Pravidla českého pravopisu

vvál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 val, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (hradba)
vvát, 3. j. věje, 3. mn. vějí i vějou; příč. vál, vát; podst. jm. vání
vvalach, -a m. (pastýř; kůň)
 valaška ž. (hůl)
 Valašské Meziříčí, V-ho M-í s.; (valašsko)meziříčský
 Valašsko s.; Valach, -a m.; valašský, mn. -šští
 Valašsko, -a s.; Valach m.; valašský
 valcha ž.
 valčík, -u m.
 valcíř, -e m.
 válčiště, -iště s., mn. 2. -išť
 válčit
 válcovat
 válcovitý
 válcovna, -y ž.
 válcový
 Valdemar, -a m.; Valdemara, -y ž.
 valdenští m. mn. (sekta)
 valdenství s. (hnutí)
 Valdštejnský palác (v Praze)
 váleč, -e m. (bičíkovec)
 válec, -lce m.
 váleček, -čku m. (zařízení)
 válečka ž., jedn. 3., 6. -čce (rostlina)
 válečnický
 válečník, -a m.; válečnice ž.
 válečný
 válek, -lku m.
 valem přísl. (rychle)
 valence ž.
 Valencie, -e ž.; valencijský
 valenční
 válenda ž.
 válenky, -nek ž. mn.
 Valentián i Valentinianus [-án-], -na m.
 Valentýn i Valentin [-tý-], -a m.
 Valentýn i Valentin [-tý-], -a m.; Valentýna i VBalentina [-tý-], -y ž.
 Valerián i Valerian, -a m.; Valérie i Valerie, -e ž.
 Valérie i Valerie ž.
 válet, 3. mn. válejí i válí; příč. válen
 validní
 valin [-li- i -lí-], -u m.
 valit, 3. mn. valí; příč. valen
 valivý
 válka ž.; války napoleonské, husitské; druhá světová válka (viz § 88)
 valkýra ž.
 Valladolid [-la i -lja-], -u m.; valladolidský
 valník, -u m.
 val
 valorizace ž.
 valorizační
 valoun, -u m.
 Valparaiso, -a s.; valparaiský
 valuta ž.
 valutový
 valvula, -y ž.
 Podobné:
aakvalung, -u m.
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 archiválie, -lií ž. mn.
bbúrská válka
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
 valý
cchvála, -y ž., jedn. 7. chválou, mn. 2. chval, 3. chválám atd.
 chválabohu i chvála bohu (naštěstí)
 chválit, rozk. chval
 chvalitebný
 chvalořeč, -i ž., mn. 3. -čem, 6. -čech, 7. -čmi
 chvalozpěv, -u m.
 chvályhodný
 cinvaldit [-dy-], -u m.
 cval, -u m.
 cválat, podst. jm. cválání
ddevalvace ž.
 diskvalifikace [dy-] ž.
 dívčí; dívčí válka; Dívčí kameny (hora)
 Dolnomoravský úval
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 Dyjskosvratecký úval
eekvivalent, -u m.
 Evald, -a m.
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
hHornomoravský úval
 husitský, mn. -tští; husitské války
iinterval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 invalida, -y m.
 invalidita [-dy-] ž.
 invalidní
 invalidovna, -y ž.; Invalidovna (v Paříži, v Praze)
jjižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
 jsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
kkarneval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kavalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií
 kavalerista, -y m.
 kavalír, -a m.
 kavalkáda ž.
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konvalinka ž.
 kostival, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kovalentní
 kovat, 1. j. kovu i kovám, 3. mn. kovou i kovají; rozk. kovej; příč. koval, kován
 kvalifikace ž.
 kvalita ž.
 kvalitativní [-ty- i -tý-]
 kvalitní
mval, -a m., mn. 4., 7. -y
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nájezdný (např. válka)
 napoleonské války
 narval, -a m., mn. 4., 7. -y
 naschvál přísl.
 natrvalo i na trvalo (trvale)
 val, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 naválet, 3. mn. naválejí i naválí
 navalit, 3. mn. navalí
 navát, 3. j. navěje, 3. mn. navějí i navějou; příč. navál, navát
 neurvalec, -lce m.
 nitrosvalový
oodvát, 3. j. odvěje, 3. mn. odvějí i odvějou; příč. odvál, odvát
 Osvald, -a m.
 ovál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
ppalác, -e m.; palác Kinských, Valdštejnský palác
 pecivál, -a m., mn. 4., 7. -y
 pitaval, -u m.
 pochválit, rozk. pochval
 pochval
 pochvalovat
 polyvalentní
 poval, -e m.
 povalečný (např. život)
 poválečný (týkající se doby po válce)
 povalečský, mn. -čští
 povalečství s.
 poválet, 3. mn. poválejí i poválí; příč. poválen
 povalit, příč. povalen
 převálet, 3. mn. převálejí i převálí; příč. převálen
 převalit, příč. převalen
 přistěhovalectví s.
 příval, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přivalit, příč. přivalen
 přivát, 3. j. přivěje, 3. mn. přivějí i přivějou; rozk. přivěj; příč. přivál, přivát
 punské války
rvalpindí [-dý] neskl. s.; rávalpindský
 rekonvalescence ž.
 rekonvalescenční
 rekonvalescent, -a m.
 revalorizace ž.
 revalvace ž.
 rival, -a m., mn. 4., 7. -y
 rivalita ž.
 rozervat, 1. j. rozervu; rozk. rozervi, rozervěte i rozervete; příč. rozerval, rozerván
 rozválet, 3. mn. rozválejí i rozválí; příč. rozválen
 rozvalina ž.
 rozvalit, příč. rozvalen
Naposledy hledáno:

val, kamufláž, zatro, vlétnout, vazomotorick, ýž, topičský, unal, němý, nenáv

Najít ve Slovníku rýmů val
Najít rýmy na slovo val
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.