Pravidla českého pravopisu

pas

ppás, pasu m. (část těla, např. do pasu)
 pas, pasu m., mn. 1., 4., 7. -y (např. cestovní)
 pás, pásu m., mn. 1., 4., 7. -y (např. mírný pás, bezpečnostní pás)
ppasát, -u m.
 pasáž, -e ž.; pasáž Černá růže, Václavská pasáž
 pasažér, -a m.
 pascal [-ka-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. Pa)
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 pásek, -sku m.
 pásemný (k pásmo, např. pásemné pohoří)
 pasiáns, -su m. i -se ž.
 pasionál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pasírovat
 pasiva [-si- i -sí-], pasiv s. mn. (dluhy)
 pasivace ž.
 pasivita ž.
 pasivní [-si- i -sí-]
 pasivum [-si- i -sí-], -va s.
 páska ž.
 Paskal, -a m.; Paskala, -y ž.
 paskvil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pásmo s.
 Pasov, -a m.; pasovský
 pasovat (např. na rytíře)
 pásovec, -vce m.
 pasovka ž.
 pasový (k pas)
 pásový (k pás)
 pasparta ž.
 pasport, -u m.
 pasportizace [-ty-] ž.
 past, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -stmi
 pást, 1. j. pasu; rozk. pas; příč. pásl, pasen
 pastel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pasterace ž.
 pasterizace ž.
 pasterizovat
 pasterovat
 pastevnictví s.
 pastilka [-ty-] ž.
 pastinák [-ty-], -u m.
 pastor, -a m.
 pastorála, -y ž.
 pastorále s. neskl.
 pastorální
 pastorela, -y ž.
 pastorkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 pastuší tobolka
 pastvinářství s.
 pastviště, -iště s., mn. 2. -išť
 pastvištní
 pastýř, -e m.
 pasus [-sus], pasu m.
 Podobné:
aantipasát [-ty-], -u m.
 antipasta [-ty-] ž.
bbeduín, -a m. (kočovný pastevec)
 běžící pás
ccizopasník, -a m.
 cizopas
een passant [án pasán] (franc.)
kkompas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 konipas, -a m., mn. 4., 7. -y
 konipásek, -ska m.
llampas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 lepicí (např. páska)
 lešticí (např. pasta)
 lilipután, -a m. (trpaslík)
mmač, -e m. (sport. zápas)
 Macocha ž. (propast)
nnapospas i na pospas (všanc)
oopásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 opasek, -sku m.
ppodnební (např. pásmo)
 podpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 předzápas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 propasírovat
 propast, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi; Hranická propast; propast Macocha
 propást, 1. j. propasu; rozk. propas; příč. propásl, propasen
 propastný
 pstruhový (např. pásmo)
 pygmej, -je m. (trpaslík)
rřeckořímský (např. zápas)
sširokopásmový
 spása, -y ž.
 spásat
 spasit, rozk. spas; příč. spasen
 spasitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; Spasitel (Kristus)
 spásný
 spást, 1. j. spasu; rozk. spas; příč. spásl, spasen
 spazmus, -zmu i spasmus [-zm-], -smu m.
ttopas i topaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 tropy, -ů m. pomn. (tropické pásmo)
 trpasličí
 trpaslík, -a m.
vvalach, -a m. (pastýř; kůň)
 Vespasián i Vespasianus [-án-], -na m.
 vypást, 1. j. vypasu; rozk. vypas; příč. vypásl, vypasen
zpas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 pasiště, -iště s., mn. 2. -išť
 pasit
 pasnický
 pasník, -a m.; zápasnice ž.
Naposledy hledáno:

pas, rozumný, ostráží, kavalérie, pasivní, vzpažit, spěchat, páv, vizual, ostouzet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.