Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
bbleskurychlý
 Blízký východ
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký východ
 brachycefalický i brachykefalický
 branněvýchovný (k branná výchova)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 České Budějovice, Č-ých B-ic ž. pomn.; (česko)budějovický
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 Chemnitz [-nyc], -u i -e m.; chemnitzský
 chytit, příč. chytil, chycen
 čtyřrychlostní
 Curych, -u m.; curyšský
 Curych, -u m.; curyšský, mn. -šští
dDálný východ
 dálný; Dálný východ
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 dmýchadlo i dmychadlo s.
 dmýchat, podst. jm. dmýchání
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dosychat i dosýchat, podst. jm. dosychání i dosýchání
 dosytit, příč. dosycen
 dýchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 dýchat, podst. jm. dýchání
 dýchavičný
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
 dychtit, podst. jm. dychtění
 dychtivý
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 festival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 fiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
 Františkovy Lázně, F-ých L-í ž. pomn.; františkolázeňský
 Františkovy Lázně, Františkových Lázní ž. pomn.; františkolázeňský
gglycerin [-ri- i -rí-], -u m.
 glycerinový [-ri- i -rí-]
 glycid, -u m.
jjakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
 jakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 Janské Lázně, J-ých L-í ž. pomn.; janskolázeňský
 Jaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 jihovýchod, -u m.
 Julské Alpy i Alpy Julské, J-ých Alp ž. pomn.
kKamýk nad Vltavou, K-u i K-a nad V. m.; (vltavsko)-kamýcký i (vltavo)kamýcký
 Kamýk, -u i -a m.; Kamýk nad Vltavou; (vltavsko)kamýcký i (vltavo)kamýcký, mn. -čtí
 Karlovy Vary, K-ých Var i Varů m. pomn.; karlovarský
 Karlovy Vary, Karlových Var i Varů m. pomn.; karlovarský
 Kašperské Hory, K-ých Hor ž. pomn.; kašperskohorský
 kdybych, kdybys (ale kdyby ses učil, kdyby sis pamatoval atd.), kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby
 klub, -u m.; Klub českých turistů
 klub; Klub českých turistů
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 krychle ž., mn. 2. -lí
 krychlový metr
 krycí (např. barva)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kýchat, podst. jm. kýchání
lléčebně-výchovný (např. pracoviště)
 Lutych, -u m.; lutyšský
 Lutych, -u m.; lutyšský, mn. -šští
 lycejní
 lyceum, -cea s., mn. 2. -ceí, 7. -cei
mMariánské Lázně, M-ých L-í ž. pomn.; mariánskolázeňský
 Moravskoslezské Beskydy, M-ých B-d ž. pomn. i m. pomn.
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
 múzický; Akademie múzických umění
 mycelium [-cé-], -lia s.
 mycí (např. houba)
 mýtit, rozk. myť; příč. mýcen
nnadýchat (se)
 nadýchnout (se) i nadychnout (se), příč. nadýchl (se) i nadychl (se)
 nájezdový (např. rychlost)
 nápravněvýchovný (k nápravná výchova)
 narychlo i na rychlo (rychle, spěšně)
 nasycovat
 nasytit, příč. nasycen
 navždy, navždycky přísl.
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 nedoslýchat, podst. jm. nedoslýchání
 nedoslýchavý
 nedýchatelný
 nenasycený
 neslýchaný
 nevídáno; nevídáno neslýcháno
 nevždy, nevždycky přísl. (nikoli vždy)
 nitroglycerin [ny-ri- i ny-rí-], -u m.
 Nízké Taury, N-ých Taur ž. pomn.
 Nizozemské Antily [-ty-], N-ých Antil ž. pomn.
 Nizza [nyca] viz Nice
 noha ž., mn. 2. nohou i noh, 3. nohám, 6. nohou i nohách, 7. o tělesných údech nohama, jinak nohami
 nožka ž., mn. 7. o tělesných údech -ama, jinak -ami
ooddychnout (si) i oddýchnout (si), příč. oddychl (si) i oddýchl (si)
 oddychovat (si)
 Oderské vrchy, O-ých vrchů m. pomn.
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Naposledy hledáno:

noéma, yc, provizní, něhož, évz, lakto, liga, přinášet, ovosled, kadeřník

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.