Pravidla českého pravopisu

stan

sstan, -u m.
sstát se, 1. j. stanu se; rozk. staň se; příč. stal se
sstandard, -u m.
 standardizace [-dy-] ž.
 standardní
 standarta ž. (prapor, zástava)
 standartový
 stánek, -nku m.
 stání s.
 stanice ž.; stanice metra Náměstí Míru apod.
 staniční
 staniol [-ny-], -u m.
 Stanislav, -a m.; Stanislava, -y ž.
 stan (např. právo)
 stanout, 1. j. stanu; příč. stanul; podst. jm. stanutí
 stanovisko s., mn. 2. -sk i -sek
 stanoviště, -iště s., mn. 2. -išť
 stanovy, -ov ž. pomn.
 Podobné:
aAfghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
bbiologicko-geografický (např. stanice)
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCačihrad viz Instanbul
 chloristan, -u m.
 chvástat (se), podst. jm. chvástání
 Constantinus viz Konstantin
ddistance [dy-] ž.
 distanční [dy-]
 distancovat [dy-]
 dostat, 1. j. dostanu; rozk. dostaň; příč. dostal; podst. jm. dostání
hHindúkuš, -e m.; hindustánský
 hygienicko-epidemiologický [-ny-] (např. stanice)
iinstance ž.
 instanční
 instantní (např. kakao)
 Istanbul, -u m. (Cařihrad); istanbulský
 Istanbul, -u m.; istanbulský
kkánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kastaněty, -nět ž. pomn.
 Kazachstán, -u m.; Kazach, -a m.; kazašský, mn. -šští
 Kazachstán, -u m.; Kazašská republika; Kazach m.; kazašský
 Kirgizie viz Kyrgyzstán
 Konstance, -e ž.; konstancký
 Konstancie i Konstance, -e ž.
 konstanta ž.
 Konstantin i Constantinus [ko-tý-], -na m.
 Konstantinopol i Konstantinopolis, -lu m. i -le ž.; konstantinopolský
 konstantní
 Konstantýn i Konstantin [-tý-], -a m.
 konstantýn i Konstantin [-tý-], -a m.; Konstantýna i Konstantina [-tý-], -y ž.
 křesťan, -a m.
 křesťanský
 křesťanství s.
 Kyrgyzstán, -u m. (Kirgizie); Kyrgyzská republika; Kyrgyz m.; kyrgyzský
mmanganistan [-ny-], -u m.
 mustang, -a m.
nnadstandardní
 nadstandardní
 nastat, 3. j. nastane; rozk. nastaň; příč. nastal
 nedostat se, 3. j. nedostane se; příč. nedostal se
oostat, 1. j. ostanu; rozk. ostaň; příč. ostal
pPákistán, -u m.; Pákistánec, -nce m.; pákistánský
 Pákistán, -u m.; Pákistánská islámská republika; Pákistánec m.; pákistánský
 Planckova [-nk-] konstanta
 poste restante
 povstání s.
 povstat, 1. j. povstanu; rozk. povstaň; příč. povstal
 pražský, mn. -žští; Pražský hrad (Hrad); Pražské povstání (významná událost)
 přesčas i přes čas (nad stanovený čas)
 přestat, 1. j. přestanu; rozk. přestaň; příč. přestal; podst. jm. přestání
 přestát, 1. j. přestojím; rozk. přestůj; příč. přestál; podst. jm. přestání
 přestupní (např. stanice)
 přistat i přistát, 1. j. přistanu; příč. přistal i přistál; podst. jm. přistání
 protestant, -a m.
 protestantizmus [-ty-], -izmu i protestantismus [-tyzm-], -ismu m.
 protestantský, mn. -tští
 protestantství s.
rrezistance ž. (elektrický odpor)
 rezistanční
sstát, 1. j. stojím; rozk. stůj; příč. stál; podst. jm. stání
 substance ž.
 substanční
 substantivizace [-ty-] ž.
 substantivní [-ty- i -tý-]
 substantivum [-ty- i -tý-], -va s.
tTádžikistán, -u m.; Tádžická republika; Tádžik m.; tádžický
 trestanec, -nce m.; trestankyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 trestat, podst. jm. trestání
 Turkmenistán [-ny-] -u m.; Turkmenská rtepublika; Turkmen m.; turkmenský
uustanovit
 ustat, 1. j. ustanu; rozk. ustaň; příč. ustal; podst. jm. ustání (bez ustání)
 Uzbekistán, -u m.; Uzbecká republika; Uzbek m.; uzbecký
vvstát, 1. j. vstanu; rozk. vstaň; příč. vstal; podst. jm. vstání
 vyrůstat, podst. jm. vyrůstání
 vyvstat, 1. j. vyvstanu; rozk. vyvstaň; příč. vyvstal
 vzrůstat, podst. jm. vzrůstání
zzaostat, 1. j. zaostanu; rozk. (ne)zaostaň
 zarůstat, podst. jm. zarůstání
 zastánce, -ce m., jedn. 5. -ce; zastánkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zastat (se), 1. j. zastanu (se); rozk. zastaň (se); příč. zastal (se); podst. jm. zastání
 zmrtvýchvstání s.
 zůstat, 1. j.stanu; rozk. zůstaň; příč. zůstal
 žvástat i žvastat, podst. jm. žvástání i žvastání
Naposledy hledáno:

stan, nečinný, ulít, bohumil, dceřiný, reziduum, předehřát, birgit, opomíjet, kavyl

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.