Pravidla českého pravopisu

oošálit, rozk. ošal i ošáli
 ošatit, příč. ošacen
 ošetřit, rozk. ošetři i ošetř, ošetřete i ošetřte
 ošetřovna, -y ž.
 ošidit, příč. ošizen
 ošít se, 1. j. ošiji se i ošiju se, 3. mn. ošijí se i ošijou se; rozk. ošij se; příč. ošil se; podst. jm. ošití
 ošívat se, podst. jm. ošívání
 ošklíbat se, podst. jm. ošklíbání
 ošklivý
 oškrábat i oškrabat, 1. j. oškrábu, oškrabu i oškrábám, oškrabám; rozk. oškrab, oškrábej i oškrabej; podst. jm. oškrábání i oškrabání
 oškrábnout, příč. oškrábl
 oškrabovat
 oškubat, 1. j. oškubu i oškubám; rozk. oškubej
 ošplíchat, podst. jm. ošplíchání
 ošplíchnout, příč. ošplíchl i ošplíchnul
 ošplichovat
 oštěp, -u m.
 oštěpař i oštěpář, -e m.
 oštěpek, -pku m.
 oštípat, 1. j. oštípu i oštípám; rozk. oštípej; podst. jm. oštípání
 oštipovat
 ošumělý
 Podobné:
aAntiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 Arnošt, -a m.; Arnoštka, -y ž.
bBanská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brioška ž.
 Bydhošť, -ště ž.; bydhošťský
cČerná v Pošumaví, Č-é v P. ž.; černský
 černoch, -a m.; černoška ž.
 černošský, mn. -šští
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
ddivoch, -a m.; divoška ž.
 divošský, mn. -šští
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 doprošovat se
 doširoka i do široka (široce)
 došít, 1. j. došiji i došiju, 3. mn. došijí i došijou; rozk. došij; příč. došil, došit
 došívat, podst. jm. došívání
 doškrábat i doškrabat, 1. j. doškrábu, doškrabu i doškrábám, doškrabám; rozk. doškrab, doškrábej i doškrabej
 došlápnout, příč. došlápl i došlápnul
ggaloše, -í ž. mn.
 groš, -e m.
hHirošima, -y ž.; hirošimský
 Hirošima, -y ž.; hirošimský
 hostit, rozk. hosti i hosť; příč. hoštěn; podst. jm. hoštění
 hraboš, -e m.
jJánošík, -a m.
 jezule, -ete s.; jezulátko s. (děťátko); Pražské Jezulátko (soška)
 jinošský, mn. -šští
 jinošství s.
kKošice, -ic ž. pomn.; košický
 košík, -u m.
 košíkář i košikář, -e m.
 košíkárna i košikárna, -y ž.
 košíková, -é ž.
 košile ž., mn. 2. košil
 košilovina ž.
 košťál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 koště, -ěte s., mn. 1., 4. -ťata
 koštér, -a m. (ochutnávač)
 koštýř, -e m. (násoska na víno)
 Krakonoš, -e m.; Krakonošův
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn.; krkonošský
llenoška ž.
 Leoš, -e m.
 letošní
 listonoš, -e m.
 Luboš, -e ž.
mMacocha, -y ž.; macošský
 Miloš, -e m.
 mošt, -u m.
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nanosit, rozk. nanos; příč. nanošen
 nosit, rozk. nos; příč. nošen; podst. jm. nošení
oobecní (např. dům); Obecní dům (v Praze); Obecní úřad v (Černošicích)
 obnosit, rozk. obnos; příč. obnošen
 odnosit, rozk. odnos; příč. odnošen
 odprosit, rozk. odpros; příč. odprošen
 oprostit, rozk. oprosti i oprosť; příč. oproštěn
 oprošťovat
 ostošest i o sto šest
ppanoš, -e m.
 plochý, mn. ploší, 2. st. plošší
 plošina ž.
 plošný
 ploštice ž.
 Podkrkonoší s.; podkrkonošský, mn. -šští
 Podkrkonoší, -í s.; podkrkonošský
 pohostit, rozk. pohosti i pohosť; příč. pohoštěn; podst. jm. pohoštění
 pojít, 1. j. pojdu; rozk. pojdi, pojděte; příč. pošel, pošla; podst. jm. pojití (zhynout)
 poprosit, rozk. popros; příč. poprošen
 pošeptmo i pošeptmu přísl.
 pošklebovat se
 pošklíbat se, podst. jm. pošklíbání
 poškodit, příč. poškozen
 poškozovat
 poškrábat i poškrabat, 1. j. poškrábu, poškrabu i poškrábám, poškrabám; rozk. poškrab, poškrábej i poškrabej; podst. jm. poškrábání i poškrabání
 poslat, 1. j. pošlu, 3. mn. pošlou; rozk. pošli; podst. jm. poslání
 pošmourný
 pošta ž.
 poštěváček, -čku m.
 poštípat, 1. j. poštípu i poštípám; rozk. poštípej; podst. jm. poštípání
 poštívat, podst. jm. poštívání
 poštmistr, -a m.
 poštolka ž.
 poštovní
 poštovnictví s.
 poštvat, 1. j. poštvu; rozk. poštvi, poštvěte i poštvete; podst. jm. poštvání
 přenosit, rozk. přenos; příč. přenošen
 probošt, -a m.
 proboštský, mn. -štští
 proboštství s.
 program, -u m.; Košický (vládní) program (hist.)
 projít, 1. j. projdu; rozk. projdi, projděte; příč. prošel, prošla; podst. jm. projití
 prošedivělý
 prošít, 1. j. prošiji i prošiju, 3. mn. prošijí i prošijou; rozk. prošij; příč. prošil, prošit
 prosit, rozk. pros; příč. prošen; podst. jm. prošení
 prošívat, podst. jm. prošívání
 prošlý
Naposledy hledáno:

óš, strň, líčk, yuž, znenáhla, vypryšťovat, zpletl, vyšet, ošplíchání, mermomoci

Najít ve Slovníku rýmů óš
Najít rýmy na slovo óš
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.