Pravidla českého pravopisu

on

oon zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
jjeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
oon-line [-lajn] neskl. příd. i přísl.
 on-line [-lajn] neskl. příd. i přísl.
 on-linový [-lajn-]
 on-linový [-lajn-]
 onanie [-ny-] ž.
 ondatra ž.; ondatří
 Ondřej, -e m.; Ondřejka, -y ž.
 ondulace ž.
 onehdy přísl.
 oněmět, 3. mn. oněmějí i oněmí; příč. oněměl
 onemocnět, 3. mn. onemocnějí i onemocní; příč. onemocněl
 Oněžské jezero
 onikat
 onkogenní
 onkologický
 onkologie ž.
 onomastický [-ty-]
 onomastika [-ty-] ž.
 onomatopoický
 onomatopoie [-poje], -ie ž.
 onomatopoion [-pojon], -ia s.
 onomaziologie ž.
 Ontario [-tá-], -ia s.; opatijský
 ontário, -ria s.
 ontogenetický [-ty-]
 ontogeneze ž.
 ontologický
 ontologie ž.
 onyx, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Podobné:
aa conto [kon-] (ital.)
 abonent, -a m.
 abon s. neskl.
 abonovat
 Absolón i Absolon, -a m.
 Absolón i Absolon, -a m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 aceton, -u m.
 Acheron, -onu i -ontu m.
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 Adonis, -ise i -ida m.
 Agamemnon, -ona m.
 Agathon, -ona m.
 agonický [-ny-]
 agonie [-ny-] ž.
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 akcionář, -e m.
 akordeon, -u m.
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 Aktion viz Actium
 alespoň, aspoň část.
 Alfons i Alfonz, -e [-ze] i -a [-za] m.
 Alfons, -se [-ze] i -sa [-za] i Alfonz, -e i -a m.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 Amazonka, -y ž.; amazonský
 Amazonky, -nek ž. mn.
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 amon
 amplion [-on i -ón], -u m.
 amplionek [-on- i -ón-], -nku m.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anakonda ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 Ancona [-k-], -y ž.; anconský
 anion [-nyjo-], -iontu i aniont [-nyjo-], -u m.
 anonym, -u m.; Anonym perský
 anonymita ž.
 anonymní; anonymně
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 anticyklona [-ty-on- i -ty-ón-] ž.
 Antigona, -ny i Antigone [-é], -ny i neskl. ž.
 Antigonos, -na m.
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 antimon [-ty-], -u m.
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 Antonius, -nia m.
 antonymum, -yma s.
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 aragonit [-nyt], -u m.
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 architektonický [-ny-]
 argon, -u m.
 Arizona ž.; arizonský
 Arizona, -y ž.; arizonský
 Áron i Aron, -a m.
 áron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 asonance ž.
 aspoň, alespoň část.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
 astronom, -a m.
 astronomický
 astronomie ž.
 Asuán, -u m.; asunciónský
 asynchron
 asyndeton, -ta s.
 atonický [-ny-]
 atonie [-ny-] ž.
 autochton
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 autosalon [-on i -ón], -u m.
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 axonometrický
 axonometrie ž.
bbabylon [-on i -ón], -u m. (zmatek); Babylon (starověké asijské město)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 Babylon, -u m.; babylonský
 babylonská [-on- i -ón-] věž
 bacilonosič, -e m.
 badminton [bed-], -u m.
 bajonet, -u m.
 Balaton, -u m.; balatonský
Naposledy hledáno:

on, tát, na, ra, napřímo, , ne, glóbus, priorita, ušan

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.