Pravidla českého pravopisu

oh

ooh i och citosl.
ooch i oh citosl.
oohanbí s.
 ohánět se, 3. mn. ohánějí se i ohání se
 oháňka ž.
 oh, -e m.
 oh s.
 ohebný
 oh, oh m.
 Ohio [ohájo], -ia s.; ohijský
 ohlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ohlásit, rozk. ohlas; příč. ohlášen
 ohlášky, -šek ž. pomn.
 ohlašovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ohlašovna, -y ž.
 ohlávka ž.
 ohledat dok. (k hledat)
 ohlédnout se i ohlídnout se, příč. ohlédl se, ohlédnul se i ohlídl se, ohlídnul se
 ohleduplný
 ohlídat (např. dítě), podst. jm. ohlídání
 ohlížet se, 3. mn. ohlížejí se i ohlíží se
 ohluchnout, příč. ohluchl
 ohm [óm], -u m. (zn. ş)
 ohmický [óm-]
 ohmmetr [óm-m-], -u m.
 Ohmův [óm-] zákon
 ohnice ž.
 ohníček, -čku m.
 ohnisko s., mn. 2. -sk i -sek
 ohniště, -iště s., mn. 2. -išť
 ohnivzdorný
 ohňostroj, -e m.
 ohnout, 1. j. ohnu; rozk. ohni, ohněte; příč. ohnul, ohnut; podst. jm. ohnutí
 Ohňová země
 ohořet, 3. mn. ohoří
 ohradit, příč. ohrazen
 ohraný (např. deska)
 ohrát, 1. j. ohraji i ohraju, 3. mn. ohrají i ohrajou; rozk. ohraj i ohrej; příč. ohrál, ohrán; podst. jm. ohrání
 ohřát, 1. j. ohřeji i ohřeju, 3. mn. ohřejí i ohřejou; rozk. ohřej; příč. ohřál, ohřát; podst. jm. ohřátí
 ohrazovat
 Ohře ž.; oherský i oheřský
 Ohře, -e ž.; oherský i oheřský
 ohřev, -u m.
 ohřívač, -e m.
 ohřívat, podst. jm. ohřívání
 ohromit
 ohromný; ohromně
 ohrozit, rozk. ohroz; příč. ohrožen
 ohrožovat
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 ohryzek, -zku m.
 ohyb, -u m.
 ohýbat, 1. j. ohýbám; podst. jm. ohýbání
 ohyzdný
 Podobné:
aalkohol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 alkoholický
 alkoholik, -a m.; alkoholička ž.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 antialkoholický [-ty-]
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
bbatoh, -u m.
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 beztak (stejně, beztoho)
 beztoho (beztak, stejně)
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 boháč, -e m.
 bohatství s.
 bohatý, 2. st. bohatší
 bohatýr, -a m.
 Bohdan, -a m.; Bohdana, -y ž.
 Bohdaneč, -nče m. i ž.; bohdanečský
 bohém, -a m.
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bohudík i bohudíky
 bohulibý
 Bohumil, -a m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 bohužel
 bohyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 brloh, -u m.
 budulínek, -nka m. (o dítěti); Budulínek (pohádková postava)
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 butylalkohol, -u m.
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
cČerná hora (vrch); černohorský
 Černá Hora, Č-é H-y ž.; Černohorec m.; černohorský
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 České středohoří
 chválabohu i chvála bohu (naštěstí)
 činohra ž.
ddalekohled, -u m.
 Davisův [dej-] pohár; Davis cup [dej- kap]
 děd, -a m.; děd Vševěd (pohádková postava)
 dekret [-kre-], -u m.; Dekret kutnohorský i Kutnohorský dekret
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 divan [dy- i di-], -u m. (pohovka)
 dlouhohrající (např. deska)
 Dohá neskl. s.; doháský
 dohánět, 3. mn. dohánějí i dohání
 dohasínat, podst. jm. dohasínání
 dohled, -u m.
 dohlédnout i dohlídnout, příč. dohlédl, dohlédnul i dohlídl, dohlídnul
 dohlížet, 3. mn. dohlížejí i dohlíží
 dohmátnout, příč. dohmátl
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 dohodnout, příč. dohodl
 dohola i do hola (např. ostříhat)
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dohrávka ž.
 dohřmět i dohřmít, 3. mn. dohřmí; rozk. dohřmi, dohřměte; příč. dohřměl
 dohromady přísl.
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 druhohory, -hor ž. pomn.
eermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
 etylalkohol, -u m.
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 fortuna [-tu- i -tú-] ž. (štěstí); Fortuna [-tú-] (bohyně osudu)
 Frankfurt nad Mohanem, F-u nad m. m.; frankfurtský
 fúrie ž., mn. 2. -rií (zlá žena); Furie [fú-] (bohyně pomsty)
ggrácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
hhlavohruď, -di ž.
 hloh, -u m.
 holohlavý
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 Hóry, Hór ž. mn. (bohyně)
 hvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
jJaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 jednohlasný
 jednohlasý
 Jindřichův Hradec, J-ova H-dce m.; jindřichovohradecký i jindřichohradecký
 Johan, -a m.; Johana, -y ž.
 johanita [-ny-], -y m.
 Johannesburg, -u m.; johannesburský
 Jokohama, -y ž.; jokohamský
 Jokohama, -y ž.; jokohamský
 Jónové i Ionové [ijó-] m. mn.; jónský i ionský sloh
kkarkulka ž. (čepec); Červená karkulka, Karkulka (pohádková postava)
 Kašperské Hory, K-ých Hor ž. pomn.; kašperskohorský
 kdo zájm., 2. a 4. koho, 6. o kom, 7. kým
 kilohertz [-rc], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. kHz)
Naposledy hledáno:

želízko, oh, hyacin, ifť, ýpký, lnich, trubic, vypekl, narkot, legac

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.