Pravidla českého pravopisu

zzdechlina ž.
 zdechnout, příč. zdechl i zdechnul
 zdecimovat
 zdědit, příč. zděděn
 zdeformovat
 zdefraudovat
 zdegenerovat
 zdejší
 zdéli přísl.
 zdelšit
 zdemokratizovat [-ty-]
 zdemolovat
 zdemoralizovat
 Zdeněk, -ňka m.; Zdeňka i Zdenka i Zdena, -y ž.
 Zdeněk, -ňka m.; Zdeňka i Zdenka ž.
 zdě s.
 zdě
 zdeprimovat
 zdeptat
 zděř, -e ž.
 zdesateronásobit i zdesetinásobit
 zděsit (se), rozk. (ne)zděs (se); příč. zděšen
 zdětinštět, 3. mn. zdětinštějí i zdětinští
 Podobné:
bbezděky přísl. (bezděčně)
 Bezděz, -u i -e m., 3. -u i -i, 6. -u i -i i -e; bezdězský, mn. -zští
 Bezděz, -u i -e m.; bezdězský
 brázdit, příč. brázděn
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdě
hHnězdo, -a s. (Gniezno); hnězdenský
 hnízdit, podst. jm. hnízdě
 hrázdě (např. zdivo)
 hrázdit, příč. hrázděn
 hyzdit, rozk. hyzdi i hyzď; příč. hyžděn i hyzděn; podst. jm. hyždění i hyzdě
jjezdec, -dce m.; jezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 jezdecký
 jezdit, podst. jm. ježdění i jezdě
 jízdenka ž.
nnapolovic i na polovic (např. rozdělit)
 nevzdělaný
oobezdít, 1. j. obezdím, 3. mn. obezdí; rozk. obezdi; příč. obezdil, obezděn
 objezdit, příč. obježděn i objezděn
 odevzdat, 1. j. odevzdám, 3. mn. odevzdají; rozk. odevzdej; příč. odevzdal, odevzdán; podst. jm. odevzdání
 ojezdit, příč. oježděn i ojezděn
ppodezdít, 1. j. podezdím, 3. mn. podezdí; rozk. podezdi; příč. podezdil, podezděn
 povzdech, -u m.
 povzdechnout i povzdychnout, příč. povzdechl i povzdychl
 pozdě, 2. st. později
 pozdější
 přibrzdit, rozk. přibrzdi i přibrzď; příč. přibrzděn
rrozbrázdit, příč. rozbrázděn
 rozdělovač, -e m.
 rozdělovat
 rozdělovník, -u m.
 rozjezdit, příč. rozježděn i rozjezděn
ssebevzdělání s.
 sjezdit, příč. sježděn i sjezděn
 spolujezdec, -dce m.; spolujezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní spoluodpovědný i spoluzodpovědný
uuhnízdit se, příč. uhnízděn
 ujezdit, příč. uježděn i ujezděn
vvezdejší
 vezdít, 1. j. vezdím, 3. mn. vezdí; rozk. vezdi; příč. vezdil, vezděn
 výchovně-vzdělávací (např. systém)
 vyjezdit, příč. vyježděn i vyjezděn
 vyzdít, 1. j. vyzdím, 3. mn. vyzdí; rozk. vyzdi; příč. vyzdil, vyzděn
 vzdát (se), 1. j. vzdám (se), 3. mn. vzdají (se); rozk. vzdej (se); příč. vzdal (se)
 vzdech, -u m.
 vzdechnout, příč. vzdechl
 vzdělanec, -nce m.; vzdělankyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vzdělání s.
 vzdělaný
 vzdělat
 vzdělávat, podst. jm. vzdělávání
 vzdělavatelnost, -i ž.
zzahnízdit (se), příč. zahnízděn
 zazdít, 1. j. zazdím, 3. mn. zazdí; rozk. zazdi; příč. zazdil, zazděn
 zbrázdit, příč. zbrázděn
 zdít, 1. j. zdím, 3. mn. zdí; rozk. zdi; příč. zdil, zděn
 zeď, zdi ž., mn. 1., 4. zdi, 3. zdem i zdím, 6. zdech i zdích, 7. zdmi
 zhyzdit, rozk. zhyzdi i zhyzď; příč. zhyžděn i zhyzděn
 zohyzdit, rozk. zohyzdi i zohyzď; příč. zohyžděn i zohyzděn
Naposledy hledáno:

zdě, odevšad, spřízněný, nebyl, prosperita, mějme, shledat, svým, smýkat, ehár

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.