Pravidla českého pravopisu

vvábit, rozk. vab i vábi
 vábnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 vábný
 váček, -čku m.
 vachta ž.
 vačice ž.
 vačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 Václav, -a m.; Václava, -y ž.
 václavka ž.
 vačnatec, -tce m.
 vačnatý
 vad, -u m. (nerost)
 vada ž. (chyba)
 váda ž. (hádka)
 vádemékum, -ka s.
 Vádí Halfa [-dý], V. H-y ž.; vádíhalfský
 Vadim, -a m.
 vadit
 vadný
 Vaduz, -u m.; vaduzský
 vafle ž., mn. 2. -lí
 vagabund, -a m.
 vagabundský, mn. -dští
 vagant, -a m.
 vagantský, mn. -tští
 vagina [-gí-] ž.
 vágní
 vagon [-on i -ón], -u m.
 vagonek [-on- i -ón-], -nku m.
 vagonový [-on- i -ón-]
 Váh, -u m.; vážský
 Váh, -u m.; vážský, mn. -žští
 váha ž., jedn. 7. váhou i vahou, mn. 2. vah, 3. váhám i vahám, 6. váhách i vahách, 7. váhami i vahami
 vahadlo s.
 váhat, podst. jm. váhání
 váhavý
 váhový
 váhy, vah ž. pomn.; Váhy (souhvězdí zvěrokruhu)
 Vaiaku neskl. s.; vaiacký
 vaječník, -u m.
 vaječníkový
 vaječný
 vajíčko s.
 vak, -u m.
 vakance ž.
 vakantní
 vakcína ž.
 vakcinace ž.
 vakuola, -y ž.
 vakuolární
 vakuometr, -u m.
 vakuový
 vakuum [-ku-um], -kua s.
 vál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 val, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (hradba)
 valach, -a m. (pastýř; kůň)
 valaška ž. (hůl)
 Valašské Meziříčí, V-ho M-í s.; (valašsko)meziříčský
 Valašsko s.; Valach, -a m.; valašský, mn. -šští
 Valašsko, -a s.; Valach m.; valašský
 valcha ž.
 valčík, -u m.
 valcíř, -e m.
 válčiště, -iště s., mn. 2. -išť
 válčit
 válcovat
 válcovitý
 válcovna, -y ž.
 válcový
 Valdemar, -a m.; Valdemara, -y ž.
 valdenští m. mn. (sekta)
 valdenství s. (hnutí)
 Valdštejnský palác (v Praze)
 váleč, -e m. (bičíkovec)
 válec, -lce m.
 váleček, -čku m. (zařízení)
 válečka ž., jedn. 3., 6. -čce (rostlina)
 válečnický
 válečník, -a m.; válečnice ž.
 válečný
 válek, -lku m.
 valem přísl. (rychle)
 valence ž.
 Valencie, -e ž.; valencijský
 valenční
 válenda ž.
 válenky, -nek ž. mn.
 Valentián i Valentinianus [-án-], -na m.
 Valentýn i Valentin [-tý-], -a m.
 Valentýn i Valentin [-tý-], -a m.; Valentýna i VBalentina [-tý-], -y ž.
 Valerián i Valerian, -a m.; Valérie i Valerie, -e ž.
 Valérie i Valerie ž.
 válet, 3. mn. válejí i válí; příč. válen
 validní
 valin [-li- i -lí-], -u m.
 valit, 3. mn. valí; příč. valen
 valivý
 válka ž.; války napoleonské, husitské; druhá světová válka (viz § 88)
 valkýra ž.
 Valladolid [-la i -lja-], -u m.; valladolidský
 Podobné:
aabdikovat [-dy-]
 abonovat
 abradovat
 absolvovat
 absorbovat
 abstrahovat
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 adekvátní
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 adoptovat (osvojit)
 adsorbovat
 afektova
 agitovat
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akceptovat
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 aklimatizovat [-ty-]
 akreditovat [-dy-]
 aktivace [-ty-] ž.
 aktivizovat [-ty-]
 aktivovat [-ty-]
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 aktualizovat
 akvabela, -y ž.
 akvadukt, -u m.
 akvalung, -u m.
 akvamarín, -u m.
 akvarel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 akvarijní
 akváriový
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 akvatinta [-ty-] ž.
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 alegorizovat
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 aliance ž.; Svaaliance
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 amalgamovat
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 analyzovat
 anektovat
 angažovat
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 Angola, -y ž.; Angolská lidová republika; Angolan m.; angolský
 animova [-ny-]
 Antigua [-tygva-] a Barbuda, A-uy a B-y ž.; Antiguan m.; Barbuďan m.
 antikizova [-ty-]
 antikva [-ty-], -y ž.
 antikvariát [-ty-], -u m.
 antikvární [-ty-]
 anulovat
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 apelovat
 aplaudovat
 aplikovat
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 aranžovat
 archaizovat
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 archiválie, -lií ž. mn.
 archivář, -e m.
 aromatizovat [-ty-]
 artikulovat [-ty-]
 asanovat
 asimilovat
 asistovat
 asociovat, 3. j. asociuje
 aspirovat
 atomizovat
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 automatizova [-ty-]
 autorizovat
 autovakcína ž.
 avantgarda ž.
 avanti [-ty]
 avantura [-tu- i -tú-] i avantýra ž.
 avanturista, -y m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
 Avaři, -rů m. mn.
 aviváž, -e ž.
 avizovat
bbagatelizovat
 balancovat
 Baltoslova, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 balvan, -u m.
 balzamovat
 Bangladéš, -e m.; Bangladéšská lidová republika; Bangladéšan m.; bangladéšský
 barborka ž. (třešňová větvička)
 Barma, -y ž.; Barmský svaz; Barmánec m.; barmský
 barokizovat
 Basedowova [-ze-] nemoc
Naposledy hledáno:

va, konnostn, zorat, zkonfiskovat, rezisten, devatenáct, čabaj, obojstranně, heroick, devatenáctka

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.