Pravidla českého pravopisu

zzmáčet, 3. mn. zmáčejí i zmáčí (důkladně promáčet); jiné je smáčet (slzami, do tekutiny apod.)
 zmáchat, podst. jm. zmáchání
 zmačkat (pomačkat, poškodit); viz i smačkat
 zmáčknout, příč. zmáčkl; viz i smáčknout
 zmagnetizovat [-ty-]
 zmagnetovat
 zmáhat (k zmoci), podst. jm. zmáhání
 zmalátnět, 3. mn. zmalátnějí i zmalátní; příč. zmalátněl
 zmalátňovat
 zmalichernět, 3. mn. zmalichernějí i zmalicherní; příč. zmalicherněl (stát se malicherným)
 zmalichernit, 3. mn. zmalicherní; příč. zmalichernil (něco)
 zmalomyslnět, 3. mn. zmalomyslnějí i zmalomyslní; příč. zmalomyslněl (stát se malomyslným)
 zmalomyslnit, 3. mn. zmalomyslní; příč. zmalomyslnil (někoho)
 zmalovat
 zmámit, rozk. zmam, zmamme
 zmapovat
 zmar, -u m.
 zmařit
 zmást, 1. j. zmatu; rozk. zmať; příč. zmátl, zmaten; podst. jm. zmatení
 zmateční (např. stížnost)
 zmatečný (např. řízení)
 zmaterializovat
 zmatkář i zmatkař, -e m.
 zmazat, 1. j. zmažu, 3. mn. zmažou; rozk. zmaž (umazat); jiné je smazat (mazáním setřít)
 zmechanizovat [-ny-]
 změkčilý
 změkčit
 změkčovač, -e m.
 změkčovadlo s.
 změklý
 změknout, příč. změkl
 změna ž. (proměna, zaměnění); jiné je směna ž. (např. peněz)
 změnit (proměnit); jiné je směnit (např. peníze)
 zmenšit
 změřit
 zmeškat
 změť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi
 zmetat (o dobytku); jiné je smetat (např. smetí)
 zmetek, -tku m. (vadný výrobek)
 zmezinárodnět, 3. mn. zmezinárodnějí i zmezinárodní; příč. zmezinárodněl (stát se mezinárodním)
 zmezinárodnit, 3. mn. zmezinárodní; příč. zmezinárodnil (něco)
 zmije ž.
 zmilitarizovat
 zmineralizovat
 zmínit se, rozk. zmiň se; příč. zmíněn
 zmínka ž.
 zmiňovat se
 zmírat, podst. jm. zmírání
 zmírnit
 zmírňovat i zmirňovat
 zmítat (se), podst. jm. zmítání
 zmizet, 3. mn. zmizí i zmizejí; rozk. zmiz
 zmlada přísl.
 zmladit, příč. zmlazen
 zmládnout, příč. zmládl
 zmlátit, rozk. zmlať; příč. zmlácen
 zmlazovat
 zmlkat
 zmlknout, příč. zmlkl i zmlknul
 zmlsaný
 zmlsat (někoho); jiné je smlsat (něco)
 zmnohonásobit
 zmnožit
 zmobilizovat
 zmoci i zmoct, 1. j. zmohu i zmůžu, 2. j. zmůžeš, ..., 3. mn. zmohou i zmůžou; rozk. zmoz; příč. zmohl, zmožen
 zmočit (důkladně promočit); jiné je smočit (slzami, do tekutiny apod.)
 zmocněnec, -nce m.
 zmocnit, podst. jm. zmocnění (někoho)
 zmocnitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zmodernizovat [-ny-]
 zmodrat
 zmohutnět, 3. mn. zmohutnějí i zmohutní; příč. zmohutněl
 zmoknout, příč. zmokl
 zmokřit
 zmokvat
 zmonopolizovat
 zmontovat; viz i smontovat
 zmořit
 zmotat (poplést, zmást); jiné je smotat (svinout)
 zmoudřet, 3. mn. zmoudřejí i zmoudří; příč. zmoudřel
 zmrazek, -zku m.
 zmrazený i zmražený
 zmrazit, rozk. zmraz
 zmrazovat
 zmrskat (zbičovat); jiné je smrskat se (srážet se)
 zmrtvět, 3. mn. zmrtvějí i zmrtví; příč. zmrtvěl
 zmrtvit, 3. mn. zmrtví; příč. zmrtvil (něco)
 zmrtvýchvstání s.
 zmrzačit
 zmrzlina ž.
 zmrzlý
 zmrznout, příč. zmrzl i zmrznul
 zmuchlat (pomuchlat); jiné je smuchlat (dohromady)
 zmučit, podst. jm. zmučení
 zmužilý
 zmužit se i vzmužit se
 zmužnět, 3. mn. zmužnějí i zmužní; příč. zmužněl
 zmýdelnit
 zmýdelňovat
 zmýlená, -é ž.
 Podobné:
aabsentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 ateizmus, -izmu i ateismus [-zm-], -ismu m.
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 bezmála přísl. (málem)
 bezmasý
 bezmyšlenkovitý
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bioplazma, -y ž.
 bizmut, -u m.
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 buddhizmus, -izmu i buddhismus [-zm-], -ismu m.
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
 byronizmus [bajrny- i bajrony-], -izmu i byronismus [bajrnyzm- i bajronyzm-], -ismu m.
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
ccarizmus, -izmu i carismus [-zm-], -ismu m.
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrizmus, -izmu i centrismus [-zm-], -ismu m.
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 civilizmus, -izmu i civilismus [-zm-], -ismu m.
 čtyřrozměrný
 cynizmus [-ny-], -izmu i cynismus [-nyzm-], -ismu m.
 cytoplazma, -y ž.
ddadaizmus, -izmu i dadaismus [-zm-], -ismu m.
 daltonizmus [-ny-], -izmu i daltonismus [-nyzm-], -ismu m.
 darwinizmus [-ny-], -izmu i darwinismus [-nyzm-], -ismu m.
 deizmus, -izmu i deismus [-zm-], -ismu m.
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 dogmatizmus [-ty-], -izmu i dogmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 dualizmus, -izmu i dualismus [-zm-], -ismu m.
eegocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 egoizmus, -izmu i egoismus [-zm-], -ismu m.
 eklekticizmus [-ty-], -izmu i eklekticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 ektoplazma, -y ž.
 empirizmus, -izmu i empirismus [-zm-], -ismu m.
 endoplazma, -y ž.
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
 eufemizmus, -izmu i eufemismus [-zm-], -ismu m.
 existencializmus [egzi-], -izmu i existencialismus [egzi-zm-], -ismu m.
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 extremizmus, -izmu i extremismus [-zm-], -ismu m.
ffanatizmus [-ty-], -izmu i fanatismus [-tyzm-], -ismu m.
 fantazma, -atu s.
 fašizmus, -izmu i fašismus [-zm-], -ismu m.
 fatalizmus, -izmu i fatalismus [-zm-], -ismu m.
 fauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
 federalizmus, -izmu i federalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 feudalizmus, -izmu i feudalismus [-zm-], -ismu m.
 formalizmus, -izmu i formalismus [-zm-], -ismu m.
 futurizmus, -izmu i futurismus [-zm-], -ismu m.
ggeotropizmus, -izmu i geotropismus [-zm-], -ismu m.
hhédonizmus [-ny-], -izmu i hédonismus [-nyzm-], -ismu m.
 helénizmus [-ny-], -izmu i helénismus [-nyzm-], -ismu m.
 heliotropizmus, -izmu i heliotropismus [-zm-], -ismu m.
 heroizmus, -izmu i heroismus [-zm-], -ismu m.
 historizmus, -izmu i historismus [-zm-], -ismu m.
 humanizmus [-ny-], -izmu i humanismus [-nyzm-], -ismu m.
 hyenizmus [-ny-], -izmu i hyenismus [-nyzm-], -ismu m.
iidealizmus, -izmu i idealismus [-zm-], -ismu m.
 imperializmus, -izmu i imperialismus [-zm-], -ismu m.
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 individualizmus [-dy-], -izmu i individualismus [-dy-zm-], -ismu m.
kkalvinizmus [-ny-], -izmu i kalvinismus [-nyzm-], -ismu m.
 kapitalizmus, -izmu i kapitalismus [-zm-], -ismu m.
 kariérizmus, -izmu i kariérismus [-zm-], -ismu m.
 kataklyzma, -atu s.
 katechizmus, -izmu i katechismus [-zm-], -ismu m.
Naposledy hledáno:

zm, výheň, még, expedient, dějna, děják, výšplh, dědský, nesmělý, dědit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.