Pravidla českého pravopisu

zzatáčet, 3. mn. zatáčejí i zatáčí
 zatáčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 zatáčkoměr, -u m.
 zátah, -u m.
 zatahat, podst. jm. zatahání
 zatáhnout, příč. zatáhl, zatažen
 zatahovat
 zatápět, 3. mn. zatápějí i zatápí
 zátaras, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zatarasit, rozk. zataras; příč. zatarasen
 zaťatý
 zatčení s.
 zatéci i zatéct, 3. mn. zatečou; rozk. zateč; příč. zatekl
 zatékat, podst. jm. zatékání
 zatemnělý
 zatemnění s.
 zatemnět (se), 3. mn. zatemnějí (se) i zatemní (se); příč. zatemnělo (se)
 zatemnit, 3. mn. zatemní; příč. zatemnil (něco)
 zatemňovat
 zatepla i za tepla (za vyšší teploty)
 zátěž, -e ž.
 zatěžkávací (např. zkouška)
 zatěžkávání s.
 zatěžko i za těžko (nesnadno, obtížně)
 zátěžný
 zatěžování s.
 zátěžový
 zatím přísl.
 zatímco i zatím co spojka
 zatímní; zatímně
 zatínat, podst. jm. zatínání
 zatírat, podst. jm. zatírání
 zátiší s.
 zatít i zatnout, viz zatnout
 zatížit, rozk. zatiž i zatíži
 zátka ž.
 zatknout, příč. zatkl i zatknul, zatčen (zbaven svobody), zatknut (zabodnut do země)
 zátkovat
 zatlouci i zatlouct, 1. j. zatluču, 3. mn. zatlučou; rozk. zatluč; příč. zatloukl, zatlučen
 zatmelit
 zatmělý
 zatmění s.
 zatmět se i zatmít se, 3. mn. zatmějí se; příč. zatmělo se
 zatnout i zatít, 1. j. zatnu; rozk. zatni; příč. zaťal i zatnul, zaťat i zatnut; podst. jm. zatnutí i zatětí
 zato (ale, avšak)
 zátočina ž.
 zátoka ž.
 zátop, -u m.
 zátopa, -y ž.
 zátopní
 zátopový
 zatracovat
 zatřást, 1. j. zatřesu; rozk. zatřes; příč. zatřásl, zatřesen
 zatratit, příč. zatracen
 zatrávnit
 zatravňovat
 zatřepat, 1. j. zatřepu i zatřepám; rozk. zatřep i zatřepej
 zatřetí i za třetí
 zatrhnout, příč. zatrhl i zatrhnul, zatržen
 zatřídit, rozk. zatřiď; příč. zatříděn
 zatřiďovat
 zatřít, 1. j. zatřu, 3. mn. zatřou; rozk. zatři; příč. zatřel, zatřen
 zatrpknout, příč. zatrpkl i zatrpknul
 zatřpytit se
 zatuchlý
 zaťukat
 zatvrdit (se), příč. zatvrzen
 zatvrdnout, příč. zatvrdl i zatvrdnul
 zatvrzelý
 zatvrzovat
 zatykač, -e m.
 zatýkat, podst. jm. zatýkání
 zátylek, -lku m.
 Podobné:
aakuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 analyzátor, -u m.
bbezatomový
 biokatalyzátor, -u m.
ddokázat, 1. j. dokážu, 3. mn. dokážou; rozk. dokaž
 dokazatelný
 dolézat i dolízat, podst. jm. dolézání i dolízání
 dotázat se, 1. j. dotážu se, 3. mn. dotážou se; rozk. dotaž se; podst. jm. dotázání
hhryzat, 1. j. hryžu i hryzám, 3. mn. hryžou i hryzají; rozk. hryž i hryzej; příč. hryzal, hryzán
iimprovizátor, -a m.
 ionizátor [jony-], -u m.
kkatalyzátor, -u m.
 zat, 1. j. kážu, 3. mn. kážou; rozk. kaž; podst. jm. kázání
 kazatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 klouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
 kolonizátor [-ny-], -a m.
 kondenzát, -u m.
 kondenzátor, -u m.
lzat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. liž i lízej; podst. jm. lízání
 lízátko s.
mmazat, 1. j. mažu, 3. mn. mažou; rozk. maž
 mechanizátor [-ny-], -a m.
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
nna slovo (vzatý)
 nakázat, 1. j. nakážu, 3. mn. nakážou; rozk. nakaž; podst. jm. nakázání
 nalézat (se)
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 navázat, 1. j. navážu, 3. mn. navážou; rozk. navaž; podst. jm. navázání
 normalizátor, -a m.
ooblízat, 1. j. oblížu i oblízám, 3. mn. oblížou i oblízají; rozk. obliž i oblízej
 obvázat, 1. j. obvážu, 3. mn. obvážou; rozk. obvaž; podst. jm. obvázání
 odkázat, 1. j. odkážu, 3. mn. odkážou; rozk. odkaž; podst. jm. odkázání
 odlézat i odlízat, podst. jm. odlézání i odlízání
 odvázat, 1. j. odvážu, 3. mn. odvážou; rozk. odvaž; podst. jm. odvázání
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 olízat, 1. j. olížu i olízám, 3. mn. olížou i olízají; rozk. oliž i olízej; podst. jm. olízání
 ořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
 organizátor [-ny-], -a m.
 otázat se, 1. j. otážu se, 3. mn. otážou se; rozk. otaž se
 ovázat, 1. j. ovážu, 3. mn. ovážou; rozk. ovaž; podst. jm. ovázání
 ozonizátor [-ny-], -u m.
ppodlézat i podlízat, podst. jm. podlézání i podlízání
 podřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
 podvázat, 1. j. podvážu, 3. mn. podvážou; rozk. podvaž
 polarizátor, -u m.
 popularizátor, -a m.
 poukázat, 1. j. poukážu, 3. mn. poukážou; rozk. poukaž; podst. jm. poukázání
 přelézat i přelízat, podst. jm. přelézání i přelízání
 převázat, 1. j. převážu, 3. mn. převážou; rozk. převaž; podst. jm. převázání
 převzít, 1. j. převezmu; rozk. převezmi; příč. převzal, převzat
 přikázat, 1. j. přikážu, 3. mn. přikážou; rozk. přikaž; podst. jm. přikázání
 přilézat i přilízat, podst. jm. přilézání i přilízání
 přivázat, 1. j. přivážu, 3. mn. přivážou; rozk. přivaž; podst. jm. přivázání
 prokázat, 1. j. prokážu, 3. mn. prokážou; rozk. prokaž; podst. jm. prokázání
 prokazatelný
 prolézat i prolízat, podst. jm. prolézání i prolízání
 prozatím přísl.
 prozatímně přísl.
 prozatímní; Prozatímní divadlo (v Praze)
rracionalizátor, -a m.
 řezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozkázat, 1. j. rozkážu, 3. mn. rozkážou; rozk. rozkaž; podst. jm. rozkázání
 rozlézat se i rozlízat se, podst. jm. rozlézání i rozlízání
 rozmazat, 1. j. rozmažu, 3. mn. rozmažou; rozk. rozmaž
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
 rozvázat, 1. j. rozvážu, 3. mn. rozvážou; rozk. rozvaž; podst. jm. rozvázání
sseřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slízat, 1. j. slížu i slízám, 3. mn. slížou i slízají; rozk. sliž i slízej
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 stabilizátor, -u m.
 svázat, 1. j. svážu, 3. mn. svážou; rozk. svaž; podst. jm. svázání
 synchronizátor [-ny-], -u m.
tzat se, 1. j. tážu se, 3. mn. tážou se; rozk. taž se
 tazatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
uuhryzat, 1. j. uhryžu i uhryzám, 3. mn. uhryžou i uhryzají; rozk. uhryž i uhryzej; příč. uhryzal, uhryzán
 ukázat, 1. j. ukážu, 3. mn. ukážou; rozk. ukaž; podst. jm. ukázání
 ukazatel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i
 ulízat, 1. j. ulížu i ulízám, 3. mn. ulížou i ulízají; rozk. uliž i ulízej; příč. ulízán
 umazat, 1. j. umažu, 3. mn. umažou; rozk. umaž
 uřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
 uvázat, 1. j. uvážu, 3. mn. uvážou; rozk. uvaž; podst. jm. uvázání
vzat, 1. j. vážu, 3. mn. vážou; rozk. važ; podst. jm. vázání
 verzatilní [-ty-]
 vlézat i vlízat, podst. jm. vlézání i vlízání
 vozataj, -e m.
 vrzat, 1. j. vržu i vrzám, 3. mn. vržou i vrzají; rozk. vrzej
 vykázat, 1. j. vykážu, 3. mn. vykážou; rozk. vykaž; podst. jm. vykázání
 vykazatelný
 vylézat i vylízat, podst. jm. vylézání i vylízání
 vylízat (k lízání), 1. j. vylížu i vylízám, 3. mn. vylížou i vylízají; rozk. vyliž i vylízej
 vymazat, 1. j. vymažu, 3. mn. vymažou; rozk. vymaž
 vynalézat, podst. jm. vynalézání
 vyřezat, 1. j. vyřežu i vyřezám, 3. mn. vyřežou i vyřezají; rozk. vyřež i vyřezej
 vyvázat, 1. j. vyvážu, 3. mn. vyvážou; rozk. vyvaž; podst. jm. vyvázání
 vzít, 1. j. vezmu; rozk. vezmi, vezměte; příč. vzal, vzat; podst. jm. vzetí
 vzkázat, 1. j. vzkážu, 3. mn. vzkážou; rozk. vzkaž; podst. jm. vzkázání
Naposledy hledáno:

zpitvorit, beztak, zat, neurotik, hluč, čísi, zpustnou, rzíc, neurologie, dvoje

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.