Pravidla českého pravopisu

yytterbium, -bia s.
 yttrium, -ria s.
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 aragonit [-nyt], -u m.
 arytmický
 arytmie ž.
 auditivní [-dyty- i -dytý-]
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
bbajt, -u i byte [bajt], -tu m. (zn. B)
 bajtový i bytový [bajt-]
 baryt, -u m.
 baryton, -u m.
 barytonista [-ny-], -y m.
 blahobyt, -u m.
 blaničtí rytíři
 blankyt, -u m.
 bydlo s. (živobytí)
 byt, -u m.
 byť, byť i spojka
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
 Bytča, -če ž.; bytečský
 byte [bajt], -tu i bajt, -u m. (zn. B)
 bytelný
 bytí s. (život, existence)
 byt, -é ž.
 Bytom, -i ž.; bytomský
 bytost, -i ž.
 bytový (např. doplňky)
 bytový [bajt-] i bajtový
 byťsi spojka
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chytat
 chytit, příč. chytil, chycen
 chytnout, příč. chytl, chytnut
 chytrácký
 chytrák, -a m.; chytračka ž.
 chytristika [-ty-] ž.
 cytologický
 cytologie ž.
 cytoplazma, -y ž.
ddefinitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 dithyramb [dyty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 dobytče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dobytčí
 dobytek, -tka m.
 dobytkář, -e m.
 dobytkářství s.
 domýt, 1. j. domyji i domyju, 3. mn. domyjí i domyjou; rozk. domyj; příč. domyl, domyt
 dopolosyta přísl.
 dosyta přísl.
 dosytit, příč. dosycen
 dřevoryt, -u m.
 dřevorytina ž.
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
eelektrolyt, -u m.
 elektrolytický [-ty-]
 erytrocyt, -u m.
ffagocyt, -u m.
 filištín, -a m. (chytrák)
 fit (být fit)
 forzýtie [-ty-] ž.
 fytobiologie ž.
 fytocenóza, -y ž.
 fytogeneze ž.
ggarnitura [-nytu- i -nytú-] ž.
 genitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 genitivní [-nyty- i -nytý-]
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
hherkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovský
 hydrolytický [-ty-]
iinfinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 investitura [-tytu- i -tytú-] ž.
jjatečný (např. dobytek)
 jazykozpyt, -u m.
 jednosyt
kkainit [-nyt], -u m.
 kamenoryt, -u m.
 katalytický [-ty-]
 klopýtat, 1. j. klopýtám; podst. jm. klopýtání
 klopýtnout, příč. klopýtl
 Klytaimestra [-mé-], -ry ž.
 kognitivní [-nyty- i -nytý-]
 konstitutivní [-tytuty- i -tytutý-]
 kopýtko s.
 kopytnatý
 kopytník, -a m. živ.
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 kopyto s.
 koryto s.
 kovoryjec, -jce i kovorytec, -tce m.
 krýt, 1. j. kryji i kryju, 3. mn. kryjí i kryjou; rozk. kryj; příč. kryl, kryt; podst. jm. krytí
 krytosemenný
 kyt, -u m.
Naposledy hledáno:

rolád, yt, dozrán, umyvárna, petrolog, mtu, stéct, anémie, výlis, zaktualizovat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.