Pravidla českého pravopisu

zzmáčet, 3. mn. zmáčejí i zmáčí (důkladně promáčet); jiné je smáčet (slzami, do tekutiny apod.)
 zmáchat, podst. jm. zmáchání
 zmačkat (pomačkat, poškodit); viz i smačkat
 zmáčknout, příč. zmáčkl; viz i smáčknout
 zmagnetizovat [-ty-]
 zmagnetovat
 zmáhat (k zmoci), podst. jm. zmáhání
 zmalátnět, 3. mn. zmalátnějí i zmalátní; příč. zmalátněl
 zmalátňovat
 zmalichernět, 3. mn. zmalichernějí i zmalicherní; příč. zmalicherněl (stát se malicherným)
 zmalichernit, 3. mn. zmalicherní; příč. zmalichernil (něco)
 zmalomyslnět, 3. mn. zmalomyslnějí i zmalomyslní; příč. zmalomyslněl (stát se malomyslným)
 zmalomyslnit, 3. mn. zmalomyslní; příč. zmalomyslnil (někoho)
 zmalovat
 zmámit, rozk. zmam, zmamme
 zmapovat
 zmar, -u m.
 zmařit
 zmást, 1. j. zmatu; rozk. zmať; příč. zmátl, zmaten; podst. jm. zmatení
 zmateční (např. stížnost)
 zmatečný (např. řízení)
 zmaterializovat
 zmatkář i zmatkař, -e m.
 zmazat, 1. j. zmažu, 3. mn. zmažou; rozk. zmaž (umazat); jiné je smazat (mazáním setřít)
 Podobné:
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 bezmála přísl. (málem)
 bezma
 bioplazma, -y ž.
ccytoplazma, -y ž.
eektoplazma, -y ž.
 endoplazma, -y ž.
ffantazma, -atu s.
kkataklyzma, -atu s.
nnazmar přísl.
 nezmar, -a m.
 numizmatický [-ty-]
 numizmatika [-ty-] ž.
pplazma, -matu s.
 plazma, -y ž.
 plazmatický [-ty-] (např. buňka)
 prizma, -matu s.
 prizmatický [-ty-]
 protoplazma, -y ž.
rrozmach, -u m.
 rozmáchnout (se), příč. rozmáchl (se), rozmáchnut
 rozmačkat
 rozmáčknout, příč. rozmáčkl, rozmáčknut
 rozmáhat se, podst. jm. rozmáhání
 rozmařilý
 rozmarýna, -y ž. i rozmarýn, -u m.
 rozmazat, 1. j. rozmažu, 3. mn. rozmažou; rozk. rozmaž
 rozmazlit, příč. rozmazlen
 rozmáznout, příč. rozmázl i rozmáznul
sschizma [schi-], -atu s.
 schizmatický [schi-ty-]
 smáčet, 3. mn. smáčejí i smáčí (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmáčet (důkladně promáčet)
 smačkat (dohromady, trochu); viz i zmačkat
 smáčknout, příč. smáčkl; viz i zmáčknout
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 smotat (svinout); jiné je zmotat (poplést, zmást)
 sofizma, -atu s.
vvzmáhat se, podst. jm. vzmáhání
zzmotat (poplést, zmást); jiné je smotat (svinout)
Naposledy hledáno:

zma, praha, křesomysl, nimž, zalíbit, výukový, těsnící, nablízku, zkontaktovat, včela

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.