Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Arne, -na i -eho i Arno, -a m.; Arna, -y ž.
bbouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 cukrárna, -y ž.; cukrárna U Bílého jelínka
dDante, -ta i -teho m.
 Děčínský sněžník, D-ého S-u i S-a m.
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 Dolný Kubín, D-ého K-a m.; dolnokubínský
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 Dostojevskij, -kého m.
eeminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 excelence ž.; Jeho (Vaše) Excelence, Excelence (titul)
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 Fichte, -ta i -teho m.
gGoethe [géte], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
hhajný, -ého m.
 Heine [hajne], -neho i -na m.
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 hospodský, -ého m., mn. 1. -dští; hospodská ž.
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 Hrubý Jeseník, H-ého J-u i J-a m.
jjasnost, -i ž.; Jeho Jasnost (hist. titul)
 jeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
 jízdné, -ého s.
kkantýnský, -ého m.
 klín, -a m. (část lidského těla)
 knihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 Králický Sněžník, K-ého S-u i S-a m.
 Krivoj Rog, Krivého Rogu m.; krivorožský
 kurzovné, -ého s.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
lLinné, -ého i -néa m.
 Liptovský Mikuláš, L-ého M-e m.; liptovskomikulášský
mmagistr, -a m.; magistra ž. (zkr. akademického titulu Mgr.)
 magnificence [-ny-] ž.; Jeho (Vaše) Magnificence, Magnificence (titul)
 Malý Belt, M-ého B-u m.
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 méněhodnotný
 milost, -i ž.; Jeho (Vaše) královská Milost (titul)
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 most, -u m.; most Legií, most Palackého; Karlův most apod.
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
 mýtné, -ého s.
 mýtný, -ého m.
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nadřízený, -ého m. i příd. jm.
 nálezné, -ého s.
 národněhospodářský (k národní hospodářství)
 nehodovost, -i ž.
 nehorázný
 nehostinnost, -i ž.
 nehostinný; nehostinně
 Nietzsche [nýče], -tzsche [-če] i -tzscheho [-če-] m.
 Nízký Jeseník, N-ého J-u i J-a m.
 nositel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; nositel Řádu bílého lva
 Nové mexiko, N-ého M-a s. (New Mexiko); novomexický
 Novi Sad, Nového Sadu m.; novosadský
 Nový bor, N-ého B-u m.; (novo)borský
 Nový Jičín, N-ého J-a m.; (novo)jičínský
 Nový Zéland, N-ého Z-u m.; Novozélanďan m.; novozélandský
 Nowy Targ, N-ého T-u m.; nowotargský
ooběhový (např. fond)
 odbytné, -ého s.
 odlučné, -ého s.
 on zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
 Ostrovy Korálového moře
 otěhotnět, 3. mn. otěhotnějí i otěhotní
pPartizánske [-ty-], -ého s.; partizánský
 pojistné, -ého s.
 polehoučku; polehounku přísl.
 Považský Inovec, P-ého I-vce m.
 pražané, -ů m. mn. (husité pražského křídla)
 předplatné, -ého s.
 představený, -ého m.
 přehodit, příč. přehozen
 přehoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přistěhovalectví s.
 půldruhého i půl druhého
 Pygmej, -je m. (příslušník afrického kmene)
rřád, -u m.; Řád bílého lva; Řád T. G. Masaryka
 řehole ž., mn. 2. -lí
 řeholnický
 řeholnictví s.
 řeholník, -a m.; řeholnice ž.
 Řehoř, -e m.
 řeka Svatého Vavřince
 René, -ého i neskl. m.; René neskl. ž.
 rentgen, -u m. (jednotka rentgenového záření)
 rotný, -ého m.; rotná, -é ž. (zkr. rtn.)
Naposledy hledáno:

ého, vyhladit, vytrousit, odeln, zákon, zápal, bahamsk, nick, mobi, smačkat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.