Pravidla českého pravopisu

eepentetický [-ty-]
 epenteze ž.
 Podobné:
cčepec, -pce m.
 čepel, -e ž.
ddepeše ž.
 Dněpr, -u m.; dněperský
 Dněpr, -u m.; dněperský
 dobře, 2. st. lépe, líp
 dřepět, 3. mn. dřepí
hhappening [hepeny-], -gu m.
kkarkulka ž. (čepec); Červená karkulka, Karkulka (pohádková postava)
 klepat, 1. j. klepu i klepám; rozk. klepej
 klepeto s.
 korepetice [-ty-] ž.
llépe, líp přísl.
nnálepek, -pku m.
oobepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 odštěpek, -pku m.
 odštěpenec, -nce m.
 oklepat, 1. j. oklepu i oklepám, 3. mn. oklepou i oklepají; rozk. oklepej
 oštěpek, -pku m.
 otřepat, 1. j. otřepu i otřepám; rozk. otřepej i otřep
pPodněpří, -í s.; podněperský
 Popokatepetl, -u m.; popokatepetlský
 přepětí s. (opak podpětí)
 přepěťový
 přepnout, 1. j. přepnu; rozk. přepni, přepněte; příč. přepnul i přepjal, přepnut i přepjat; podst. jm. přepnutí (např. vařiče) i přepětí (např. v el. síti)
 přeprat, 1. j. přeperu, 2. j. přepereš, ..., 3. mn. přeperou; rozk. přeper; příč. přepral, přeprán; podst. jm. přeprání
rrepelent, -u m.
 repertoár, -u m.
 repertoárový
 repetent, -a m.
 repetentský, mn. -tští
 repetice [-ty-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 repetitorium [-tyto- i -tytó-], -ria s.
ssebe- ve složeninách; ve spojení s 2. stupněm příd. jm. a přísl., např. sebevětší, sebelepší, sebevíce, sebelépe
 sepětí s.
 sepnout, 1. j. sepnu; rozk. sepni, sepněte; příč. sepnul i spjal, sepjal, sepnut i spjat, sepjat; podst. jm. sepnutí (např. vlasů sponou) i sepětí (např. duševní)
 seprat, 1. j. seperu, 2. j. sepereš, ..., 3. mn. seperou; rozk. seper; příč. sepral, seprán; podst. jm. seprání (např. tkaninu)
 setřepat i střepat, 1. j. s(e)třepu i s(e)třepám; rozk. s(e)třep i s(e)třepej
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 sklepení s.
 šlépěj, -e ž.
 stepat, 1. j. stepu i stepám; rozk. stepej (stlouci naplocho nebo v celek); jiné je ztepat (kniž. zbít, zkritizovat)
 střepat i setřepat, 1. j. s(e)třepu i s(e)třepám; rozk. s(e)třep i s(e)třepej
ttepat, 1. j. tepu i tepám; rozk. tepej
 tepee [týpí] i týpí s. neskl.
 tepelný
 tepenný (k tepna)
 třepat, 1. j. třepu i třepám; rozk. třep i třepej
 třepení s.
 třepetat i třepotat (se)
 týpí i tepee [týpí] s. neskl.
uúštěpek, -pku m.
vvzepnout se, 1. j. vzepnu se; rozk. vzepni se; příč. vzepnul se i vzepjal se, vzepnut i vzepjat; podst. jm. vzepnutí i vzepětí
zzaklepat, 1. j. zaklepu i zaklepám; rozk. zaklepej
 zatřepat, 1. j. zatřepu i zatřepám; rozk. zatřep i zatřepej
 zcepenět, 3. mn. zcepení i zcepenějí
 zepelín, -u m. (vzducholoď)
 ztepat, 1. j. ztepu i ztepám; rozk. ztepej (kniž. zbít, zkritizovat); jiné je stepat (stlouci naplocho nebo v celek)
Naposledy hledáno:

ěpě, kofein, igelit, tyz, podkolenní, přišlápl, cílevědomý, epoleta, jičínský, do

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.