Pravidla českého pravopisu

aApač, -e m.
 apačský, mn. -čští
 apanáž, -e ž.
 aparát, -u m.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apartheid [-teji-], -u m.
 apartmá s. neskl. i apartmán, -u m.
 apartní
 apatický [-ty-]
 apatie [-ty-] ž.
 apatit [-ty-], -u m.
 Podobné:
aatrapa, -y ž.
bbonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
ccapat, 1. j. capu i capám; rozk. capej
 chapadlo s.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 chňapat, 1. j. chňapám i chňapu; rozk. chňapej
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
ddrápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
eetapa, -y ž.
gGalapágy, -pág ž. pomn.; galapážský i galapágský
jjihozápad, -u m.
kkapacita ž.
 Kapadocie i Kappadokie, -ie ž.; kapadocký i kappadocký
 kapalina ž.
 kapalinný
 kapalinový
 kapary, -ů m. mn.
 kapat, 1. j. kapu i kapám; rozk. kapej
 klapat, 1. j. klapu i klapám; rozk. klap i klapej
 krápat, 3. j. krápe i krápá; podst. jm. krápání
lLa Paz, La P-u m.; lapazský
 lapač, -e m.
 lapák, -u m.
 lapálie ž., mn. 2. -lií
mmač, -e m. (sport. zápas)
nNanga Parbat, N. P-u m.; nangaparbatský
 nápad, -u m.
 napadený
 nápadník, -a m.; nápadnice ž.
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 nápadný
 napadrť i na padrť (např. rozdrtit)
 napáječ, -e m.
 napáječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 Napajedla, -del s. pomn.; napajedelský
 napajedlo s.
 napájet, 3. mn. napájejí i napájí
 napálit, rozk. napal
 napalm, -u m.
 napalovat
 napářka ž.
oodkapávač, -e m.
 okcident, -u m. (západ)
ppapája, -je i -ji ž., jedn. 3., 6. -ji, 4. -ju, 7. -jou
 pařit (napařovat)
 předzápas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 prokrista; prokristapána i pro krista pána citosl.
rřeckořímský (např. zápas)
 rozsápat, 1. j. rozsápu i rozsápám; rozk. rozsápej; podst. jm. rozsápání
 rozšlapat, 1. j. rozšlapu i rozšlapám; rozk. rozšlap i rozšlapej
ssamozápalný
 sápat se, 1. j. sápu se i sápám se; rozk. sápej se; podst. jm. sápání
 sešlapat, 1. j. sešlapu i sešlapám; rozk. sešlap i sešlapej
 severo- ve složeninách jako severovýchodní, severozápadní, severojižní; severočeský, severomoravský; Severočech,
 skapat, 3. j. skape i skapá; rozk. skapej (po kapkách stéci); jiné je zkapat (zemřít)
 šlapat, 1. j. šlapu i šlapám; rozk. šlap i šlapej
tťapat, 1. j. ťapu i ťapám; rozk. ťapej
 tápat, 1. j. tápu i tápám; rozk. tápej
 tlapa, -y ž.
 tlapat, 1. j. tlapu i tlapám; rozk. tlap i tlapej
uušlapat, 1. j. ušlapu i ušlapám; rozk. ušlap i ušlapej
 útrapa, -y ž.
vvelkokapacitní
 vyšlapat, 1. j. vyšlapu i vyšlapám; rozk. vyšlap i vyšlapej
zzápach, -u m.
 zapáchat, podst. jm. zapáchání
 západ, -u m. (světová strana)
 západka ž.
 Západní Alpy, Z-ích Alp ž. pomn.
 Západní Samoa, Z-í S-y ž.; Nezávislý stát Západní Samoa; Samojec m.; (západo)-samojský
 Západní Virginie [-džíny-], Z-í V-e ž.; západovirginský
 západní; západní Čechy apod.
 západočeský
 západoevropský
 zápal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zapálit, rozk. zapal
 zápalka ž.
 zápalnice ž.
 zápalný
 zapalovač, -e m.
 zapařit (se)
 zápas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zápasiště, -iště s., mn. 2. -išť
 zápasit
 zápasnický
 zápasník, -a m.; zápasnice ž.
 zapažit
 zašlapat, 1. j. zašlapu i zašlapám; rozk. zašlap i zašlapej
 zkapalnět, 3. mn. zkapalnějí i zkapalní; příč. zkapalněl (stát se kapalným)
 zkapalnit, 3. mn. zkapalní; příč. zkapalnil (něco)
 zkapalňovat
 zkapat (zemřít); jiné je skapat (po kapkách stéci)
Naposledy hledáno:

ápa, cken, dementovat, imestr, přihlíž, pozvat, prorážet, odmo, kna, ryčet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.