Pravidla českého pravopisu

ty

tty zájm., 2. tebe (tebe se to netýká, od tebe) i tě (nebojím se tě, to se tě netýká), 3. tobě i ti, 4. tebe i tě, 6. tobě, 7. tebou; v dopisech bývá Ty, Tebe, Tobě, Ti atd.
aAstarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
jjsem, jsi, je i jest, jsme, jste, jsou; ty jsi nesl, ty jsi má naděje i tys nesl, tys má naděje; ty ses učil, ty sis pamatoval
tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
ttyč, -e ž.
 tyčinka ž.
 tyčit (se)
 týden, -dne m., jedn. 3., 6. -dni i -dnu, mn. 1., 4. -dny, 2. -dnů atd.
 týdeník, -u m.
 týdenní
 týdně přísl.
 tyfový
 tyfus, -fu i tyf, -u m.
 tyglík, -u m.
 tygr, -a m.; tygřice ž.; tygří
 týk i teak [týk], -u m.
 tykadlo s.
 tykat (říkat někomu "ty")
 týkat se, 3. j. týká se (ale též co se týče apod.)
 tykev, -kve ž.
 tyktak i tyk tak citosl.; viz i tiktak
 tykvice ž.
 týl, -u m.
 tyl, -u m. (tkanina)
 Tyličské sedlo
 týlní
 tylový (k tyl)
 týlový (k týl)
 tým, -u m.
 tymián i dymián, -u m.
 tympány, -ů m. pomn.
 Týn nad Vltavou, T-a nad V. m.; (vltavsko)týnský i (vltavo)ýnský
 typ, -u m. (druh, model apod.)
 týpí i tepee [týpí] s. neskl.
 typický
 typizace ž.
 typizační
 typografický
 typografie ž.
 typologický
 typologie ž.
 typovat (k typ)
 typový
 tyran, -a m.
 tyranie [-ny-] ž.
 tyranizovat [-ny-]
 týrat, podst. jm. týrání
 tyratron, -u m.
 Tyrhénové i Tyrrhénové m. mn.; tyrhénský i tyrrhénský
 Tyrhénské moře
 tyristor, -u m.
 tyrkys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Tyrolsko, -a s.; Tyrolan m.; tyrolský
 Tyros, -ru m.; tyrský
 Tyrtaios, -taia m.
 týt, 1. j. tyji i tyju, 3. mn. tyjí i tyjou; rozk. tyj; příč. tyl; podst. jm. ty
 týž i tentýž, viz tentýž i týž
 Podobné:
aabatyše ž.
 abatyšský, mn. -šští
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizace [-ty-] ž.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 acetin [-ty- i -tý-], -u m.
 acetylcelulóza, -y ž.
 acetylen [-le- i -lé-], -u m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adiabatický [-dy-ty-]
 adjektivizace [-ty-] ž.
 adjektivní [-ty- i -tý-]
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 aerostatický [a-e-ty-]
 afatický [-ty-]
 afektivní [-ty- i -tý-]
 aforistický [-ty-]
 Afrodita, -ty i Afrodite [-é], -ty i neskl. ž.
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akrobatický [-ty-]
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 aktiv [-ty- i -tý- ], -u m.
 aktivace [-ty-] ž.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivita [-ty-] ž.
 aktivizovat [-ty-]
 aktivní [-ty- i -tý-]
 aktivovat [-ty-]
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvatinta [-ty-] ž.
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 Aleuty, Aleut ž. pomn.; aleutský
 alfabetický [-ty-]
 alibistický [-ty-]
 alifatický [-ty-]
 alimenty, -ů m. pomn.
 Alma-Ata, A.-Aty ž.; almaatský
 Alma-Ata, Alma-Aty ž.; almaatský, mn. -tští
 alpinistický [-nysty-]
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 altistka [-ty-] ž.
 altruistický [-ty-]
 ametyst, -u m.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 amnestie [-ty-] ž.
 amortizace [-ty-] ž.
 amortizační [-ty-]
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 anapestický [-ty-]
 anarchistický [-ty-]
 andantino [-tý-]
 anekdotický [-ty-]
 anestetický [-ty-]
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 anglistika [-ty-] ž.
 antagonistický [-nysty-]
 Antarktida [-tý- i -ty-] ž.; antarktický, mn. -čtí
 Antarktida [-tý- i -ty-], -y ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 antialkoholický [-ty-]
 antibiotický [-ty-ty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 antičástice [-ty-] ž.
 anticipace [-ty-] ž.
 antický [-ty-]
 anticyklona [-ty-on- i -ty-ón-] ž.
 antidemokratický [-ty-ty-]
Naposledy hledáno:

ty, diskriminac, nalačno, oír, spa, ležitý, nalehko, půdoznalec, sektor, naměkko

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.