Pravidla českého pravopisu

zznačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 značkář i značkař, -e m.
 značkovat
 značný
 znak, -u m.
 znalec, -lce m.; znalkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zna
 znamení s.
 znaménko s. (např. záporné)
 znamínko s.
 známka ž.
 známkovat
 známý; známě
 znárodnělý
 znárodnění s.
 znárodněný
 znárodnět, 3. mn. znárodnějí i znárodní; příč. znárodněl (nabýt národního rázu, zlidovět)
 znárodnit, 3. mn. znárodní; příč. znárodnil (např. průmysl)
 znárodňovat
 znásilnit
 znásilňovat
 znásobit
 znát, 1. j. znám, 3. mn. znají; rozk. znej; příč. znal
 znatelný
 znavený
 znázornit
 znázorňovat
 Podobné:
aanatomicko-fyziologický (např. znak)
bbarabizna, -y ž.
 blázen, -zna m.
 blizna ž.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 březen, -zna m.
ddítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 divizna [di-], -y ž.
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
hhelvetský, mn. -tští (např. vyznání)
 hlízna i hlizna
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
nnávěští s. (oznámení)
 návěstní (např. znak)
 naznak i na znak (na zádech, na záda)
 znak, -u m.
 neznaboh, -a m.
 neznabožský, mn. -žští
 neznámý
 nóta ž. (písemné oznámení)
oobeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 odznak, -u m.
 oznámení s.
 oznámit, rozk. oznam, oznamme; příč. oznámen
ppeníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 plnovýznamový
 podobizna ž.
 povznášet, 3. mn. povznášejí i povznáší
 poznámka ž.
 Poznaň, -ně ž.; poznaňský
 poznání s.
 prazdroj, -e m.; Prazdroj (značka piva)
 pražský, mn. -žští; Pražský hrad (Hrad); Pražské povstání (významná událost)
 princ, -e m.; princezna ž.
 příznačný
 příznak, -u m.
 přiznat, podst. jm. přiznání
 přiznávat, podst. jm. přiznávání
 půdoznalec, -lce m.
 půdoznalství i půdoznalectví s.
rrozeznat, podst. jm. rozeznání
 rozeznávat, podst. jm. rozeznávání
 roznášeč i roznašeč, -e m.
 roznášečský i roznašečský, mn. -čští
 roznášet, 3. mn. roznášejí i roznáší
 roznáška ž.
 rozpoznat, podst. jm. rozpoznání
sseznam, -u m.
 seznámit (se), rozk. seznam (se), seznamme (se); příč. seznámen; podst. jm. seznámení
 skrznaskrz i skrz naskrz (např. promoknout)
 souznačný
 světoznámý; světoznámě
tTiro [tý-ó], -ona m.; tironské značky
 tryzna ž.
 tzn. (to znamená)
uuzna
 uznat, podst. jm. uznání
vvědoucí (znalý)
 víceznačný
 vrhnout, příč. vrhl, vržen; podst. jm. vržení (házet); ve významu zvracet příč. vrhnul; podst. jm. vrhnutí
 vyvrhnout, příč. vyvrhl, vyvržen; podst. jm. vyvržení (vyhodit); ve významu zvrátit pokrm příč. vyvrhnul, vyvrhnut; podst. jm. vyvrhnutí
 vyznačit
 značný
 znam, -u m.
 vyznamenání s.
 vyznamenat
 znamný; významně
 znamový
 vyznání s.
 vyznavač, -e m.
 vyznavačský, mn. -čští
 vyznávat, podst. jm. vyznávání
 vznášet (se), 3. mn. vznášejí (se) i vznáší (se)
zžába, -y ž.; jedn. 7. žábou, mn. 2. žab, 3. žábám i žabám, 6. žábách i žabách, 7. žábami i žabami (ve významu "dívka" mn. 3. žábám, 6. žábách, 7. žábami); žabí
 znam, -u m.
 znamní
 znamník, -u m.
 znamový
 zbožíznalec, -lce m.
 zbožíznalecký
 zbožíznalství s.
 Železná Ruda ž.; železnorudský, mn. -dští
 Železná Ruda, Ž-é R-y ž.; železnorudský
 žlázna
 zneuznat, podst. jm. zneuznání
Naposledy hledáno:

zna, adr, úzs, fazetový, teréni, svrhl, marc, zofi, sudičský, prina

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.