Pravidla českého pravopisu

rád

rřad, -u m. (řada)
 řád, -u m.; Řád bílého lva; Řád T. G. Masaryka
 rád, ráda, rádo; nerad
rřadový (k řad i řada)
rřada ž.
 rada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 rada; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; ...
 Radan, -a m.; Radana, -y ž.
 radar, -u m.
 Radbuza, -y ž.; radbuzský
 Radbuza, -y ž.; radbuzský, mn. -zští
 rádce, -ce m., jedn. 5. -ce; rádkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 rádcovský
 raději, radši přísl.
 Radek i Radko, -dka m.; Radka, -y ž.
 řádek, -dku m. i řádka, -y ž.
 Radhošť, -tě m.; radhošťský
 Radhošť, -tě m.; radhošťský, mn. -šťští
 radiace [-dy-] ž.
 radiální [-dy-]
 radián [-dy-], -u m. (zn. rad)
 radiant [-dy-], -u m.
 radiátor [-dy-], -u m.
 řadící (kdo nebo co řadí)
 řadicí (např. páka)
 radikál [-dy-], -a m. živ., mn. 4., 7. -y
 radikál [-dy-], -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 radikalizmus [-dy-], -izmu i radikalismus [-dy-zm-], -ismu m.
 radikalizovat [-dy-]
 radikální [-dy-]
 Radim, -a m.
 rádio [-dy-], -dia s.
 radioaktivita [-dy-ty-] ž.
 radioaktivní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 radioamatér [-dy-], -a m.
 radioelektronika [-dy-ny-] ž.
 radiofonie [-dy-ny-] ž.
 radiofonní [-dy-]
 radiografie [-dy-] ž.
 radioizotop [-dy-], -u m.
 radiolog [-dy-], -a m.; radioložka ž.
 radiologický [-dy-]
 radiologie [-dy-] ž.
 radiolokace [-dy-] ž.
 radiolokátor [-dy-], -u m.
 radiometrický [-dy-]
 radionavigace [-dy-] ž.
 radionuklid [-dy-], -u m.
 radiotechnický [-dy-ny-]
 radiotechnika [-dy-ny-] ž.
 radiotelegrafie [-dy-] ž.
 radiotelekomunikace [-dy-ny-] ž.
 radioteleskop [-dy-], -u m.
 radioteleskopický [-dy-]
 rádiovka [-dy-] ž.
 rádiový [-dy-] (k rádio)
 radiový [rády-] (k radium)
 radista [-dy-], -y m.
 řádit, podst. jm. řádění
 radit, podst. jm. radění
 řadit, příč. řaděn i řazen; podst. jm. řadění i řazení
 radium [rády-], -dia s.
 rádius [-dy-], -dia m.
 radix [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 řádkovat
 radlice ž.
 rádlo s.
 Radmil, -a m.; Radmila, -y ž.
 radní m. i ž. i příd. jm.
 radnice ž.; Staroměstská radnice (v Praze)
 řád
 rádoby přísl.
 rádoby- ve složeninách, např. rádobyvtipný, rádobyumění apod.
 Radobyčice, -ic ž. pomn.; radobyčický
 Radobyle, -e ž.; radobylský
 Radomil, -a m.; Radomila, -y ž.
 Radomír, -a m.; Radomíra, -y ž.
 Radomyšl, -e ž.; radomyšlský
 radon, -u m.
 Radoslav -a m.; Radoslava, -y ž.
 radost, -i ž.
 radostný
 Radouň, 2.p Radouně ž., radouňský; název obce
 Radovan, -a m.; Radovana, -y ž.
 radovánky, -nek ž. pomn.
 řádový (k řád)
 radši, raději přísl.
 Radúz, -e i -a m.
 Radúz, -e i -a m.
 rádža, -i m.
 Podobné:
aabradovat
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 autostráda ž.
bbalustráda ž.
 Bělehrad, -u m.; bělehradský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 berní (např. úřad)
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezvýhradný
 bradavice ž.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bradlo s. (útes)
cCačihrad viz Instanbul
 centigrád [-ty-], -u m.
 chamraď, -di ž.
 chřadnout, příč. chřadl
 Colorado [k-rá-], -a s.; coloradský
 Ctirad, -a m.; Ctirada, -y ž.
 čtyřřádkový
ddegradace ž.
 department [depártment], -u m. (americký úřad)
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 dominikáni [-ny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
eekumenický [-ny-]; Ekumenická rada církví
 eldorádo s.
 ermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
 estráda ž.
ffarad, -u m. (zn. F)
 františkáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 františkánský; františkánský klášter; Františkánská zahrada (v Praze)
ggradace ž.
 graduovaný
 gramorádio [-dy-], -dia s.
 Graz [-c], -u i -e m. (Štýrský Hradec); grazský
hhitparáda ž.
 hřad, -u m.
 hrad, -u m.; hrad Rožmberk, hrad Kunětická hora; Dívčí hrady; Hrad, tj. Pražský hrad
 hradba, -y ž., mn. 2. -deb
 Hradčany, -an m. pomn.; hradčanský
 Hradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
 Hradecký rukopis (dílo ze 14. stol.)
 hrádek, -dku m.; Kozí hrádek (kulturní památka)
 hradiště, -iště s., mn. 2. -išť
 hradištní
 hradišťský, mn. -šťští
 hradit, příč. hrazen
 hradlo s.
 hradní
 hudebně-literární (např. pořad)
 hvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
 hybernové, -nů m. mn. (mnišský řád)
iintráda ž.
 iradiace [-dy-] ž.
 Istanbul, -u m. (Cařihrad); istanbulský
jjezuitský, mn. -tští; jezuitský řád
 jidáš, -e m. (zrádce; druh pečiva); Jidáš (biblická postava)
 Jindřichův Hradec, J-ova H-dce m.; jindřichovohradecký i jindřichohradecký
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
kkajetáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 kamarád, -a m.
 kamarádský, mn. -dští
 kamarádství s.
 kapraď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích,
 kapradí s.
 kapradina ž.
 kapraďorost, -u m.
 kapucíni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 karmelitáni, -ů m. mn. (mnišský řád)
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 Konrád, -a m.
 kontradikce [-dy-] ž.
 kontradikční [-dy-]
 kontradiktorický [-dy-]
 kontradiktorní [-dy-]
 kontradmirál [kontr-ad-], -a m., mn. 4., 7. -y
 krádež, -e ž.
 kradmo přísl.
 kradmý
 Královéhradecko, -a s.; královéhradecký
 královský; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 krást, 1. j. kradu; rozk. (ne)kraď; příč. kradl, kraden
lLabrador, -u m.; labradorský
 labradorit, -u m.
 letohrádek, -dku m.
 Levý Hradec, L-ho H-dce m.; (levo)hradecký
 Lipno s.; Lipno nad Vltavou; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský; Lipenská přehrada
 literárně-hudební (např. pořad)
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
 ložní (např. prádlo)
mmahárádža, -dži m., mn. 1. -džové, 4. -dže i -dži; mahárání [-ný] ž. neskl.
 maltézský (např. řád), mn. -zští
 maškaráda ž.
Naposledy hledáno:

řád, kovev, zmást, něžká, přičemž, anop, oběd, ac, zemědělskodružstevní, smyčka

Najít ve Slovníku rýmů řád
Najít rýmy na slovo řád
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.