Pravidla českého pravopisu

Říp

rŘíp, -u m.; řipský
 Říp, -u m.; řipský
 Podobné:
aAgrippa, -ppy m.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
ccentripetální
 chřípí s.
 chřipka ž.
ddeskripce ž.
 deskriptiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 deskriptivní [-ty- i -tý-]
eEuripides, -da m.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
lluh, -u m. (koželužský přípravek)
mmanuskript, -u m.
pperipetie [-ty-] ž.
 popřípadě i po případě (případně)
 postskriptum, -ta s.
 přeskřípnout, příč. přeskřípl i přeskřípnul
 přeskřipovat
 případ, -u m.
 připadat
 připadnout, příč. připadl
 případný
 připálenina ž.
 připálit, rozk. připal
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 připéci i připéct, 1. j. připeču, 3. mn. připečou; rozk. připeč; příč. připekl, připečen
 připékat i připíkat, podst. jm. připékání i připíkání
 připíchnout, příč. připíchl i připíchnul
 připichovat
 připíjet, 3. mn. připíjejí i připíjí
 připínáček, -čku m.
 připínat, podst. jm. připínání
 přípis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přípisek, -sku m.
 připít, 1. j. připiji i připiju, 3. mn. připijí i připijou; rozk. připij; příč. připil; podst. jm. připití
 přípitek, -tku m.
 připlácet, 3. mn. připlácejí i připlácí; příč. připlácen
 příplatek, -tku m.
 připlatit, příč. připlacen
 připlést, 1. j. připletu; rozk. připleť; příč. připletl, připleten
 připlétat i připlítat, podst. jm. připlétání i připlítání
 připnout, 1. j. připnu; rozk. připni, připněte; příč. připnul i připjal, připnut i připjat; podst. jm. připnutí
 připočíst, 1. j. připočtu; rozk. připočti; příč. připočetl, připočetla i připočtla, připočten
 připočítat, podst. jm. připočítání
 připočitatelný i připočítatelný
 přípoj, -e m.
 přípojka ž.
 připomenout, příč. připomenul i připomněl, připomenut; podst. jm. připomenutí
 připomínat, podst. jm. připomínání
 připomínka ž.
 přípona ž.
 připouštět, 3. mn. připouštějí i připouští
 přípověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 příprava, -y ž.
 přípravek, -vku m.
 připravit
 přípravný
 přípřež, -e ž.
 připsat, 1. j. připíšu i připíši, 3. mn. připíšou i připíší; rozk. připiš; příč. připsal, připsán; podst. jm. připsání
 připustit, rozk. připusť; příč. připuštěn
 přípustka ž.
 přípustný
 přiskřípnout, příč. přiskřípl i přiskřípnul
 přiskřipovat
 proskripce ž.
 proskripční
rrozskřípat, 1. j. rozskřípu i rozskřípám; rozk. rozskřípej; podst. jm. rozskřípání
sskřípat, 1. j. skřípu i skřípám; rozk. skřípej; podst. jm. skřípání
 skřipec, -pce m.
 skřípnout, příč. skřípl i skřípnul
 skřípot, -u m.
 skripta, skript s. pomn.
 striptýz, -u m.
 subskripce ž.
 subskripční
ttranskripce ž.
 transkripční
 tripartitní [-ty-]
 tripartitní [-ty-]
 třípatrový
 triplet, -u m.
 Tripolis, -u m.; tripoliský
 Tripolis, -u m.; tripoliský, mn. -liští
 tříprocentní, 3procentní, 3%ní, 3% (viz § 61)
 Triptolemos, -ma m.
 triptych, -u m.
uuskřípnout, příč. uskřípl i uskřípnul, uskřípnut
 uskřipovat
zzaskřípat, 1. j. zaskřípu i zaskřípám; rozk. zaskřípej; podst. jm. zaskřípání
Naposledy hledáno:

říp, mlýn, sběh, shrabat, vyřídit, verze, dokdy, servis, vyjdu, pýr

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.