Pravidla českého pravopisu

zžuchnout, příč. žuchl i žuchnul
 žudro s.
 žula, -y ž.
 žumpa, -y ž.
 župa, -y ž.
 župan, -a m. (představitel župy)
 župan, -u m. (domácí plášť)
 župní
 žurnál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 žurnalista, -y m.
 žurnalistický [-ty-]
 žurnalistika [-ty-] ž.
 žurnální
 Podobné:
aa jour [ažúr] (franc.)
 Anjouovci [-žuo-], -vců m. mn.; anjouovský [-žuo-]
bBanjul [-džul], -u m.; banjulský
 bižuterie [-te- i -té-] ž.
 brožura [-žu- i -žú-] ž.
ddokázat, 1. j. dokážu, 3. mn. dokážou; rozk. dokaž
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 dotázat se, 1. j. dotážu se, 3. mn. dotážou se; rozk. dotaž se; podst. jm. dotázání
 džudista [-dy-] i judista [džudy-], -y m.
 džudo i judo [džu-] s.
 džungle ž., mn. 2. -lí
 džunka ž.
 džus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
hhryzat, 1. j. hryžu i hryzám, 3. mn. hryžou i hryzají; rozk. hryž i hryzej; příč. hryzal, hryzán
jjudista [džudy-] i džudista [-dy-], -y m.
 judo [džu-] i džudo s.
kkázat, 1. j. kážu, 3. mn. kážou; rozk. kaž; podst. jm. kázání
 klouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
llhát, 1. j. lžu, 3. mn. lžou; rozk. (ne)lži; příč. lhal; podst. jm. lhaní
 lízat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. liž i lízej; podst. jm. lízání
mMajuro [-džu-], -a s.; majurský
 mazat, 1. j. mažu, 3. mn. mažou; rozk. maž
 moci i moct, 1. j. mohu i můžu, 2. j. můžeš, ..., 3. mn. mohou i můžou; příč. mohl
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
 mžurka ž.
nnakázat, 1. j. nakážu, 3. mn. nakážou; rozk. nakaž; podst. jm. nakázání
 nalhat, 1. j. nalžu, 3. mn. nalžou; rozk. nalži; podst. jm. nalhání
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 navázat, 1. j. navážu, 3. mn. navážou; rozk. navaž; podst. jm. navázání
oobelhat, 1. j. obelžu, 3. mn. obelžou; rozk. obelži; podst. jm. obelhání
 oblízat, 1. j. oblížu i oblízám, 3. mn. oblížou i oblízají; rozk. obliž i oblízej
 obvázat, 1. j. obvážu, 3. mn. obvážou; rozk. obvaž; podst. jm. obvázání
 odkázat, 1. j. odkážu, 3. mn. odkážou; rozk. odkaž; podst. jm. odkázání
 odvázat, 1. j. odvážu, 3. mn. odvážou; rozk. odvaž; podst. jm. odvázání
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 olízat, 1. j. olížu i olízám, 3. mn. olížou i olízají; rozk. oliž i olízej; podst. jm. olízání
 ořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
 otázat se, 1. j. otážu se, 3. mn. otážou se; rozk. otaž se
 ovázat, 1. j. ovážu, 3. mn. ovážou; rozk. ovaž; podst. jm. ovázání
ppodřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
 podvázat, 1. j. podvážu, 3. mn. podvážou; rozk. podvaž
 pomoci i pomoct, 1. j. pomohu i pomůžu, 2. j. pomůžeš, ..., 3. mn. pomohou i pomůžou; rozk. pomoz; příč. pomohl, pomoženo
 poukázat, 1. j. poukážu, 3. mn. poukážou; rozk. poukaž; podst. jm. poukázání
 přemoci i přemoct, 1. j. přemohu i přemůžu, 2. j. přemůžeš, ..., 3. mn. přemohou i přemůžou; rozk. přemoz; příč. přemohl, přemožen
 převázat, 1. j. převážu, 3. mn. převážou; rozk. převaž; podst. jm. převázání
 přikázat, 1. j. přikážu, 3. mn. přikážou; rozk. přikaž; podst. jm. přikázání
 přivázat, 1. j. přivážu, 3. mn. přivážou; rozk. přivaž; podst. jm. přivázání
 prokázat, 1. j. prokážu, 3. mn. prokážou; rozk. prokaž; podst. jm. prokázání
rřezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozkázat, 1. j. rozkážu, 3. mn. rozkážou; rozk. rozkaž; podst. jm. rozkázání
 rozmazat, 1. j. rozmažu, 3. mn. rozmažou; rozk. rozmaž
 rozmoci se i rozmoct se, 1. j. rozmohu se i rozmůžu se, 2. j. rozmůžeš se, ..., 3. mn. rozmohou se i rozmůžou se; příč. rozmohl se
 roznemoci se i roznemoct se, 1. j. roznemohu se i roznemůžu se, 2. j. roznemůžeš se, ..., 3. mn. roznemohou se i roznemůžou se; rozk. (ne)roznemoz se; příč. roznemohl se
 rozřezat, 1. j. rozřežu i rozřezám, 3. mn. rozřežou i rozřezají; rozk. rozřež i rozřezej
 rozvázat, 1. j. rozvážu, 3. mn. rozvážou; rozk. rozvaž; podst. jm. rozvázání
sselhat, 1. j. selžu, 3. mn. selžou; rozk. selži; podst. jm. selhání
 seřezat i sřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 slízat, 1. j. slížu i slízám, 3. mn. slížou i slízají; rozk. sliž i slízej
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 sřezat i seřezat, 1. j. s(e)řežu i s(e)řezám, 3. mn. s(e)řežou i s(e)řezají; rozk. s(e)řež i s(e)řezej (svrchu uřezat); jiné je zřezat (hovor. zbít)
 svázat, 1. j. svážu, 3. mn. svážou; rozk. svaž; podst. jm. svázání
tTajo [-cho], -a s. (špan.); Tejo [-žu], -a s. i neskl. s. (port.)
 tázat se, 1. j. tážu se, 3. mn. tážou se; rozk. taž se
uuhryzat, 1. j. uhryžu i uhryzám, 3. mn. uhryžou i uhryzají; rozk. uhryž i uhryzej; příč. uhryzal, uhryzán
 ukázat, 1. j. ukážu, 3. mn. ukážou; rozk. ukaž; podst. jm. ukázání
 ulízat, 1. j. ulížu i ulízám, 3. mn. ulížou i ulízají; rozk. uliž i ulízej; příč. ulízán
 umazat, 1. j. umažu, 3. mn. umažou; rozk. umaž
 uřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
 uvázat, 1. j. uvážu, 3. mn. uvážou; rozk. uvaž; podst. jm. uvázání
  přísl. i část.; i
vvázat, 1. j. vážu, 3. mn. vážou; rozk. važ; podst. jm. vázání
 vrzat, 1. j. vržu i vrzám, 3. mn. vržou i vrzají; rozk. vrzej
 vykázat, 1. j. vykážu, 3. mn. vykážou; rozk. vykaž; podst. jm. vykázání
 vylízat (k lízání), 1. j. vylížu i vylízám, 3. mn. vylížou i vylízají; rozk. vyliž i vylízej
 vymazat, 1. j. vymažu, 3. mn. vymažou; rozk. vymaž
 vymoci i vymoct, 1. j. vymohu i vymůžu, 2. j. vymůžeš, ..., 3. mn. vymohou i vymůžou; rozk. vymoz; příč. vymohl, vymožen
 vypomoci i vypomoct, 1. j. vypomohu i vypomůžu, 2. j. vypomůžeš, vypomožen
 vyřezat, 1. j. vyřežu i vyřezám, 3. mn. vyřežou i vyřezají; rozk. vyřež i vyřezej
 vyvázat, 1. j. vyvážu, 3. mn. vyvážou; rozk. vyvaž; podst. jm. vyvázání
 vzkázat, 1. j. vzkážu, 3. mn. vzkážou; rozk. vzkaž; podst. jm. vzkázání
 vzmoci se i vzmoct se, 1. j. vzmohu se i vzmůžu se, 2. j. vzmůžeš se, ..., 3. mn. vzmohou se i vzmůžou se; rozk. vzmoz se; příč. vzmohl se
zzakázat, 1. j. zakážu, 3. mn. zakážou; rozk. zakaž; podst. jm. zakázání
 zalhat, 1. j. zalžu, 3. mn. zalžou; rozk. zalži; podst. jm. zalhání
 zamazat, 1. j. zamažu, 3. mn. zamažou; rozk. zamaž
 zavázat, 1. j. zavážu, 3. mn. zavážou; rozk. zavaž; podst. jm. zavázání
 zhryzat, 1. j. zhryžu i zhryzám, 3. mn. zhryžou i zhryzají; rozk. zhryž i zhryzej; příč. zhryzal, zhryzán
 zmazat, 1. j. zmažu, 3. mn. zmažou; rozk. zmaž (umazat); jiné je smazat (mazáním setřít)
 zmoci i zmoct, 1. j. zmohu i zmůžu, 2. j. zmůžeš, ..., 3. mn. zmohou i zmůžou; rozk. zmoz; příč. zmohl, zmožen
 zřezat, 1. j. zřežu; rozk. zřež (hovor. zbít); jiné je sřezat i seřezat (svrchu uřezat)
Naposledy hledáno:

žu, rozklá, volensk, ťovat, zápis, kódit, ťt, tpo, ant, ťitek

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.