Pravidla českého pravopisu

vvelbloud, -a m.; velbloudí
 velebit
 velebný
 veledílo s.
 velehory, velehor ž. pomn.
 Velehrad, -u m.; velehradský
 Velehrad, -u m.; velehradský, mn. -dští
 veleještěr, -a m.
 Veleslavín, -a m.; veleslavínský
 Veleslavín, -a m.; veleslavínský
 velet, 3. mn. velí; rozk. vel
 veletok, -u m.
 veletrh, -u m.
 veletržní
 velezrada ž.
 velezrádný
 velice přísl.
 veličenstvo s.; Jeho (Vaše) královské Veličenstvo, Veličenstvo (titul)
 velící (kdo velí)
 velicí (např. můstek)
 veličina ž.
 velikán, -a m.
 velikášský, mn. -šští
 velikášství s.
 Velikonoce, -noc ž. pomn., 3. -ům, 6. -ích, 7. -emi i -i
 velikonoční (např. svátky); Velikonoční pondělí
 Velikonoční ostrovy
 veliký; Petr Veliký
 Velim, -i i -ě ž.; velimský
 velín, -u m.
 velitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 velitelský
 velitelství s.
 Velká Británie [-ny-] ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit, -a m.; britský, mn. -tští
 Velká Británie [-ny-], V-é B-e ž.; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; Brit m.; britský
 Velké Antily [-ty-] ž. pomn.
 Velké Dářko, V-ho D-a s.
 Velké Medvědí jezero
 Velké Solné jezero
 velkoburžoazní
 velkodůl, velkodolu m., mn. 1., 4., 7. -y
 velkokapacitní
 velkokapitál, -u m.
 velkoknížectví s.
 velkolepý
 velkoměsto s.
 velkoměstský, mn. -stští
 velkomyslný
 velkoobchod, -u m.
 velkoobchodní
 velkoodběratel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 velkoprodejna, -y ž.
 velkorysý
 velkostatek, -tku m.
 velkovýkrmna, -y ž.
 velkovýroba, -y ž.
 velkozrnný
 Velký Belt, V-ého B-u m.
 Velký Blaník, V-ého B-u i -a m.
 Veľký Inovec, V-ého I-ovce m.
 velký; Velký vůz (souhvězdí); Velká Morava; Velké Antily [-ty-]; Velká pardubická steeplechase [stýplčejs]
 velmi přísl.
 velmistr, -a m.; velmistryně ž., mn. 2. -yň i -yní
 velmoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 velmocenský
 velociped [-pe- i -pé-], -u m.
 velodrom, -u m.
 velryba, -y ž.; velrybí
 velština i waleština [velš- i vejlš-] ž.
 velterová váha
 Veltrusy, -trus m. pomn., 3. -ům, 6. -ích i -ech, 7. -y; veltruský, mn. -ští
 Veltrusy, -us m. pomn.; veltruský
 velvyslanec, -nce m.; velvyslankyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 velvyslanectví s.; Velvyslanectví Francouzské republiky v (Praze)
 Podobné:
aAndorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
bbezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
cCeleveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
 Cleveland [klívle-], -u m.; clevelandský, mn. -dští
ddolina ž.; Demänovská dolina; Velká Studená dolina
 dostavět, 3. mn. dostavějí i dostaví; rozk. dostavěj i dostav; příč. dostavěl, dostavěn
eEvelína i Evelina, -y ž.
fFrancie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
gguelf [gvel-], -a m.
hHavel, -vla m.; Havla, -y ž.
kkrálovství s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 krevel, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
 krvelačný
lLucembursko s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan, -a m.; lucemburský
 Lucembursko, -a s.; Lucemburské velkovévodství; Lucemburčan m.; lucemburský
mmachiavelizmus [makja-], -izmu i machiavelismus [makja-zm-], -ismu m.
 Machiavelli [makjaveli], -lliho m.
nnarůžovělý
 našedivělý
 nastavět, 3. mn. nastavějí i nastaví; rozk. nastavěj i nastav; příč. nastavěl, nastavěn
 nivelace [ny-] ž.
 nivelační [ny-]
 nivelizace [ny-] ž.
 nivelizační [ny-]
 nivelizovat [ny-]
 nivelovat [ny-]
 novela, -y ž.
 novelista, -y m.
 novelistický [-ty-]
 novelizace ž.
 novelizační
 novelizovat
oobojživelník, -a m.
 obojživelný
 obstavět, 3. mn. obstavějí i obstaví; rozk. obstavěj i obstav; příč. obstavěl, obstavěn
pPavel, -vla m.; Pavla i Pavlína, -y ž.
 plevel, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 pondělí s.; Pondělí velikonoční
 přecitlivělý
 přestavět, 3. mn. přestavějí i přestaví; rozk. přestavěj i přestav; příč. přestavěl, přestavěn
 přistavět, 3. mn. přistavějí i přistaví; rozk. přistavěj i přistav; příč. přistavěl, přistavěn
 proděravět, 3. mn. proděravějí i proděraví; příč. proděravěl, proděravěn
 prošedivělý
 prostavět, 3. mn. prostavějí i prostaví; rozk. prostavěj i prostav; příč. prostavěl, prostavěn
rrevoluce ž.; Francouzská revoluce, Velká revoluce francouzská apod.
 říše ž.; říše římská i Říše římská i římská říše i Římská říše; říše velkomoravská i velkomoravská říše i Říše velkomoravská i Velkomoravská říše
 rozcitlivělý
 rozechvět, 1. j. rozechvěji i rozechvěju, 3. mn. rozechvějí i rozechvějou; rozk. rozechvěj; příč. rozechvěl, rozechvěn; podst. jm. rozechvění
 rozestavět, 3. mn. rozestavějí i rozestaví; rozk. rozestavěj i rozestav; příč. rozestavěl, rozestavěn (např. dům)
sseštípat, 1. j. seštípu i seštípám; rozk. seštípej; podst. jm. seštípání (štípáním odstranit); jiné je zeštípat (velmi poštípat)
 ševelit
 skvělý
 skvít se, 1. j. skvěji se i skvím se, 3. mn. skvějí se i skví se; rozk. skvěj se i skvi se; příč. skvěl se
 šťavel, -e m., mn. 7. -i
 šťavelan, -u m.
 stavět, 3. mn. stavějí i staví; rozk. stavěj i stav; příč. stavěl, stavěn; podst. jm. stavění
ttitán [ty-], -a m. (velikán)
 tkvět i tkvít, 1. j. tkvím, 3. mn. tkví i tkvějí; příč. tkvěl
uutkvělý
 utkvět i utkvít, 1. j. utkvím, 3. mn. utkví i utkvějí; příč. utkvěl
vvůz, vozu m., mn. 1., 4., 7. -y; Malý vůz, Velký vůz (souhvězdí)
 vyplít, 1. j. vypleji i vypleju, 3. mn. vyplejí i vyplejou; rozk. vyplej; příč. vyplel, vyplet (zbavit plevele)
 vystavět, 3. mn. vystavějí i vystaví; rozk. vystavěj i vystav; příč. vystavěl, vystavěn
wWales [vels i vejls], -u m.; Walesan m.; walwský i velšský
 Wales [vels i vejls], -u m.; Walesan, -a m.; waleský i velšský, mn. waleští i velšští
 waleština [velš- i vejlš-] i velština ž.
zzachvět (se), 1. j. zachvěji (se) i zachvěju (se), 3. mn. zachvějí (se) i zachvějou (se); rozk. zachvěj (se); příč. zachvěl (se); podst. jm. zachvění
 zaplevelit
 zapradávna i za pradávna (velmi dávno)
 zarůžovělý
 zaskvít se, 1. j. zaskvěji se i zaskvím se, 3. mn. zaskvějí se i zaskví se; rozk. zaskvěj se i zaskvi se; příč. zaskvěl se
 zastavět, 3. mn. zastavějí i zastaví; rozk. zastavěj i zastav; příč. zastavěl, zastavěn
 zchoulostivět, 3. mn. zchoulostivějí i zchoulostiví; příč. zchoulostivěl (stát se choulostivým)
 zdaleka i z daleka (z velké dálky)
 zdáli i z dáli (z velké vzdálenosti)
 zeštípat, 1. j. zeštípu i zeštípám; rozk. zeštípej; podst. jm. zeštípání (velmi poštípat); jiné je seštípat (štípáním odstranit)
 živel, -vlu m., mn. 1., 4., 7. -vly
 živelní (např. pohroma)
 živelný (např. radost)
 zjalovět, 3. mn. zjalovějí i zjaloví; příč. zjalověl
 zkrvavělý
 zmrtvět, 3. mn. zmrtvějí i zmrtví; příč. zmrtvěl
 znecitlivět, 3. mn. znecitlivějí i znecitliví; příč. znecitlivěl; podst. jm. znecitlivění (stát se necitlivým)
 znivelizovat [-ny-]
 zošklivět, 3. mn. zošklivějí i zoškliví; příč. zošklivěl (stát se ošklivým)
 zvelebit
 zveličelý
 zveličit, příč. zveličen
 zvíci (ve velikosti)
Naposledy hledáno:

věl, kořenit, jestřáb, hůrá, schra, chmuřit, znáč, nádechl, urbanizac, řezí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.