Pravidla českého pravopisu

sát

ssát, 1. j. saji i saju, 3. mn. sají i sajou; rozk. saj; příč. sál, sát i sán; podst. jm. sátí i sání
ssatan, -a m.
 satanáš, -e m.
 satelit, -u m. (družice apod.)
 satelitní
 satén, -u m.
 satira [-ty-] ž.
 satirický [-ty-]
 satirik [-ty-], -a m.
 satisfakce [-ty-] ž.
 satisfakční [-ty-]
 saturace ž.
 saturejka ž.
 Saturn i Saturnus, -na m. (bůh)
 Saturn, -a i -u m. (planeta)
 Saturn, -nu i -na m (planeta)
 saturnálie, -lií ž. mn.
 saturovat
 satyr, -a m. (faun)
 Podobné:
aadresát, -a m.
 antipasát [-ty-], -u m.
cčesat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
ddesatero s.
 desátník, -a m.; desátnice ž.
 devadesát
 devětadevadesát i devadesát devět
 dopsat, 1. j. dopíšu i dopíši, 3. mn. dopíšou i dopíší; rozk. dopiš; příč. dopsal, dopsán; podst. jm. dopsání
 drásat, podst. jm. drásání
ffaun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
hhlásat, podst. jm. hlásání
 hlasatel, -e m., 1. -é, 7. -i
jjásat, podst. jm. jásání
kklusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kolísat, podst. jm. kolísání
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
llísat se, podst. jm. lísání
mMenippos, -ppa m.; menippská satira
 mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
nnačisto i na čisto (např. napsat)
 nadepsat, 1. j. nadepíšu i nadepíši, 3. mn. nadepíšou i nadepíší; rozk. nadepiš; příč. nadepsal, nadepsán; podst. jm. nadepsání
 nanečisto i na nečisto (např. napsat)
 napsat, 1. j. napíšu i napíši, 3. mn. napíšou i napíší; rozk. napiš; příč. napsal, napsán; podst. jm. napsání
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
 násobný; šedesátinásobný, 60násobný apod.
 natřásat, podst. jm. natřásání
oočesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 odepsat, 1. j. odepíšu i odepíši, 3. mn. odepíšou i odepíší; rozk. odepiš; příč. odepsal, odepsán; podst. jm. odepsání
 odsát, 1. j. odsaji i odsaju, 3. mn. odsají i odsajou; rozk. odsaj; příč. odsál, odsát i odsán; podst. jm. odsátí i odsání
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 opsat, 1. j. opíšu i opíši, 3. mn. opíšou i opíší; rozk. opiš; příč. opsal, opsán; podst. jm. opsání
 osmdesát
 osmdesátiny, -in ž. pomn.
 otřásat, podst. jm. otřásání
ppadesát
 padesaterý
 padesátiny, -in ž. pomn.
 padesátiprocentní
 pasát, -u m.
 pisatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 pisátko s.
 podepsat, 1. j. podepíšu i podepíši, 3. mn. podepíšou i podepíší; rozk. podepiš; příč. podepsal, podepsán; podst. jm. podepsání
 podpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 popsat, 1. j. popíšu i popíši, 3. mn. popíšou i popíší; rozk. popiš; příč. popsal, popsán; podst. jm. popsání
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 přepsat, 1. j. přepíšu i přepíši, 3. mn. přepíšou i přepíší; rozk. přepiš; příč. přepsal, přepsán; podst. jm. přepsání
 přetřásat, podst. jm. přetřásání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
 přisát se, 1. j. přisaji se i přisaju se, 3. mn. přisají se i přisajou se; rozk. přisaj se; příč. přisál se, přisát i přisán; podst. jm. přisátí i přisání
 přisátý
 psát, 1. j. píšu i píši, 3. mn. píšou i píší; rozk. piš; příč. psal, psán; podst. jm. psaní
rrozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozdrásat, podst. jm. rozdrásání
 rozepsat, 1. j. rozepíšu i rozepíši, 3. mn. rozepíšou i rozepíší; rozk. rozepiš; příč. rozepsal, rozepsán
 rozkolísat, podst. jm. rozkolísání
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
 roztřásat, podst. jm. roztřásání
ssčesat, 1. j. sčešu i sčesám, 3. mn. sčešou i sčesají; rozk. sčeš i sčesej
 sdírat, podst. jm. sdírání (z povrchu); jiné je zdírat (rozdírat, drásat)
 šedesát
 šedesátina ž.
 šedesátinásobný
 šedesátinný
 šedesátiny, -in ž. pomn.
 šedesátkrát
 šedesátník, -a m.; šedesátnice ž.
 sedmdesát
 sedmdesátiny, -in ž. pomn.
 sedmdesátník, -a m.; sedmdesátnice ž.
 sedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 sepsat, 1. j. sepíšu i sepíši, 3. mn. sepíšou i sepíší; rozk. sepiš; příč. sepsal, sepsán; podst. jm. sepsání
 setřásat i střásat
 smlsat (něco); jiné je zmlsat (někoho)
 spásat
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 střásat i setřásat
 stý, stá, sté; stý prvý (první), stý desátý atd.
ttesat, 1. j. tešu i tesám, 3. mn. tešou i tesají; rozk. teš i tesej
 tisící; tisící devítistý osmdesátý devátý
 Titan [ty-], -u m. (měsíc planety Saturn)
 transatlantický [-ty-]
uučesat, 1. j. učešu i učesám, 3. mn. učešou i učesají; rozk. učeš i učesej; podst. jm. učesání
 upsat, 1. j. upíšu i upíši; 3. mn. upíšou i upíší; rozk. upiš; příč. upsal, upsán; podst. jm. upsání
vvepsat, 1. j. vepíšu, vpíšu i vepíši, vpíši, 3. mn. vepíšou, vepíší i vpíšou, vpíší; rozk. vepiš i vpiš; příč. vepsal, vepsán
 vlísat se
 vyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 vykousat, 1. j. vykoušu i vykousám, 3. mn. vykoušou i vykousají; rozk. vykousej
 vykřesat, 1. j. vykřešu i vykřesám, 3. mn. vykřešou i vykřesají; rozk. vykřeš i vykřesej
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
 vysát, 1. j. vysaji i vysaju, 3. mn. vysají i vysajou; rozk. vysaj; příč. vysál, vysát i vysán; podst. jm. vysátí i vysání
 výskat, podst. jm. výskání (jásat)
 vytesat, 1. j. vytešu i vytesám, 3. mn. vytešou i vytesají; rozk. vyteš i vytesej
 vytřásat, podst. jm. vytřásání
zzakysat
 zaplesat
Naposledy hledáno:

sát, tovo, risatý, polikl, hamoň, perce, akupunktura, ulevit, rkaď, vpravo

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.