, -u m.
 transformovat
 transfuze [-fu- i -fú-] ž.
 transfuzní [-fu- i -fú-]
 transkontinentální [-ty-]
 transkribovat
 transkripce ž.
 transkripční
 translace ž.
 transliterace ž.
 transmise [-se] ž.
 transmutace ž.
 transparent, -u m.
 transplantace ž.
 transponovat
 transport, -u m.
 transportér, -u m.
 transportovat
 transpozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 transuran, -u m.
 Transvaal [-vál], -u m.; transvaalský
 transverzála, -y ž.
 transverzální
 Transylvánie [-ny-], -e ž.; transylvánský
 tranzistor, -u m.
 tranzit, -u m.
 tranzitivní [-ty- i -tý-]
 tranzitní
 trapéz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Trapezunt i Trapezus, -zuntu m.
 trapič, -e m.
 trapičský, mn. -čští
 trápit (se), rozk. (ne)trap (se)
 trapný
 trasa, -y ž.
 třáseň, -sně ž.
 třaskavina ž.
 třaskavý
 třaslavý
 třásnitý
 třásňový
 třasořitka ž.
 trasovat
 třást (se), 1. j. třesu (se); rozk. třes (se); příč. třásl (se), třesen
 trast i trust [tra-], -u m.
 tr, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 trativod, -u m.
 tratoliště, -iště s., mn. 2. -išť
 traťový
 trauma, -matu s.
 traumatický [-ty-]
 traumatizace [-ty-] ž.
 traumatologický
 traumatologie ž.
 tráva, -y ž., jedn. 7. trávou, mn. 2. trav, 3. trávám i travám, 6. trávách i travách, 7. trávami i travami
 travertin [-ty- i -tý-], -u m.
 Podobné:
aabonmá s. neskl.
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 abstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 afélium, -lia s.
 agáve neskl. ž. i s.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 akta, akt s. pomn.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 albatros, -a m., mn. 4., 7. -y
 album, -ba s., mn. 2. alb
 aleluja citosl. i s. neskl.
 alibi s. neskl.
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 aloe [-o-e] ž. i s. neskl.
 alotropie ž.
 alpinium [-píny-], -nia s.
 Alsasko s.; Alsasan m.; alsaský, mn. -saští
 altruista, -y m.
 altruistický [-ty-]
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 amen [a- i á-] s. neskl.
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 amfiteátr, -u m.
 amfiteatrální
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 ampérmetr, -u m.
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 anabolikum, -ka s.
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 angažmá s. neskl.
 angström [-rém], -u m.
 anizotropie [-ny-] ž.
 anizotropní [-ny-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antonymum, -yma s.
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antracit, -u m.
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 antropolog, -a m.; antropoložka ž.
 antropologický
 antropologie ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 antropozoikum, -ka s.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 apogeum, -gea s.
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 Arabský poloostrov
 aranžmá s. neskl.
 arbitr, -tra m.
 arbitráž, -e ž.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 architráv, -u m.
 aroma [-ro- i -ró-] s. neskl. i -atu
 artróza, -y ž.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 astma, -atu s.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 astrofyzika ž.
 astrolog, -a m.
 astrologický
 astrologie ž.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 asymetrický
Naposledy hledáno:

tr, togský, tofe, krko, todk, zprůhlednet, kompozitium, křemičitan, svěra, ustrojit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.