Pravidla českého pravopisu

zzápach, -u m.
 zapáchat, podst. jm. zapáchání
 západ, -u m. (světová strana)
 západka ž.
 Západní Alpy, Z-ích Alp ž. pomn.
 Západní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 Západní Virginie [-džíny-], Z-í V-e ž.; západovirginský
 západní; západní Čechy apod.
 západočeský
 západoevropský
 zápal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zapálit, rozk. zapal
 zápalka ž.
 zápalnice ž.
 zápalný
 zapalovač, -e m.
 zapařit (se)
 zápas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zápasiště, -iště s., mn. 2. -išť
 zápasit
 zápasnický
 zápasník, -a m.; zápasnice ž.
 zapažit
 zapéci i zapéct, 1. j. zapeču, 3. mn. zapečou; rozk. zapeč; příč. zapekl, zapečen
 zápecí s.
 zápecní
 zápecnický
 zápecnictví s.
 zápecník, -a m.
 zapékat i zapíkat, podst. jm. zapékání i zapíkání
 zápěstí s.
 zápěstní
 zapět, 1. j. zapěji i zapěju, 3. mn. zapějí i zapějou; rozk. zapěj; příč. zapěl; podst. jm. zapění (zazpívat)
 zapíchat, podst. jm. zapíchání
 zapíchnout, příč. zapíchl i zapíchnul
 zapichovat
 zapíjet, 3. mn. zapíjejí i zapíjí
 zapínač, -e m.
 zapínat, podst. jm. zapínání
 zapírat, podst. jm. zapírání
 zápis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zapískat, podst. jm. zapískání
 zapísknout, příč. zapískl i zapísknul
 zápisné, -ého s.
 zápisník, -u m.
 zapisovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zapít, 1. j. zapiji i zapiju, 3. mn. zapijí i zapijou; rozk. zapij; příč. zapil, zapit; podst. jm. zapití
 zaplakat, 1. j. zapláču, 3. mn. zapláčou; rozk. zaplač i zaplakej
 záplata ž.
 zaplatit, příč. zaplacen
 záplatovat
 záplava, -y ž.
 zaplavit
 zaplesat
 zaplést, 1. j. zapletu; rozk. zapleť; příč. zapletl, zapleten
 zaplétat i zaplítat, podst. jm. zaplétání i zaplítání
 zápletka ž.
 zaplevelit
 zaplivat
 zaplombovat
 zaplynovat
 zapnout, 1. j. zapnu; rozk. zapni, zapněte; příč. zapnul i zapjal, zapnut i zapjat; podst. jm. zapnutí
 zápočet, -čtu m.
 započíst, 1. j. započtu; rozk. započti, započtěte; příč. započetl, započetla i započtla, započten; podst. jm. započtení
 započít, 1. j. započnu; rozk. započni, započněte; příč. započal, započat; podst. jm. započetí
 započítat, podst. jm. započítání
 započitatelný i započítatelný
 zápoj, -e m.
 zapojit
 zápolí s.
 zápolit
 zapomenout, příč. zapomenul i zapomněl, zapomenut i zapomněn; podst. jm. zapomenutí i zapomnění
 zapomínat, podst. jm. zapomínání
 zapomnětlivý
 zápor, -u m.
 záporka ž.
 záporný
 záporový
 zapotřebí přísl.
 zapovědět, 1. j. zapovím; rozk. zapověz; příč. zapověděl, zapověděn i zapovězen
 zapovídat se, podst. jm. zapovídání
 zapovídat, podst. jm. zapovídání
 zapradávna i za pradávna (velmi dávno)
 zápřah, -u m.
 zapřahat
 zapřáhnout, příč. zapřáhl, zapřažen
 zaprášit, rozk. zapraš
 zaprašovat
 zaprat, 1. j. zaperu, 2. j. zapereš, ..., 3. mn. zaperou; rozk. zaper; příč. zapral, zaprán; podst. jm. zaprání
 zápraží s.
 zápražka ž.
 zápřež, -e ž.
 zapřísahat
 zapřisáhlý
 zapřisáhnout, příč. zapřisáhl
 zapříst, 1. j. zapředu; rozk. zapřeď; příč. zapředl, zapředen
 zapřít, 1. j. zapřu, 3. mn. zapřou; rozk. zapři; příč. zapřel, zapřen
 záprstí s.
 záprstní
 zaprvé i za prvé
 Podobné:
bbýt, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 jihozápad, -u m.
mmač, -e m. (sport. zápas)
nnačase i na čase (zapotřebí, nutno)
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 nezapočitatelný i nezapočítatelný
ookcident, -u m. (západ)
ppředzápas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
rřeckořímský (např. zápas)
ssamozápalný
 sebezapření s.
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
ttknout se, příč. tknul se (záp. netkl se i netknul se)
vvzápětí přísl.
zzapsat, 1. j. zapíšu i zapíši, 3. mn. zapíšou i zapíší; rozk. zapiš; příč. zapsal, zapsán; podst. jm. zapsání
 zapudit, příč. zapuzen
 zapůjčit, rozk. zapůjč
 zápůjčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 zápůjční
 zapůjčovat
 zapustit, rozk. zapusť; příč. zapuštěn
 zápustka ž.
 zápustný
 zapuzovat
 zapýřit se, rozk. (ne)zapýři se i (ne)zapyř se
 znaménko s. (např. záporné)
Naposledy hledáno:

zap, vpich, žold, číslo, buj, mioc, sprovoď, cné, holub, rozjeď

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.