Pravidla českého pravopisu

uUtah, -u m.; utažský
 utahat
 utáhnout, příč. utáhl, utažen
 utahovat
 utápět, 3. mn. utápějí i utápí
 útěcha ž.
 utéci i utéct, 1. j. uteču, 3. mn. utečou; rozk. uteč; příč. utekl
 útěk, -u m.
 útek, útku m.
 úterek, -rka m.
 utěrka ž.
 úterní
 úterý s.
 útes, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 utěšený
 utěsnit
 utěsňovat
 útěšný
 utichnout, příč. utichl
 utíkat, podst. jm. utíkání
 utilitarista [-ty-], -y m.
 utilitaristický [-ty-ty-]
 utilitarizmus [-ty-], -izmu i utilitarismus [-ty-zm-], -ismu m.
 utilitární [-ty-]
 utilitářský [-ty-]
 utínat, podst. jm. utínání
 utírat, podst. jm. utírání
 útisk, -u m.
 utisknout, příč. utištěn
 utiskovat
 utít i utnout, viz utnout
 utkat (k tkát)
 utkat se
 utkvělý
 utkvět i utkvít, 1. j. utkvím, 3. mn. utkví i utkvějí; příč. utkvěl
 utkvívat, podst. jm. utkvívání
 utlačit
 utlačovat
 útlak, -u m.
 útlocitný
 utlouci i utlouct, 1. j. utluču, 3. mn. utlučou; rozk. utluč; příč. utloukl, utlučen
 útlum, -u m.
 utlumit
 útlý
 utnout i utít, 1. j. utnu; rozk. utni; příč. uťal i utnul, uťat i utnut; podst. jm. utnutí i utětí
 útočiště, -iště s., mn. 2. -išť
 útočit
 útočnický
 útočník, -a m.; útočnice ž.
 útočný
 útok, -u m.
 utopický
 utopie ž., mn. 2. -pií
 utopista, -y m.
 utopistický [-ty-]
 utopizmus, -izmu i utopismus [-zm-], -ismu m.
 utrácet, 3. mn. utrácejí i utrácí
 utrakvista, -y m.
 utrakvistický [-ty-]
 utrakvizmus, -izmu i utrakvismus [-zm-], -ismu m.
 útrapa, -y ž.
 utrápit, rozk. utrap
 útrata ž.
 utratit, příč. utracen
 Utrecht, -u m.; utrechtský
 utrhnout, příč. utrhl i utrhnul, utržen
 utřídit, rozk. utřiď; příč. utříděn
 utřiďovat
 utřít, 1. j. utřu, 3. mn. utřou; rozk. utři; příč. utřel, utřen
 utrmácet, 3. mn. utrmácejí i utrmácí
 útroby, útrob ž. pomn.
 utrousit, rozk. utrus; příč. utroušen
 utrpení s. (útrapy, muka)
 utrpět, 3. mn. utrpí; podst. jm. utrpění (např. úrazu)
 útrpný
 útržek, -žku m.
 Uttarpradéš, -e m.; uttarpradéšský
 utuchnout, příč. utuchl
 útulek, -lku m.
 útulný
 útvar, -u m.
 utvářet, 3. mn. utvářejí i utváří; příč. utvářen (vytvářet, dávat tvar)
 utvořit, příč. utvořen
 utvrdit, příč. utvrzen; podst. jm. utvrzení
 utvrzovat
 utýrat, podst. jm. utýrání
 Podobné:
aabsolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolut
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 ahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 akut
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 amputace ž.
 anakolut, -u m.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 atribut, -u m.
 atributivní [-ty- i -tý-]
 aut, -u m.
 autarkie ž.
 autentický [-ty-]
 auto s.
 autobiografie ž.
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autochtonní
 autodafé s. neskl.
 autodrom, -u m.
 autogen, -u m.
 autogenní
 autograf, -u m.
 autogram, -u m.
 autogramiáda ž.
 autokar, -u m.
 autokempink, -ku m.
 autokláv, -u m.
 autoklub, -u m.
 autokracie ž.
 autokrat, -a m.
 autokratický [-ty-]
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 automotoklub, -u m.
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 autoopravna, -y ž.
 autoportrét, -u m.
 autor, -a m.
 autorita ž.
 autoritativní [-ty- i -tý-]
 autorizovat
 autorskoprávní (k autorské právo)
 autosalon [-on i -ón], -u m.
 autoservis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 autostop, -u m.
 autostráda ž.
 autosugesce ž.
 autoturistika [-ty-] ž.
 autovakcína ž.
 azimut, -u m.
 azimutální
bBayreuth [bajrojt], -u m.; bayreuthský
 Bejrút, -u m.; bejrútský
 Bejrút, -u m.; bejrútský, mn. -tští
 bezútěšný
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 bizmut, -u m.
 bižuterie [-te- i -té-] ž.
 blednout, příč. bledl
 bliknout, příč. blikl i bliknul
 blýsknout (se), příč. blýskl (se) i blýsknul (se)
 bodnout, příč. bodl i bodnul, bodnut
 bouchnout, příč. bouchl i bouchnul
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 boutique [butyk] i butik [-ty-], -u m.
 bradlo s. (útes)
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 břinknout, příč. břinkl i břinknul
 brutalita ž.
 brutální
 brutto
 Brutus [-rú], -ta m.
 butan, -u m.
 butik [-ty-] i boutique [butyk], -u m.
 butylalkohol, -u m.
 butylen [-le- i -lé-], -u m.
cceknout, příč. cekl i ceknul
 chcípnout, příč. chcípl i chcípnul
 chladnout, příč. chladl
 chňapnout, příč. chňapl i chňapnul
 chomout, -u m.
 Chomutov, -a m.; chomutovský
 choutka ž.
Naposledy hledáno:

ut, angeli, departm, domluvit, lysistrata, ptáko, dodneška, pyrov, dolom, svobodomilovn

Najít ve Slovníku rýmů ut
Najít rýmy na slovo ut
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.