Pravidla českého pravopisu

zzemě i zem, -ě ž.; Země (hvězdářsky); Země česká (jako hist. státní celek); české země i České země; země Koruny české
zzeman, -a m.
 zemdlít i zemdlet, 1. j. zemdlím, 3. mn. zemdlejí i zemdlí; rozk. zemdli; příč. zemdlel, zemdlen
 zemědělec, -lce m.; zemědělka i zemědělkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zemědělsko-potravinářský (např. podnik)
 zemědělsko-průmyslový (např. stát)
 zemědělskodružstevní (k zemědělské družstvo)
 zemědělský
 zemědělství s.
 zeměkoule ž.
 zeměměřič, -e m.
 zeměměřický (geodetický)
 zeměměřičský (k zeměměřič), mn. -čští
 zeměměřičství s. (činnost zeměměřiče)
 zeměměřictví s. (geodezie)
 zeměpis, -u m.
 zeměpisný
 zemětřesení s.
 zeměžluč, -i i -e ž.
 zemina ž.
 zemitý
 zemljanka ž.
 zemnění s.
 zem
 Zemplínská Šírava, Z-é Š-y ž.; (zemplínsko)šíravský
 zemřít, 1. j. zemřu, 3. mn. zemřou; rozk. (ne)zemři; příč. zemřel
 zemský
 Podobné:
bbezzemek, -mka m.
cČechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 černozem, -ě ž.
 černozem
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 cizozemský
eekzém, -u m.
 ekzematický [-ty-]
 emfyzém, -u m.
hhnědozem, -ě ž.
jjižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kkasematy i kazematy, -mat ž. pomn. i -matů m. pomn.
 kazematy i kasematy, -mat ž. pomn. i -matů m. pomn.
 koruna ž.; svatováclavská koruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
mmoře s.; Středozemmoře i moře Středozemní; Moře dešťů (na Měsíci)
nnadzem; nadzem
 nadzemský
 nížina ž.; slezská nížina (geol.); Malá nížina uherská (zeměp.)
 Nizozemské Antily [-ty-], N-ých Antil ž. pomn.
 Nizozemsko s.; Nizozemec, -mce m.; nizozemský
 Nizozemsko, -a s.; Nizozémské království; Nizozemec m.; nizozemský
oOhňová země
 orient, -u m. (východ); Orient (východní země)
ppancíř, -e m. (v zemědělství ap.)
 pánev, -nve ž.; Třeboňská pánev i pánev Třeboňská (zeměp.); hornoslezská uhelná pánev (geol.)
 planeta ž.; planeta Země
 podzemí s.
 podzem; podzem
 podzemnice ž.
 pohár, -u m.; Pohár mistrů evropských zemí (např. v odbíjené), Světový pohár ve sjezdovém lyžování (soutěže)
 Pontos, lat. Pontus, -tu m. (země); pontský
 pozem; pozem
 pozemský
 pozemšťan, -a m.
 přízemek, -mku m.
 přízemí s.
 přízem; přízem
rrez, rzi ž., mn. 1., 4. rzi, 3. rzím, 6. rzích, 7. rzemi, i rez, rezu m., mn. 1., 4., 7. rezy, 6. rezech
 rozemlít, 1. j. rozemelu; rozk. rozemel; příč. rozemlel, rozemlet; podst. jm. rozemletí
sšedozem, -ě ž.
 skapat, 3. j. skape i skapá; rozk. skapej (po kapkách stéci); jiné je zkapat (zemřít)
 středozem
 Středozem moře
 středozemský
 svatováclavský; Píseň svatováclavská, Svatováclavský chorál; země koruny svatováclavské
 svatý; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svatých
uúzemí s.
 územ-technický [-ny-] (např. podklad)
 uzemnění s.
 územ; územ
 uzemnit, příč. uzemněn
 uzemňovat
vvnitrozemí s.
 vnitrozem; vnitrozem
 vnitrozemský
 vysoký, 2. st. vyšší; Vysoká škola zemědělská; Vysoké Mýto
zzatknout, příč. zatkl i zatknul, zatčen (zbaven svobody), zatknut (zabodnut do země)
 zemí s.
 zem
 zkapat (zemřít); jiné je skapat (po kapkách stéci)
Naposledy hledáno:

zem, tvarnick, vlaštov, piško, respektovat, souřadicí, zpřís, téď, vroubit, podváze

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.