Pravidla českého pravopisu

iimage [imidž], -ge [-dže] m. i ž.
 imaginace ž.
 imaginační
 imaginární
 imago s.
 imanentní
 imatrikulace ž.
 Podobné:
aaklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 Anaximandros, -ra m.
 animace [-ny-] ž.
 animální [-ny-]
 animátor [-ny-], -a m.
 antiklimax [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antimagnetický [-ty-ty-]
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
ccentezimální
ddecimálka ž.
 decimální
 dojímat
 dojíma
 ímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
ggalimatyáš, -e m.
 grimasa, -y ž.
hHimaláj, -e m.; himalájský
 Himálaj, -e m.; himálajský
 Hirošima, -y ž.; hirošimský
 Hirošima, -y ž.; hirošimský
 ímat, podst. jm. hřímání
iinfinitezimální [-ny-]
jJarolím, -a m.; Jarolíma, -y ž.
 jímač, -e m.
 jímat, podst. jm. jímání
kKilimandžáro s.; kilimandžárský
 Kilimandžáro, -a s.; kilimandžárský
 klima, -atu s. (podnebí)
 klimakterický
 klimakterium [-te- i -té-], -ria s.
 klímat, podst. jm. klímání
 klimatický [-ty-]
 klimatizace [-ty-] ž.
 klimatologický
 klimatologie ž.
 klimax, -u m.
 komprimát, -u m.
llegitimace [-ty-] ž.
 Lima, -y ž.; limský
 liman, -u m.
mMaxim, -a m.; Maxima, -y ž.
 maxima, -y ž.
 maximalista, -y m.
 maximalistický [-ty-]
 maximalizmus, -izmu i maximalismus [-zm-], -ismu m.
 maximalizovat
 maximální
 maximum, -xima s.
 minimalistický [-ny-ty-]
 minimalizace [-ny-] ž.
 minimální [-ny-]
 minimum [-ny-], minima s.
nnajímat, podst. jm. najímání
 najímatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nevšíma
oobjímat, podst. jm. objímání
 oči ž. mn., 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima
 odnímat, podst. jm. odnímání
 oko s., mn. ž. 1., 4. oči, 2. očí, 3. očím, 6. očích, 7. očima (o tělesném ústrojí, jinak oka atd.)
 optimalizace [-ty-] ž.
 optimální [-ty-]
 optimum [-ty-], -tima s.
ppanímáma, -y ž.
 pantomima [-mi- i -mí-], -y ž.
 podjednou i pod jednou přísl.; přijímat podjednou i pod jednou
 podobojí i pod obojí přísl.; přijímat podobojí i pod obojí
 pojímat, podst. jm. pojímání
 přijímač, -e m.
 přijíma
 přijímat, podst. jm. přijímání
 primabalerína ž.
 přimáčknout, příč. přimáčkl
 primadona ž.
 primář, -e m.
 primariát, -u m.
 primárius, -ria m.
 primární
 primářský
 primas, -a m., mn. 4., 7. -y
 primáš, -e m.
 primášský, mn. -šští
 primaství s.
 primát, -a m. (živočich)
 primát, -u m. (prvenství)
 primátor, -a m.
 primátorský
 projímadlo s.
 projímat, podst. jm. projímání
 projíma
 pronajímat, podst. jm. pronajímání
rRimava -y ž.; rimavský
 Rimavská Sobota, R-é S-y ž.; rimavskosobotský
 rozjímat, podst. jm. rozjímání
sSaimaa [-má] neskl. s.; saimaaský
 septima [-ty-], -y ž.
 slimák, -a m.; slimáčí
Naposledy hledáno:

íma, důrazový, citl, pyrotechnický, pranic, salám, vynalézat, táta, hračka, vyděračský

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.