Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAzurové pobřeží
bbacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 běžet, 3. mn. běží
 běží pás
 biograf, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
cčlen, -u m. neživ.
ddruh, -u m. neživ. (skupina, sorta)
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 důležitý
eexponent, -u m. neživ.
jjaksepatří i jak se patří (náležitě)
 jaktěživ přísl.
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 ježibaba, -y ž.
 Ježíš, -e m.; Ježíš Kristus
 ježíšek, -ška m. (vánoční dárek, nadílka); Ježíšek (malý Ježíš; Štědrý den, Štědrý večer)
kkněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 kolos, -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 kontrolér, -u m. neživ. (zařízení)
 kopytník, -u m. neživ. (rostlina)
 korál, -u m. neživ., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 kozlík, -u m. neživ.
 krvežíznivý
llenoch, -u m. neživ.
 letoun, -u m. neživ. (letadlo)
 lev, lva m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y i leva m. neskl. (bulharská peněžní jednotka)
 ležet, 3. mn. leží
mmikrob, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 náležející i náležící
 naležet se, 3. mn. naleží se
 náležet, 3. mn. náležejí i náleží
 náležitý
 náš zájm. m., 7. naším; naše ž., 2., 3., 6., 7. naší, 4. naši; naše s., 7. naším; mn. m. živ. naši, m. neživ., ž. i s. naše; 2., 6. našich, 3. našim, 7. našimi
 neřád, -u m. neživ.
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 nežit, -u m.
ooběživo s.
 odjaktěživa přísl.
 odležet, 3. mn. odleží
 on zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
 osvěžit (se)
ppeněžitý
 Pobřeží slonoviny, s.; Republika Pobřeží slonoviny
 pobřeží s.
 přeležet, 3. mn. přeleží
 přežilý
 přežít, 1. j. přežiji i přežiju, 3. mn. přežijí i přežijou; rozk. přežij; příč. přežil, přežit
 příležitost, -i ž.
 příležitostný
 přináležet, 3. mn. přináležejí i přináleží
 proležet, 3. mn. proleží
 pseudonym, -u m. neživ.
rradikál [-dy-], -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 regulátor, -u m. neživ.
 režie ž.
 režijní
 režim, -u m.
 režírovat
 režisér i režizér, -a m.
 režisérský i režizérský
 režisérství i režizérství s.
 riasové pobřeží
 riviéra ž. (typ pobřeží); Riviéra (ve Francii a v Itálii)
 rozležet se, 3. mn. rozleží se
ssám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
 šéfrežizér i šéfrežisér, -a m.
 sežíhat, podst. jm. sežíhání
 sležet (se), 3. mn. sleží (se)
 šnek, -u m. neživ.
 soutěží m. i ž. i příd. jm.
 soutěžit
 správný (náležitý)
 stěží přísl. i část.
 střežit
 svěží (čerstvý)
 svůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
ttamten m., tamta ž., tamto s. zájm.; mn. m. živ. tamti, m. neživ. tamty, ž. tamty, s. tamta
 ten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tenhle m., tahle ž., tohle s. zájm.; mn. m. živ. tihle, m. neživ. tyhle, ž. tyhle, s. tahle
 tento m., tato ž., toto s., zájm.; mn. m. živ. tito, m. neživ. tyto, ž. tyto, s. tato
 tentýž i týž zájm., m., 2. téhož, 3. témuž, 4. živ. téhož, neživ. tentýž i týž, 6. témž(e) i tomtéž, 7. týmž i tímtéž; táž i tatáž ž., 2., 3., 6. téže, 4. touž i tutéž, 7. touž i toutéž; totéž s., 2. téhož, 3. témuž, 4. totéž, 6. témž(e) i tomtéž,
 těžiště, -iště s., mn. 2. -išť
 těžištní
 těžišťový (např. souprava)
 těžit
 těžítko s.
 trojspřeží i tříspřeží s.
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
uuležet (se), 3. mn. uleží (se)
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 všecek m., všecka ž., všecko s., zájm.; mn. m. živ. všicci, m. neživ. všecky, ž. všecky, s. všecka
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 vyležet, 3. mn. vyleží
 vytěžit
zzáležet, 3. mn. záležejí i záleží
 zaležet, 3. mn. zaleží (uležet se)
 zježit
 zpeněžit
Naposledy hledáno:

olíbat, ěží, havarijn, špetka, foinikie, řesá, etiopie, gratulac, adostí, rispět

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.