Pravidla českého pravopisu

nNiagara [ny-] ž.; niagarský; Niagarské vodopády
 Niagara [ny-], -y ž.; niagarský
 Niagarské vodopády [ny-]
 Niamey [ňame] neskl. s.; niameyský
 Nibelung [ný-], -a m.; nibelunský
 nic zájm.
 Nice [nys] neskl. ž.; niceský
 ničemník, -a m.; ničemnice ž.
 ničemný; ničemně
 ničí zájm.
 nicméně spojka
 Nietzsche [nýče], -tzsche [-če] i -tzscheho [-če-] m.
 Niger [ny-], -u m.; (řeka); nigérský
 Niger [ny-], -u m.; (stát); Nigérská republika; Nigeřan m.; nigerský
 Nigérie [ny-], -e ž.; Nigerijská federativní republika; Nigerijec m.; nigerijský
 nihilista [ny-], -y m.
 nihilistický [ny-ty-]
 nihilizmus [ny-], -izmu i nihilismus [ny-zm-], -ismu m.
 nijak přísl.
 nika [ny-] ž.
 Nikaia, -aie i Nicaea [-céa], -ey i -eje ž.; nikajský i nicejský koncil
 Nikandros, -ra m.
 Nikaragua [ny-], -guy ž., 3., 6. -gui, 4. -guu, 7. -guou; Nikaragujec, -jce m.; nikaragujský
 Nikaragua [ny-], -guy ž.; Nikaragujská republika; Nikaragujec m.; nikaragujský
 nikdo zájm.
 nikdy, nikde, nikudy atd.
 Nike [-é], -ky i neskl. ž.
 Nikita [ny-], -y m.
 nikl [ny-], -u m.
 niklovat [ny-]
 Nikobary [ny-], -bar ž. pomn.; nikobarský
 Nikodém i Nikodemos [-dé-], -ma m.
 Nikodém [ny-], -a m.
 Nikodém [ny-], -a m.; Nikodéma [ny-], -y ž.
 Nikol [ny-], -y i neskl. i Nikola [ny-], -y ž.
 Nikola [ny-], -y m.
 nikoli, nikoliv část.
 Nikósie [ny-zi-] ž.; nikosijský
 Nikósie [ny-zi], -e ž.; nikosijský
 nikotin [ny-tyn i ny-týn], -u m.
 nikotinizmus [ny-tyny-], -izmu i nikotinismus [ny-tynyzm-], -ismu m.
 Nil [nyl], -u m.; nilský
 Nil [nyl], -u m.; nilský
 Nil, -lu m.; nilský
 nimbostratus [ny-], -tu m.
 nimbus [ny-], -bu m.
 Nimes [nym] neskl.s.; nimeský
 nimrod [ni- i ny-], -a m.
 Nina [ňi- i ny-], -y ž.
 niněra ž.
 Ninive [nyny-] neskl. s.; ninivský
 niob [ny-], -u m.
 Nioba, -by i Niobe [-é], -by i neskl. ž.
 nirvána [ny-] ž.
 Nisa [ni-], -y ž.; niský
 Nisa, -a ž.; niský
 nístěj, -e ž.
 nit, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 nitěnka ž.
 nitěný
 niterný
 nitka ž.
 nitkový
 niťovitý
 niťový
 Nitra, -y ž.; nitranský
 nitrace [ny-] ž.
 nitrát [ny-], -u m.
 nitrid [ny-], -u m.
 nitrifikace [ny-] ž.
 nitrit [ny-], -u m.
 nitroblána ž.
 nitrocelulóza [ny-], -y ž.
 nitroglycerin [ny-ri- i ny-rí-], -u m.
 nitrokyselina [ny-] ž.
 nitrolak [ny-], -u m.
 nitrolebeční
 nitrooční
 nitrosloučenina [ny-] ž.
 nitrosvalový
 nitrotoluen [ny-en i ny-én], -u m.
 nitrožilní
 Niue [nýúé] neskl. s.; niueský
 niva, -y ž.
 nivelace [ny-] ž.
 nivelační [ny-]
 nivelizace [ny-] ž.
 nivelizační [ny-]
 nivelizovat [ny-]
 nivelovat [ny-]
 nivní
 nivó [ny-] s. neskl.
 níže, níž (2. st. k nízko)
 nížepodepsaný i níže podepsaný
 nížina ž.; slezská nížina (geol.); Malá nížina uherská (zeměp.)
 nížinný
 Nízké Taury, N-ých Taur ž. pomn.
 nízko, nízce, 2. st. níže, níž
 nízkofrekvenční
 nízkotlaký (např. kotel)
 Podobné:
aabdukční
 abnormální
 abrazivní [-zi- i -zí-]
 absolutní
 absorpční
 abstinenční [-ty-]
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstraktní
 absurdní
 abundantní
 acidofilní
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptabilní
 adekvátní
 adhezivní [-zi- i -zí-]
 adhezní
 adjektivní [-ty- i -tý-]
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adolescenční
 Adonis, -ise i -ida m.
 adopční
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adresní (např. kniha)
 adsorpční
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 adventní
 advokátní
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 aerobní [a-e-]
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 afekční
 afektivní [-ty- i -tý-]
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 afinita [-ny-] ž.
 afinní
 agilní
 agitační
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 agonický [-ny-]
 agonie [-ny-] ž.
 agrární
 agrárnický
 agrárník, -a m.
 agresivní [-si- i -sí-]
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 ahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 aj. (a jiné, a jiní)
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 akcesorní
 akční
 aklimatizační [-ty-]
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 aktivní [-ty- i -tý-]
 aktualizační
 aktuální
 akutní
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 akvarijní
 akviziční
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 Albánie [-ny-], -e ž.; Albánec m.; albánský
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alikvotní
 alimentační
 alkalizační
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia s.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluviální
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 ambiciózní
 ambivalentní
 ambulanční
 ambulantní
 ambulatorní
 améboidní
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amfiteatrální
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 amorální
 amorfní
Naposledy hledáno:

ňi, podkolenní, stáhnout, prořeknu, zamno, smatí, zvol, osypat, bezzemě, agn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.