Pravidla českého pravopisu

eEtna ž.
 Etna, -y ž.
 etnický [-ny-]
 etnografický
 etnografie ž.
 etnologický
 etnologie ž.
 Podobné:
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 četnický
 četnictvo s.
 četník, -a m.
 četnost, -i ž.
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
ddesetník, -u m.
 dietní [dy-]
 diskrétní [dy-]
 dolétnout i dolítnout, příč. dolétl, dolétnul i dolítl, dolítnul
 dvacetník, -u m.
fflétna ž.
 flétnista [-ny-], -y m.
iindiskrétní [-dy-]
kkólon, kóla s. (větný úsek)
 kompletní
 konkrétní
 Květná neděle
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
lletenský (k Letná); Letenská pláň, Letenské sady (v Praze)
 letní
 letnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 letnička ž., jedn. 3., 6. -čce
mmajetnický
 majetnictví s.
 majetník, -a m.; majetnice ž.
nna pamětnou
 nalétnout i nalítnout, příč. nalétl, nalétnul i nalítl, nalítnul
 neděle ž., mn. 2. nedělí i neděl (nedělních dnů), neděl (týdnů); Květná neděle
 nepříčetný
 nesčetněkrát
 nesčetný
 nespočetný
oobětní
 obezřetný
 oblétnout i oblítnout, příč. oblétl, oblétnul i oblítl, oblítnul
 obojetný
 odetnout i odtít, 1. j. odetnu; rozk. odetni, odetněte; příč. odal i odetnul, odat i odetnut; podst. jm. odetnutí i odtětí
 odlétnout i odlítnout, příč. odlétl, odlétnul i odlítl, odlítnul
 odtít i odetnout, viz odetnout
 okvětní
 opětný
ppamětní
 pamětník, -a m.; pamětnice ž.
 pečetní
 pietní [pije-]
 plachetnice ž.
 pláň, -ně ž.; Letenská pláň (v Praze na Letné)
 početní (např. úkon)
 početný (četný)
 podetnout i podtít, 1. j. podetnu; rozk. podetni; příč. podal i podetnul, podat i podetnut; podst. jm. podetnutí i podtětí
 podmětný
 podnětný
 podtít i podetnout, viz podetnout
 portrétní
 předmětný
 přelétnout i přelítnout, příč. přelétl, přelétnul i přelítl, přelítnul
 přespočetný
 přetnout i přetít, 1. j. přetnu; rozk. přetni; příč. přeal i přetnul, přeat i přetnut; podst. jm. přetnutí i přetětí
 příčetný
 přilétnout i přilítnout, příč. přilétl, přilétnul i přilítl, přilítnul
 prolétnout i prolítnout, příč. prolétl, prolétnul i prolítl, prolítnul
 průmětna, -y ž.
rrozetnout i roztít, 1. j. rozetnu; rozk. rozetni, rozetněte; příč. rozal i rozetnul, rozat i rozetnut; podst. jm. rozetnutí i roztětí
 rozlétnout se i rozlítnout se, příč. rozlétl se, rozlétnul se i rozlítl se, rozlítnul se
 roztít i rozetnout, viz rozetnout
sšachetní (k šachta)
 schodek, -dku m. (v účetnictví)
 setník, -a m.
 setnina ž.
 setnout i stít, 1. j. setnu; rozk. setni; příč. sal i setnul, sat i setnut; podst. jm. stětí i setnutí
 šlechetný
 slétnout (se) i slítnout (se), příč. slétl (se), slétnul (se) i slítl (se), slítnul (se)
 stětí s. (k stít, setnout)
 stít i setnout, viz setnout
 střetnout se, příč. střetl se
 světnice ž.
 syntaxe ž. (ve výpočetní technice)
tteletník, -u m.
uúčetní m. i ž. i příd. jm.
 účetnický
 účetnictví s.
 ulétnout i ulítnout, příč. ulétl, ulétnul i ulítl, ulítnul
 ulice ž.; Vodičkova ulice, ulice Spálená, ulice Politických vězňů, ulice Na Můstku, ulice U Sjezdového paláce, ulice Bratří Čapků, ulice 5. (Pátého) května apod.
 úřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
vvarietní
 včetně přísl. i předl.
 větněčlenský (k větný člen)
 větný
 Vietnam, -u m.; Vietnamec, -mce m.; vietnamský
 Vietnam, -u m.; Vietnamská socialistická republika; Vietnamec m.; vietnamský
 vietnamština ž.
 vlétnout i vlítnout, příč. vlétl, vlétnul i vlítl, vlítnul
 vmetnout, příč. vmetl
 výletník, -a m.; výletnice ž.
 vylétnout i vylítnout, příč. vylétl, vylétnul i vylítl, vylítnul
 výpočetní (např. středisko)
 vzlétnout i vzlítnout, příč. vzlétl, vzlétnul i vzlítl, vzlítnul
 vzletný; vzletně
zzáletnický
Naposledy hledáno:

ětn, ános, álovi, álok, tremolo, ágro, áčr, žvýkací, žvýk, žvát

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.