Pravidla českého pravopisu

uutichnout, příč. utichl
 utíkat, podst. jm. utíkání
 utilitarista [-ty-], -y m.
 utilitaristický [-ty-ty-]
 utilitarizmus [-ty-], -izmu i utilitarismus [-ty-zm-], -ismu m.
 utilitární [-ty-]
 utilitářský [-ty-]
 utínat, podst. jm. utínání
 utírat, podst. jm. utírání
 útisk, -u m.
 utisknout, příč. utištěn
 utiskovat
 utít i utnout, viz utnout
 Podobné:
aabsolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 astronautika [-ty-] ž.
 atributivní [-ty- i -tý-]
bboutique [butyk] i butik [-ty-], -u m.
 butik [-ty-] i boutique [butyk], -u m.
ddeminutivum [-ty- i -tý-], -va s.
 distributivní [dy-ty- i dy-tý-]
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmutí
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dopnout, 1. j. dopnu; rozk. dopni, dopněte; příč. dopnul i dopjal, dopnut i dopjat; podst. jm. dopnutí
 dotknout se, příč. dotkl se i dotknul se, dotčen, dotknut; podst. jm. dotčení i dotknutí
 dout, 3. j. duje, 3. mn. dují i dujou; rozk. duj; příč. dul; podst. jm. dutí
 dožnout i dožít, 1. j. dožnu; rozk. dožni, dožněte; příč. dožal i dožnul, dožat i dožnut; podst. jm. dožnutí
 dutina ž.
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
 Džibuti [-ty] neskl. s.; džibutský
eexekutiva [egze-ty- i egze-tý-], -y ž.
 exekutivní [egze-ty- i egze-tý-]
ggreenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
 greenpeace [grínpís], -e m.; hnutí Greenpeace
hhermeneutika [-ty-] ž.
 hnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnutí
kklenutí s.
 konstitutivní [-tytuty- i -tytutý-]
 kosmonautika [-ty-] ž.
 kout, 1. j. kuji i kuju, 3. mn. kují i kujou; rozk. kuj; příč. kul, kut; podst. jm. kutí
 kroutící (kdo nebo co kroutí)
 krouti (např. moment)
 kroutit, rozk. kruť; příč. kroucen
 krouti (např. pohyb)
 krůta ž.; krůtí
 krutihlav, -a m.
 kutikula [-ty-], -y ž.
mmakista, -y m. (příslušník hnutí maquis)
nnábožensko-sociální (např. hnutí)
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadechnout (se), příč. nadechl (se); podst. jm. nadechnutí
 nadmout, 1. j. nadmu; rozk. nadmi, nadměte; příč. nadmul, nadmut; podst. jm. nadmutí
 nadout, 1. j. naduji i naduju, 3. mn. nadují i nadujou; rozk. naduj; příč. nadul, nadut; podst. jm. nadutí
 nahnout, 1. j. nahnu; rozk. nahni; příč. nahnul, nahnut; podst. jm. nahnutí
 najmout, 1. j. najmu; příč. najal i najmul, najat i najmut; podst. jm. najmutí
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 napnout, 1. j. napnu; rozk. napni, napněte; příč. napnul i napjal, napnut i napjat; podst. jm. napnutí (např. lana) i napětí (např. duševní)
 nařčení i nařknutí s.
 nařknutí i nařčení s.
 nastydnout, příč. nastydl, nastydnut; podst. jm. nastydnutí
 nautický [-ty-]
 nautika [-ty-] ž.
 nažnout i nažít, 1. j. nažnu; rozk. nažni, nažněte; příč. nažal i nažnul, nažat i nažnut; podst. jm. nažnutí
 nutit, příč. nucen
oobejmout, 1. j. obejmu; příč. objal i obejmul, objat; podst. jm. obejmutí i objetí
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 objetí i obejmutí s. (k obejmout)
 obout, 1. j. obuji i obuju, 3. mn. obují i obujou; rozk. obuj; příč. obul, obut; podst. jm. obutí
 obutí s.
 ochrnout, příč. ochrnul; podst. jm. ochrnutí
 ochutit, příč. ochucen i ochutěn
 oddechnout (si), příč. oddechl (si); podst. jm. oddechnutí
 odepnout, 1. j. odepnu; rozk. odepni, odepněte; příč. odepnul i odepjal, odepnut i odepjat; podst. jm. odepnutí
 odetnout i odtít, 1. j. odetnu; rozk. odetni, odetněte; příč. odťal i odetnul, odťat i odetnut; podst. jm. odetnutí i odtětí
 odpadnout, příč. odpadl; podst. jm. odpadnutí
 odplivnout, příč. odplivl; podst. jm. odplivnutí
 odříci i odříct i odřeknout, 1. j. odřeknu; rozk. odřekni; příč. odřekl, odřeknut; podst. jm. odřeknutí
 ohnout, 1. j. ohnu; rozk. ohni, ohněte; příč. ohnul, ohnut; podst. jm. ohnutí
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 osutina ž.
 osvobozenecký (např. hnutí)
 otisknout, příč. otiskl, otištěn; podst. jm. otištění (článku) i otisknutí (např. palce)
 ožehnout, příč. ožehl, ožehnut; podst. jm. ožehnutí
 ožnout i ožít, 1. j. ožnu; rozk. ožni, ožněte; příč. ožal i ožnul, ožat i ožnut; podst. jm. ožnutí
ppadnout, příč. padl; podst. jm. padnutí
 parašutista [-ty-], -y m.
 parašutistický [-tysty-]
 parašutizmus [-ty-], -izmu i parašutismus [-tyzm-], -ismu m.
 plout, 1. j. pluji i pluju, 3. mn. plují i plujou; rozk. pluj; příč. plul; podst. jm. plutí
 pnout (se), 1. j. pnu (se); rozk. pni (se), pněte (se); příč. pnul (se) i pjal (se), pnut i pjat; podst. jm. pnutí
 podeplout i podplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 podetnout i podtít, 1. j. podetnu; rozk. podetni; příč. podťal i podetnul, podťat i podetnut; podst. jm. podetnutí i podtětí
 podotknout, příč. podotkl i podotknul, podotčen i podotknut; podst. jm. podotčení i podotknutí
 podplout i podeplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 podřeknout se i podříci se i podříct se, 1. j. podřeknu se; rozk. podřekni se; příč. podřekl se; podst. jm. podřeknutí
 podtrhnout, příč. podtrhl i podtrhnul, podtržen; podst. jm. podtržení i podtrhnutí
 pohrdnout, příč. pohrdl i pohrdnul; podst. jm. pohrdnutí
 požnout i požít, 1. j. požnu; rozk. požni, požněte; příč. požal i požnul, požat i požnut; podst. jm. požnutí (pokosit)
 překroutit, rozk. překruť; příč. překroucen
 přepadnout, příč. přepadl, přepaden; podst. jm. přepadení i přepadnutí
 přepnout, 1. j. přepnu; rozk. přepni, přepněte; příč. přepnul i přepjal, přepnut i přepjat; podst. jm. přepnutí (např. vařiče) i přepětí (např. v el. síti)
 přeřeknout se i přeříci se i přeříct se, 1. j. přeřeknu se; rozk. přeřekni se; příč. přeřekl se; podst. jm. přeřeknutí
 přetnout i přetít, 1. j. přetnu; rozk. přetni; příč. přeťal i přetnul, přeťat i přetnut; podst. jm. přetnutí i přetětí
 převinutí s.
 připnout, 1. j. připnu; rozk. připni, připněte; příč. připnul i připjal, připnut i připjat; podst. jm. připnutí
 připomenout, příč. připomenul i připomněl, připomenut; podst. jm. připomenutí
 přiřknout, 1. j. přiřknu; rozk. přiřkni, přiřkněme; příč. přiřkl, přiřčen i přiřknut; podst. jm. přiřčení i přiřknutí
 přivinout, příč. přivinul; podst. jm. přivinutí
 prochladnout, příč. prochladl; podst. jm. prochladnutí
Naposledy hledáno:

obkladov, uti, uzemně, odezře, vývrt, bosý, napovrch, zbuzovat, kanóni, dýzajn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.