Pravidla českého pravopisu

ttrachea, -ey ž., jedn. 3., 6. -ei
 trachom, -u m.
 trachyt, -u m.
 Trácie viz Thrákie
 tradice [-dy-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 tradicionalista [-dy-], -y m.
 tradicionalistický [-dy-ty-]
 tradicionalizmus [-dy-], -izmu i tradicionalismus [-dy-zm-], -ismu m.
 tradiční [-dy-]
 tradovat
 trafika ž.
 trafikant, -a m.
 tragéd, -a m.; tragédka ž.
 tragédie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 tragický
 tragika ž.
 tragikomedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 tragikomický
 Traján i Traianus [-án-], -na m.
 trajekt, -u m.
 trajektorie [-to- i -tó-] ž.
 trajler, -u m.
 trakař, -e m.
 trakce ž.
 trakční
 trakt, -u m.
 traktát, -u m.
 traktor, -u m.
 traktorista, -y m.
 trám, -u m.
 trámoví s.
 trámový
 tramp i tremp, -a m.
 tramping, -gu i trempink, -ku m.
 trampolína ž.
 tramvaj, -e ž.
 trans, -u m.
 transakce ž.
 transakční
 transatlantický [-ty-]
 transcendentální
 transcendentní
 transfer, -u m.
 transformace ž.
 transformátor, -u m.
 transformovat
 transfuze [-fu- i -fú-] ž.
 transfuzní [-fu- i -fú-]
 transkontinentální [-ty-]
 transkribovat
 transkripce ž.
 transkripční
 translace ž.
 transliterace ž.
 transmise [-se] ž.
 transmutace ž.
 transparent, -u m.
 transplantace ž.
 transponovat
 transport, -u m.
 transportér, -u m.
 transportovat
 transpozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 transuran, -u m.
 Transvaal [-vál], -u m.; transvaalský
 transverzála, -y ž.
 transverzální
 Transylvánie [-ny-], -e ž.; transylvánský
 tranzistor, -u m.
 tranzit, -u m.
 tranzitivní [-ty- i -tý-]
 tranzitní
 trapéz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Trapezunt i Trapezus, -zuntu m.
 trapič, -e m.
 trapičský, mn. -čští
 trápit (se), rozk. (ne)trap (se)
 trapný
 trasa, -y ž.
 třáseň, -sně ž.
 třaskavina ž.
 třaskavý
 třaslavý
 třásnitý
 třásňový
 třasořitka ž.
 trasovat
 třást (se), 1. j. třesu (se); rozk. třes (se); příč. třásl (se), třesen
 trast i trust [tra-], -u m.
 trať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 trativod, -u m.
 tratoliště, -iště s., mn. 2. -išť
 traťový
 trauma, -matu s.
 traumatický [-ty-]
 traumatizace [-ty-] ž.
 traumatologický
 traumatologie ž.
 tráva, -y ž., jedn. 7. trávou, mn. 2. trav, 3. trávám i travám, 6. trávách i travách, 7. trávami i travami
 travertin [-ty- i -tý-], -u m.
 Podobné:
aabstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 amfiteatrální
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antracit, -u m.
 arbitr, -tra m.
 arbitráž, -e ž.
 architráv, -u m.
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 atrakce ž.
 atrakční
 atraktivní [-ty- i -tý-]
 atrapa, -y ž.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 autostráda ž.
bbalustráda ž.
 Bertramka ž.
 bezeztrátový i bezztrátový
 bezztrátový i bezeztrátový
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 bratranec, -nce m.
ccentrála, -y ž.
 centralizace ž.
 centralizační
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrální
 chátra ž.
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chytrácký
 chytrák, -a m.; chytračka ž.
 citral, -u m.
 čtyřstranný
ddecentralizace ž.
 decentralizační
 defenestrace ž.
 demonstrace ž.
 demonstrační
 demonstrant, -a m.
 demonstrativní [-ty- i -tý-]
 demonstrativum [-ty- i -tý-], -va s.
 demonstrátor, -a m.
 diametrální [dy-]
 druhostranný
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 dvojstranný i dvoustranný
eElektra, -ry ž.
 estráda ž.
 estragon, -u m.
 extrahovat
 extrakce ž.
 extrakční
 extrakt, -u m.
 extrapolace ž.
 extravagance ž.
 extravagantní
 extravilán, -u m.
ffilištín, -a m. (chytrák)
 filtrace ž.
 fitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
 frustrace ž.
iilustrace ž.
 ilustrační
 ilustrativní [-ty- i -tý-]
 ilustrátor, -a m.
 infiltrace ž.
 intráda ž.
 intravenózní
 intravilán, -u m.
jtra, jater s. pomn.
 jednostrannost, -i ž.
 jednostranný; jednostranně
 jestřáb, -a m.; jestřábí
kkastrace ž.
 katastrální
 kavárna, -y ž.; kavárna Astra
 Kleopatra, -ry ž.
 Klytaimestra [-mé-], -ry ž.
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kolénko s. (u trav)
 koncentrace ž.
 koncentrační
 koncentrát, -u m.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kontrabas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
Naposledy hledáno:

tra, oslnit, ťbi, eselí, barvě, žíň, ločka, zamlž, neopomi, vyspat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.