Pravidla českého pravopisu

Použité zkratky a psaní zkratek

m. mužský rod
ž. ženský rod
stř. střední rod
j., jedn.jednotné (číslo)
mn. množné (číslo)
aj. a jiné
angl. anglicky
ap., apod. a podobně, a podobný
atd. a tak dále
atpod., atp. a tomu podobný, a tak podobně
bud. budoucí čas, tvary budoucí
círk. církevní
citosl. citoslovce
č. j. číslo jednotné
č. mn. číslo množné
část. částice
dok. dokonavé sloveso
dn. dnes, dnešní
dř. dříve
franc. francouzsky
hist. historický, historicky
hovor. hovorový, hovorově
chem. chemický, chemicky
ital. italsky
jm. jméno
kap. kapitola
kniž. knižní, knižně
lat. latinsky
mj. mimo jiné
např. například
násl. následující
nedok. nedokonavé sloveso
neodb. neodborný, neodborně
neskl. nesklonné (jméno)
nespis. nespisovný, nespisovně
neživ. neživotný
ob. obecný, obecně
odb. odborný, odborně
os. osoba, osobní
p. pád
pod. podobný, podobně
podst. jm. podstatné jméno
pomn. pomnožné (jméno)
popř. popřípadě
předl. předložka
příč. příčestí
příd. jm. přídavné jméno
příjm. příjmení
přísl. příslovce
přít. přítomný čas, tvary přítomné
rozk. rozkazovací způsob
řec. řecky
řidč. řidčeji
s., str. strana
sport. sportovní, sportovně
srov. srovnej
st. stupeň
tj. to je(st)
tzv. takzvaný
vl. jm. vlastní jméno
zájm. zájmeno
záp. záporný, záporně
zast. zastaralý, zastarale
zkr. zkratka
zn. značka
zprav. zpravidla
zvl. zvláště
živ. životný
Naposledy hledáno:

starousedl, bílit, nebyl, francisk, kolíbka, nárůst, naléhán, logistic, ndů, odvrhnout

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.