Pravidla českého pravopisu

ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 ceník, -u m.
 cenina ž.
 cennost, -i ž.
 cen, 2. st. cennější
 cenovka ž.
 cenový
 cent, -u m.
 centezimální
 centigrád [-ty-], -u m.
 centigram [-ty-], -u m.
 centilitr [-ty-], -u m.
 centimetr [-ty-], -u m. (zn. cm)
 centrála, -y ž.
 centralizace ž.
 centralizační
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrální
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 centrifugální
 centripetální
 centrizmus, -izmu i centrismus [-zm-], -ismu m.
 centrovat
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 cenzor, -a m.
 cenzura [-zu- i -zú-] ž.
 cenzurní
 cenzurovat
 cenzus, -zu m.
 Podobné:
aadolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 akcent, -u m.
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
bbezcennost, -i ž.
 bezcen; bezcen
 biocenóza, -y ž.
 bortit, příč. borcen
cchytit, příč. chytil, chycen
 crescendo [krešendo] (ital.)
 čtvrtit, příč. čtvrcen
ddecentní
 decentralizace ž.
 decentralizační
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 docent, -a m.; docentka ž. (zkr. doc.)
 docentský, mn. -tští
 docentura [-tu- i -tú-] ž.
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 doplatit, příč. doplacen; podst. jm. doplacení
 dosytit, příč. dosycen
 drahocennost, -i ž.
 drahocen; drahocen
 drtit, příč. drcen
eegocentrický
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 eocén, -u m.
 eocen
 eocénový
 epicentrum, -ra s.
 excentrický
ffitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fluorescence ž.
 fluorescenční
 fosforescence ž.
 fytocenóza, -y ž.
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 geocentrický
 Grenadiny [-dý-] viz Svatý Vincenc
hhatit, příč. hacen i hatěn
 heliocentrický
 hodnotit, příč. hodnocen; podst. jm. hodnocení
 holocén, -u m.
 holocen [-ce- i -cé-]
iInocenc, -e m.
 inscenace ž.
jjednotit, příč. jednocen
 cen, -cnu m.
kklátit, rozk. klať; příč. klácen
 komise ž.; Komise pro cenné papíry
 komise; Komise pro cenné papíry
 koncentrace ž.
 koncentrační
 koncentrát, -u m.
 koncentrický
 kotovat (např. cenné papíry)
 kotovat (např. cenné papíry)
 krátit, rozk. krať; příč. krácen
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 kroutit, rozk. kruť; příč. kroucen
llakotit, podst. jm. lakocení i lakotění
 laterna magika ž.; Laterna magika (divadelní scéna)
 licence ž.
 licenční
 lichotit, podst. jm. lichocení
 los, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (cenný papír)
 luminiscence [-ny-] ž.
 luminiscenční [-ny-]
mMaecenas [mé-], -na i -nata m.
 magnificence [-ny-] ž.; Jeho (Vaše) Magnificence, Magnificence (titul)
 malomocenství s.
 mecenáš, -e m.
 mecenášský, mn. -šští
 méněcennost, -i ž.
 méněcen
 miocén, -u m.
 miocen
 mlátit, rozk. mlať; příč. mlácen
 mocenský
 mocenství s.
 mýtit, rozk. myť; příč. mýcen
nnasytit, příč. nasycen
 navracet, 3. mn. navracejí i navrací; příč. navracen
 navrátit (se), rozk. navrať (se); příč. navrácen
 nemocenský
 nenasycený
 nutit, příč. nucen
oobohatit, příč. obohacen
 obracet, 3. mn. obracejí i obrací; příč. obracen
 obrátit, rozk. obrať; příč. obrácen
 obscenita [-ny-] ž.
Naposledy hledáno:

najíst, cen, pokat, účíná, alej, masn, ouský, schytat, přimísit, uděny

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.