Pravidla českého pravopisu

uÚpa, -y ž.
 upachtěný
 úpad, -u m.; do úpadu
 upadat, podst. jm. upadání
 úpadek, -dku m.
 úpadkový
 úpadní
 upadnout, příč. upadl; podst. jm. upadnutí
 úpal, -u m.
 upálit, rozk. upal
 upalovat
 úpatí s.
 úpatní
 upažit
 upažmo přísl.
 upěchovat
 upéci i upéct, 1. j. upeču, 3. mn. upečou; rozk. upeč; příč. upekl, upečen
 upejpavý
 úpěnlivý
 úpět, 3. mn. úpí i úpějí; rozk. úpěj
 upevnit
 upevňovat
 Úpice, -e ž.; úpický
 upíchat
 upíchnout, příč. upíchl i upíchnul
 upichovat
 upíjet, 3. mn. upíjejí i upíjí
 upínat, podst. jm. upínání
 upír, -a m.; upíří
 upírat, podst. jm. upírání
 úpis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 upisovat
 upít, 1. j. upiji i upiju, 3. mn. upijí i upijou; rozk. upij; příč. upil, upito; podst. jm. upití
 upjatý
 uplácet, 3. mn. uplácejí i uplácí; příč. uplácen
 upláchnout, příč. upláchl
 úplata ž.
 úplatek, -tku m.
 uplatit, příč. uplacen
 úplatkář, -e m.
 úplatkářství s.
 uplatnit (se), příč. uplatněn
 uplatňovat (se)
 úplatný
 úplav, -u m.
 úplavice ž.
 uplést, 1. j. upletu; rozk. upleť; příč. upletl, upleten
 úplet, -u m.
 uplétat i uplítat, podst. jm. uplétání i uplítání
 uplivnout (si), příč. uplivl (si)
 uplivovat (si)
 úplněk, -ňku m.
 úplný
 uplynout
 uplynulý
 uplývat, podst. jm. uplývání
 upnout, 1. j. upnu; rozk. upni, upněte; příč. upnul i upjal, upnut i upjat; podst. jm. upnutí
 upolín, -u m.
 upomenout, příč. upomenul i upomněl, upomenut; podst. jm. upomenutí
 upomínat, podst. jm. upomínání
 upomínka ž.
 úpon, -u m.
 úpona ž.
 úponka ž.
 úporný
 upotit se, příč. upocen
 upotřebit
 upouštět, 3. mn. upouštějí i upouští
 Uppsala, -y ž.; uppsalský
 úprava, -y ž.
 úpravenský
 upravit
 úpravna, -y ž.
 úpravnický
 úpravnictví s.
 úpravný
 Úpravy, doplňky příkladů obecných jmen a vlastních názvů u stávajících heslových slov
 uprázdnit
 uprazdňovat
 uprchlický
 uprchlík, -a m.; uprchlice ž.
 upřesnit
 upřílišit i upřílišnit
 upřímnost, -i ž.
 upřímný; upřímně
 upříst, 1. j. upředu; rozk. upřeď; příč. upředl, upředen
 upřít, 1. j. upřu, 3. mn. upřou; rozk. upři; příč. upřel
 úprk, -u m.
 úprkem přísl.
 uprosit, rozk. upros; příč. uprošen
 uprostřed přísl. i předl.
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
 upustit, rozk. upusť; příč. upuštěn
 Podobné:
aadaptovat (přizpůsobit, upravit)
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 arcibiskup, -a m.
bbiskup, -a m.
cčelo s.; v čele (např. skupiny)
 Celsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chalupář, -e m.
 chalupník, -a m.; chalupnice ž.
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 čtyřstup, -u m.
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
 cůpek, -pku m.
 cupitat
 cupity citosl.
 cupy dupy citosl.
ddauphin [dofén], -a m.
 daviscupový [dej-ka-]
 Davisův [dej-] pohár; Davis cup [dej- kap]
 dlužní (např. úpis)
 dočista přísl. (docela, úplně)
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 dórský (např. sloup)
 dostup
 doupě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 Doupovské hory
 druh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
 duplicita ž.
 duplikace ž.
 duplikát, -u m.
 dupnout, příč. dupl i dupnul
 dur s. neskl.; stupnice C dur
 dvojpólový i dvoupólový
eerupce ž.
 erupční
 eruptivní [-ty- i -tý-]
 Eskalup viz Aeskalup
 ex abrupto [-tó] (lat.)
fFahrenheitův [fárenhajt-] stup
ggrupa, -y ž.
 Guadeloupe [gvadelup], -pu m.; guadeloupský
hhloupý
 honza, -y m. (hlupák)
 houpy citosl.
 hvězdokupa, -y ž.
iindián [-dy-], -a m. (příslušník antropologické skupiny)
 interrupce ž.
 interrupční
 Iuppiter viz Jupiter
jjanek, -nka m. (hlupák)
 jeskyně ž., mn. 2. -yň i -yní; jeskyně Domica, Sloupské jeskyně
 Jupiter i Iuppiter [j-], -ra i Jova m. (bůh)
 Jupiter, -a i -u m. (planeta); Jupiter, -a m. (bůh)
 Jupiter, -ru i -ra m. (planeta); jupiterský
kkalvín, -a m. (stoupenec Kalvínova učení); vl. jm. Kalvín
 kečup, -u m.
 knihkupec, -pce m.; knihkupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 knihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 koncepční (např. přístup)
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 kopule i kupole ž., mn. 2. -lí
 korintský sloup
 korupce ž.
 korupční
 koupaliště, -iště s., mn. 2. -išť
 koupat (se), 1. j. koupu (se) i koupám (se); rozk. koupej (se)
 koupě ž.
 koupel, -e ž.
 koupěschopný
 koupit, rozk. kup
 Kralupy nad Vltavou, K-lup nad V. m. pomn.; kralupský
 kroupa, -y ž., mn. 2. krup, 3. kroupám atd.
 křoupat, 1. j. křoupu i křoupám; rozk. křoupej
 upat, 1. j.upu i křupám; rozk. křupej
 krůpěj, -e ž.
 krupice ž.
 krupobití s.
 kupa, -y ž.
 kupé s. neskl.
 kupírovat
 kup
 kupodivu i ku podivu
 kupole i kopule ž., mn. 2. -lí
 kupon [-on i -ón], -u m.
 kuponek [-on- i -ón-], -nku m.
 kuponový [-on- i -ón-]
 kupředu přísl.
 kupříkladu i ku příkladu (příkladově)
lladicí (např. stupnice)
 litkup, -u m.
 loupat, 1. j. loupu i loupám; rozk. loupej
 loup, -e ž.
 loupežnický
 loupežník, -a m.
 loupežný
 loupit, rozk. (ne)loupi
 lup, -u m.
 lupa, -y ž.
Naposledy hledáno:

up, dvířk, dopí, aad, esignace, vypinac, zmýdelnit, violí, branže, zkompletova

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.