Pravidla českého pravopisu

vvis maior [vís májor] (lat.)
 vis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
vvis-Ř-vis [vizaví] (franc.)
 visací (např. zámek)
 visačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 viset, 3. mn. visí; rozk. vis
 víska ž.
 viska ž. i whisky [visky] ž. neskl.
 vískat (ve vlasech)
 viskóza, -y ž.
 viskozita ž.
 viskozitní
 viskózní
 viskózový
 Visla, -y ž.; viselský
 Visla, -y ž.; viselský
 visutý (visící); jiné je vysutý (vysunutý)
 Podobné:
aaktivista [-ty-], -y m.
 atavistický [-ty-]
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 autoservis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
bbilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
ddaviscupový [dej-ka-]
 Davisův [dej-] pohár; Davis cup [dej- kap]
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
eElvis, -e m.
ffauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
kkongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 konstruktivizmus [-ty-], -izmu i konstruktivismus [-ty-zm-],
 konzervativizmus [-ty-], -izmu i konzervativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 kvést i kvíst, 3. j. kvete; rozk. kveť; příč. kvetl; podst. jm. kvetení
lletovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 lingvista, -y m.
 lingvistický [-ty-]
 lingvistika [-ty-] ž.
nnativista [-ty-], -y m.
 nativistický [-ty-ty-]
 nativizmus [-ty-], -izmu i nativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 negativizmus [-ty-], -izmu i negativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 nenávist, -i ž.
 nenávistný
 Nevis viz Svatý Kryštov
 nezávis
 novopozitivizmus [-ty-], -izmu i novopozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
oobjektivistický [-ty-ty-]
 objektivizmus [-ty-], -izmu i objektivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 odkvést i odkvíst, 3. j. odkvete; rozk. odkveť; příč. odkvetl
ppanslavizmus, -izmu i panslavismus [-zm-], -ismu m.
 pozitivista [-ty-], -y m.
 pozitivizmus [-ty-], -izmu i pozitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 převis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 převis
 primitivizmus [-ty-], -izmu i primitivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 přízvisko s., mn. 2. -sk i -sek
rrecidivista [-dy-], -y m.
 relativistický [-ty-ty-]
 relativizmus [-ty-], -izmu i relativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 rozkvést i rozkvíst, 1. j. rozkvetu; rozk. rozkveť; příč. rozkvetl
sservis, -su m., mn. 1., 4., 7. -y
 slavista, -y m. (badatel ve slavistice)
 slávista, -y m. (přívrženec, hráč Slavie)
 slavistický [-ty-] (k slavistika)
 slavistika [-ty-] ž.
 souviset, 3. mn. souvisejí i souvisí
 souvis
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 stanovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 subjektivizmus [-ty-], -izmu i subjektivismus [-ty-zm-], -ismu m.
 Svatý Kryštof a Nevis, S-ého K-a a N-e m.; Federace Svatý Kryštof a Nevis
 svis, -u m.
 svis
 svist, -u m. (zvuk)
uutrakvista, -y m.
 utrakvistický [-ty-]
 utrakvizmus, -izmu i utrakvismus [-zm-], -ismu m.
vvivisekce ž.
 vivisekční
 vykvést i vykvíst, 1. j. vykvetu; rozk. vykveť; příč. vykvetl
 vysutý (vysunutý); jiné je visutý (visící)
 vzkvést i vzkvíst, 1. j. vzkvetu; rozk. vzkveť; příč. vzkvetl
wwhisky [visky] ž. neskl. i viska ž.
zzakvést i zakvíst, 3. j. zakvete; rozk. zakveť; příč. zakvetl
 Západní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 viset, 3. mn.visejí i závisí
 vis
 vist, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 vistivý
 vistný
Naposledy hledáno:

vis, nulový, valčík, zjitřit, militarismus, nebez, souvrať, dvojklaný, přívoz, setřas

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.