Pravidla českého pravopisu

zzpráchnivět, 3. mn. zpráchnivějí i zpráchniví
 zpracovat
 zpracovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zprahlý
 zpráskat, podst. jm. zpráskání; viz i spráskat
 zprava přísl.
 zpráva, -y ž. (sdělení); jiné je správa ž. (řízení; oprava)
 zpravidla přísl.
 zpravit (informovat); jiné je spravit (opravit)
 zpravodaj, -e m.
 zpravodajský
 zpravodajství s.
 zpravovat (informovat); jiné je spravovat (opravovat; řídit)
 zpražit
 zpředu i zepředu přísl.
 zpřeházet, 3. mn. zpřeházejí i zpřehází
 zpřehlednit
 zpřehýbat, 1. j. zpřehýbám; podst. jm. zpřehýbání
 zpřelámat, 1. j. zpřelámu, 3. mn. zpřelámou; rozk. zpřelam i zpřelámej, zpřelamme i zpřelámejme; podst. jm. zpřelámání
 zpřerážet, 3. mn. zpřerážejí i zpřeráží
 zpřesnit
 zpřesňovat
 zpřetínat, podst. jm. zpřetínání
 zpřetrhat
 zpřevracet, 3. mn. zpřevracejí i zpřevrací; příč. zpřevracen
 zpřevrátit, 3. mn. zpřevrátí; příč. zpřevrácen
 zpříčit (se), rozk. zpřič (se)
 zpřičovat (se)
 zpřídavnělý
 zpříjemnit, příč. zpříjemněn
 zpříjemňovat
 zpříkra přísl.
 zpříma přísl.
 zpřímit, rozk. zpřim, zpřimme (učinit přímým)
 zpřísnět, 3. mn. zpřísnějí i zpřísní; příč. zpřísněl (stát se přísnějším)
 zpřísnit, 3. mn. zpřísní; příč. zpřísnil (něco)
 zpřísňovat
 zpřístupnit
 zpřístupňovat
 zpřítomnělý
 zpřítomnit
 zpřítomňovat
 zprofanovat
 zprohýbat, 1. j. zprohýbám; rozk. zprohýbej; podst. jm. zprohýbání
 zpronevěra ž.
 zpronevěřit
 zpropadený
 zprostit, rozk. zprosti i zprosť; příč. zproštěn
 zprošťovat
 zprostředka přísl.
 zprostředkovat
 zprotivit (se)
 zprudka přísl.
 zpruha ž. (pružina)
 zprůhlednět, 3. mn. zprůhlednějí i zprůhlední; příč. zprůhledněl (stát se průhledným)
 zprůhlednit, 3. mn. zprůhlední; příč. zprůhlednil (něco)
 zprůmyslnit (něco)
 zprůmyslovět, 3. mn. zprůmyslovějí i zprůmysloví
 zprůsvitnět, 3. mn. zprůsvitnějí i zprůsvitní; příč. zprůsvitněl (stát se průsvitným)
 zprůsvitnit, 3. mn. zprůsvitní; příč. zprůsvitnil (něco)
 zpružnět, 3. mn. zpružnějí i zpružní; příč. zpružněl (stát se pružným)
 zpružnit, 3. mn. zpružní; příč. zpružnil (něco)
 zprvopočátku i z prvopočátku (od samého začátku)
 zprvu přísl.
 Podobné:
bbezpracný
 bezprašný
 bezpráví s.
 bezprávný
 bezpříčinný
 bezprizorný i bezprizorní
 bezprostřední
 bezprstový
 bezprstý
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
llaskomina ž., zprav. mn. laskominy, -in
rrozpřádat, podst. jm. rozpřádání
 rozpřahat (se)
 rozpřáhnout (se), příč. rozpřáhl (se), rozpřažen
 rozpřahovat se
 rozprášit, rozk. rozpr
 rozprašovač, -e m.
 rozprašovat
 rozprava, -y ž.
 rozprávět, 3. mn. rozprávějí i rozpráví
 rozprávka ž.
 rozprchnout se, příč. rozprchl se i rozprchnul se
 rozpříst, 1. j. rozpředu; rozk. rozpřeď; příč. rozpředl, rozpředen
 rozprodej, -e m.
 rozprostírat, podst. jm. rozprostírání
 rozprostřít, 1. j. rozprostřu, 3. mn. rozprostřou; rozk. rozprostři; příč. rozprostřel, rozprostřen
 rozproudit, rozk. rozproudi i rozpruď; podst. jm. rozproudění
 rozpršet se
 rozprýskat, podst. jm. rozprýskání
 rozprýsknout, příč. rozprýskl
sspráskat, podst. jm. spráskání; viz i zpráskat
 správa, -y ž. (řízení; oprava); jiné je zpráva ž. (sdělení)
 spravit (opravit); jiné je zpravit (informovat)
 spravovat (opravovat; řídit); jiné je zpravovat (informovat)
tteletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
vvzpříčit (se), rozk. vzpřič (se)
 vzpřičovat (se)
 vzpřim, -u m.
 vzpřímený
 vzpřímit, rozk. vzpřim, vzpřimme
 vzpřimovat
 vzpruha ž. (mravní)
 vzpružit (se)
zzepředu i zpředu přísl.
 zpočátku i z počátku (ze začátku, zprvu)
Naposledy hledáno:

zpr, ukrajina, kuk, zdvihat, dvojnásobek, zešlý, oúč, sýtová, vepředu, nadvakrát

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.