Pravidla českého pravopisu

vvodácký
 vodák, -a m.
 vodárenství s.
 vodárna, -y ž.
 vodič, -e m.
 vodící (kdo nebo co vodí)
 vodicí (např. čep)
 vodík, -u m.
 vodit, příč. voděn
 vodítko s.
 vodka ž.
 Vodnář, -e m. (souhvězdí zvěrokruhu)
 vodní
 vodnice ž.
 vodník, -a m.
 vodný
 vodohospodářský
 vodojem, -u m.
 vodoměr, -u m.
 vodopád, -u m.; Labský vodopád (v Krkonoších), Niagarské vodopády, vodopády Viktoriiny
 vodopis, -u m.
 vodorovný
 vodotěsný
 vodotisk, -u m.
 vodotrysk, -u m.
 vodováha ž., jedn. 7. vodováhou
 vodovod, -u m.
 vodstvo s.
 Vogézy, Vogéz ž. pomn.; vogézský
 voj i oj, -e ž. (u vozu)
 voj, -e m. (oddíl vojska)
 voják, -a m.; vojákyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vojensko-politický [-ty-] (např. jednání)
 vojenskoprůmyslový (k vojenský průmysl)
 vojenskostrategický (k vojenská strategie)
 vojenský; Vojenský historický ústav
 vojevůdce, -ce m., jedn. 5. -ce
 vojín, -a m.; vojínka ž.
 Vojmil, -a m.
 Vojmír, -a m.
 Vojtěch, -a m.; Vojtěška, -y ž.
 vojtěška ž.
 vojvoda, -y m.
 Vojvodina [-dy-], -y ž.; vojvodinský
 vojvodství s.
 vokál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vokalický
 vokalíza, -y ž.
 vokální
 vokativ [-ty- i -tý-], -u m.
 vokativní [-ty- i -tý-]
 volán, -u m.
 volant, -u m.
 volavka ž.; volavčí
 volba, -y ž.
 volební
 volejbal, -u m.
 volejbalista, -y m.
 Volha ž.; volžský, mn. -žští
 Volha, -y ž.; volžský
 volič, -e m.
 volící (kdo nebo co volí)
 volicí (např. stupeň)
 voličový (v technice)
 voličský, mn. -čští
 voličstvo s.
 voliéra ž.
 volky nevolky
 volní (k vůle)
 volnoběžka ž.
 volnoběžný
 volnomyšlenkář, -e m.
 volný (pomalý; svobodný apod.)
 volský (k vůl)
 volt, -u m. (zn. V)
 Volta, -y ž.; voltský
 Voltaire [voltér], -ra m.
 voltairián [-ter-], -a m.
 voltampér, -u m.
 voltiž [-ty- i -tý-], -e ž.
 voltižér [-ty-], -a m.
 voltmetr, -u m.
 voluntarista, -y m.
 voluntaristický [-ty-]
 voluntarizmus, -izmu i voluntarismus [-zm-], -ismu m.
 Volyně ž.; volyňský, mn. -ňští
 Volyně, -ně ž.; volyňský
 voňavka ž.
 voňavý
 vonět, 3. mn. voní i vonějí
 vonný
 Vorarlbersko [for-], -a s.; vorarlberský
 Voroněž, -e ž.; voroněžský
 Voršila, -y ž.
 voršilka ž. (členka církevního řádu)
 vorvaň, -ně m.; vorvaní
 vosa, -y ž.; vo
 vosk, -u m.
 voští s.
 voština ž.
 Podobné:
aabsolvovat
 adoptovat (osvojit)
 advokacie ž.
 advokát, -a m.
 advokátní
 advokátský, mn. -tští
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 aktivovat [-ty-]
 alej, -e ž.; alej Svobody
 alikvotní
 analogově-číslicový (např. převodník)
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 autorskoprávní (k autorské právo)
 azobarvivo s.
bBarentsovo moře
 barvoměnka ž.
 barvoslepý
 Bavorsko, -a s.; Bavor i Bavořan m.; bavorský
 benevolence ž.
 benevolentní
 Beringovo moře
 Beringovo moře
 bezvousý
 bezživo s.
 biskvit, -u m. (pečivo; porcelán)
 Bivoj, -e m.
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
 Bořivoj, -e m.
 borovodík, -u m.
 borový i bórový (např. voda)
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 božstvo s.
 Brailleovo [brajovo] písmo
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 broskvoň, -ně ž.
 buvol, -a m., mn. 4., 7. -y
 bydlo s. (živobytí)
 bytí s. (život, existence)
cČechov, -a m., 3., 6. Čechovovi; Čechovův
 Čertovo jezero
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 četnictvo s.
 chlorovodík, -u m.
 chvoj, -e ž.
 chvo s.
 civilněprávní (k civilní právo)
 členstvo s.
ddělnictvo s.
 devon, -u m.
 devótní
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 divočet, 3. mn. divočejí i divočí (stávat se divokým)
 divoch, -a m.; divoška ž.
 divočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
 Divo Šárka, D-é Š-y ž.
 divo
 divošský, mn. -šští
 divoucí; div divoucí
 doprovod, -u m.
 doprovodní
 doprovodný
 dovolená, -é ž.
 dovoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dovozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 doživotní
 dřevokaz, -a i -e m., mn. 1. -i, 4. -y i -e, 7. -y i -i
 dřevokazný
 dřevoobráběcí
 dřevořez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dřevoryt, -u m.
 dřevorytina ž.
 družstvo s., mn. 2. -stev
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 vod, -u m.
 vodný
 vodový
 dva m., dvě ž., dvě s., 2., 6. dvou, 3., 7. dvěma
 dvěstěletý i dvousetletý
 dvoj- i dvou- ve složeninách
 dvojaký
 dvojče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dvojchroman, -u m.
 dvojčlenný i dvoučlenný
 dvojdílný i dvoudílný
 dvoje; dvo
 dvojfázový i dvoufázový
 dvojhláska ž.
 dvojhlavý i dvouhlavý
 dvojhvězda ž.
 dvojice ž.
 dvojjazyčný
 dvojjazykový
 dvojjehlan, -u m.
 dvojklanost, -i ž.
 dvojklaný
 dvojměstí s.
 dvojmístný i dvoumístný
 dvojmocnina ž.
Naposledy hledáno:

vo, atvrdit, křesťanství, výloha, dovézt, bezmala, tiára, saf, digitális, odemykat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.