Pravidla českého pravopisu

zzda, zdali spojka
 zdaleka i z daleka (z velké dálky)
 zdáli i z dáli (z velké vzdálenosti)
 zdali, zdalipak část.
 zdání s.
 zdanit, příč. zdaněn
 zdánlivý
 zdaňovat
 zdařbůh i zdař bůh citosl.
 zdařilý
 zdarma přísl.
 zdárný
 zdát se, 3. j. zdá se, 3. mn. zdají se; příč. zdál se
 zdatný
 zdechlina ž.
 zdechnout, příč. zdechl i zdechnul
 zdecimovat
 zdědit, příč. zděděn
 zdeformovat
 zdefraudovat
 zdegenerovat
 zdejší
 zdéli přísl.
 zdelšit
 zdemokratizovat [-ty-]
 zdemolovat
 zdemoralizovat
 Zdeněk, -ňka m.; Zdeňka i Zdenka i Zdena, -y ž.
 Zdeněk, -ňka m.; Zdeňka i Zdenka ž.
 zdění s.
 zděný
 zdeprimovat
 zdeptat
 zděř, -e ž.
 zdesateronásobit i zdesetinásobit
 zděsit (se), rozk. (ne)zděs (se); příč. zděšen
 zdětinštět, 3. mn. zdětinštějí i zdětinští
 zdící (kdo nebo co zdí)
 zdicí (např. technika)
 Zdirad, -a m.
 zdírat (rozdírat, drásat); jiné je sdírat (z povrchu)
 zdířka ž.
 zdiskreditovat [-dy-dy-]
 Zdislav, -a m.; Zdislava, -y ž.
 zdít, 1. j. zdím, 3. mn. zdí; rozk. zdi; příč. zdil, zděn
 zdivo s.
 zdivočelý
 zdivočet, 3. mn. zdivočejí i zdivočí; příč. zdivočel (stát se divokým)
 zdivočilý
 zdivočit, 3. mn. zdivočí; příč. zdivočil (někoho, něco)
 zdlouha přísl.
 zdlouhavý
 zdloužit, rozk. zdluž i zdlouži
 zdobit
 zdokonalit
 zdola přísl.
 zdolat
 zdomácnět, 3. mn. zdomácnějí i zdomácní; příč. zdomácněl (stát se domácím)
 zdomácnit, 3. mn. zdomácní; příč. zdomácnil (někoho, něco)
 zdomácňovat
 zdráhat se, podst. jm. zdráhání
 zdramatizovat [-ty-]
 zdraví s.
 zdravice ž.
 zdravotní
 zdravotnický
 zdravotnictví s.
 zdravotník, -a m.; zdravotnice ž.
 zdravý; zdráv, zdráva, zdrávo
 zdražit
 zdřevěnět, 3. mn. zdřevěnějí i zdřevění
 zdřevnatět, 3. mn. zdřevnatějí i zdřevnatí
 zdrhnout, příč. zdrhl i zdrhnul (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci); jiné je sdrhnout (z povrchu)
 zdrhovadlo s.
 zdrhovat; jiné je sdrhovat
 zdřímnout (si), příč. zdříml (si)
 zdrobnělina ž.
 zdrobnělý
 zdroj, -e m.
 zdrsnět, 3. mn. zdrsnějí i zdrsní; příč. zdrsněl (stát se drsným)
 zdrsnit, 3. mn. zdrsní; příč. zdrsnil (něco)
 zdrsňovat
 zdrtit, příč. zdrcen
 združstevnit
 zdrž, -e ž.
 zdrženlivý
 zdržet, 3. mn. zdrží
 zdržovat
 zdůli přísl.
 zdupat, 1. j. zdupu i zdupám; rozk. (ne)zdupej
 zdůraznit, příč. zdůrazněn
 zdůrazňovat
 zduřet, 3. mn. zduří i zduřejí
 zdusat
 zdusit, rozk. zdus; příč. zdušen
 zdůvodnit, příč. zdůvodněn
 zdůvodňovat
 zdužnatět, 3. mn. zdužnatějí i zdužnatí
 zdvih, -u m.
 zdvihač, -e m.
 Podobné:
bbar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 bezděky přísl. (bezděčně)
 Bezděz, -u i -e m., 3. -u i -i, 6. -u i -i i -e; bezdězský, mn. -zští
 Bezděz, -u i -e m.; bezdězský
 Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevský
 bezuzdnost, -i ž.
 bezuzdný
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 brázda ž.
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 brázdit, příč. brázděn
 brouzdat (se)
 brzdící (kdo nebo co brzdí)
 brzdicí (např. kotouč)
 brzdit, rozk. brzdi i br; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
 brzdný
 brzdový
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
ddíkůvzdání s.
 dojezd, -u m.
 dóza, -y ž. (ozdobná schránka)
 drozd, -a m.
 dvojhvězda ž.
 dvorný (zdvořilý)
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 fiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
ggazda, -y m.
 Gniezno viz Hnězdno
hHnězdo, -a s. (Gniezno); hnězdenský
 hnízdiště, -iště s., mn. 2. -išť
 hnízdit, podst. jm. hnízdění
 hnízdo s., mn. 2. hnízd
 horkovzdušný (např. topení)
 hotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
 hrazda ž.
 hrázděný (např. zdivo)
 hrázdit, příč. hrázděn
 hvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
 hvězdář, -e m.
 hvězdárna, -y ž.
 hvězdice ž.
 hvězdnice ž. (rostlina)
 hvězdný
 hvězdokupa, -y ž.
 hvizd, -u m.
 hvízdat, podst. jm. hvízdání
 hvízdnout, příč. hvízdl i hvízdnul
 hvízdot i hvizdot, -u m.
 hvozd, -u m.
 hvozdík, -u m.
 hyzdit, rozk. hyzdi i hy; příč. hyžděn i hyzděn; podst. jm. hyždění i hyzdění
jjezdec, -dce m.; jezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 jezdecký
 jezdit, podst. jm. ježdění i jezdění
 jízda ž., jedn. 7. jízdou, mn. 2. jízd, 3. jízdám atd.
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
 jízdenka ž.
 jízdmo přísl.
 jízdné, -ého s.
 jízdní
kkorozivzdorný
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
 kozorožec, -žce m.; Kozorožec (souhvězdí zvěrokruhu)
 kraječka ž., jedn. 3., 6. -čce (zdrob. ke krajka)
 kyselinovzdorný
lLev, Lva m. (souhvězdí zvěrokruhu)
mmalý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 mázdra ž.
 medvěd, -a m.; Malý medvěd (souhvězdí); medvědí
 měsíc, -e m.; hvězdářsky Měsíc
 Miedzyzdroje [mjendzi-], -ů m. pomn.; miedzyzdrojský
 mlhovina ž.; Mlhovina v Andromedě (galaxie v souhvězdí Andromedy)
 mrazuvzdorný
 mzda ž., mn. 2. mezd
 mzdový
nna shledanou (pozdrav)
 nadjezd, -u m.
 nadvzdušný
 nadzdvihnout i nazdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nadzdvihovat i nazdvihovat
 nájezd, -u m.
 nájezdní (např. rampa)
 nájezdnický
 nájezdník, -a m.
 nájezdný (např. válka)
 nájezdový (např. rychlost)
 námezdní i námezdný
 naoko přísl. (zdánlivě)
 napadrť i na padrť (např. rozdrtit)
 napohled i na pohled (zdánlivě)
 napolovic i na polovic (např. rozdělit)
 naprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 navzdor, navzdory přísl. i předl.
 nazdar (pozdrav)
 nazdařbůh přísl.
 nazdvihnout i nadzdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nazdvihovat i nadzdvihovat
Naposledy hledáno:

, kandidát, žl, registrace, goro, životi, eba, připomínat, žiró, žih

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.