Pravidla českého pravopisu

rredakce ž.
 redakční
 redaktor, -a m.
 ředidlo s.
 redigovat [-dy-]
 redisové [-dy-] pero
 redistribuce [-dy-] ž.
 ředit, příč. ředěn
 ředitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ředitelství s.
 ředkev, -kve ž.
 ředkvička ž., jedn. 3., 6. -čce
 redukce ž.
 redukční
 redukovat
 reduktivní [-ty- i -tý-]
 redundance ž.
 redundantní
 reduplikace ž.
 Podobné:
aakreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
bbarvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 bércový (např. vřed)
 bez, beze předl.
 bezprostřední
 blízko předl.
cčelný (např. představitel)
 České středohoří
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 čiřicí (např. prostředek)
ddiskreditovat [dy-ty-]
 dopředu přísl.
 doprostřed přísl. i předl.
 dostředivý
 dostředný
 dráždicí (např. prostředek)
 Dunajská Streda, D-é S-y ž.; dunajskostredský
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
iingredience [-dy-] ž.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kolegium [-lé-], -gia s.; kolegium ministra, ředitele
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 krášlicí (např. prostředek)
 kredenc, -e ž.
 kredit [-dy-], -u m.
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
 křísicí (např. prostředek)
 kromě, krom předl.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kupředu přísl.
 kvečeru i k večeru (před večerem)
 kvůli předl.
mManfréd i Manfred, -a m.
 mimo předl. i přísl.
 moře s.; Středozemní moře i moře Středozemní; Moře dešťů (na Měsíci)
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 namístě přísl. i předl.
 namísto předl.
 napřed přísl.
 napříč přísl. i předl.
 napříst, 1. j. napředu; rozk. napřeď; příč. napředl, napředen
 naproti přísl. i předl.
 naspodu přísl. i předl.
 navrch přísl. i předl.
 navzdor, navzdory přísl. i předl.
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 nepředvídaný
 nepředvídatelný
 nesoustředěný
 neúřední
oodpředu přísl.
 odstředit, příč. odstředěn
 odstředivka ž.
 odstřeďovat
 okolo přísl. i předl.
 opodál přísl. i předl.
 opříst, 1. j. opředu; rozk. opřeď; příč. opředl, opředen
 Ostredok, -dku m.; ostredský
ppěsticí (např. prostředky)
 poblíž přísl. i předl.
 pod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 podél předl.
 podle předl.
 Popelec, -lce m. (Popeleční středa)
 popředí s.
 popředu přísl.
 prací (např. prostředky)
 před předložka; v názvech ulic: ulice Před Cibulkami, ulice Před Tratí
 předběhnout, příč. předběhl
 předbělohorský
 předběžný
 předbíhat, podst. jm. předbíhání
 předcházet, 3. mn. předcházejí i předchází
 předchozí
 předchůdce, -ce m., jedn. 5. -ce; předchůdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 předčišťování i předčisťování s.
 předčit, rozk. předči, předčete
 předčítač, -e m.
 předčítat, podst. jm. předčítání
 předčitatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 předehrát, 1. j. předehraji i předehraju, 3. mn. předehrají i předehrajou; rozk. předehraj i předehrej; příč. předehrál, předehrán; podst. jm. předehrání
 předehřev, -u m.
 předejet i předjet, rozk. před(e)jeď; podst. jm. před(e)jetí
 předejít, 1. j. předejdu; rozk. předejdi, předejděte; příč. předešel, předešla; podst. jm. předejití
 předěl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 předem přísl.
 předepsat, 1. j. předepíšu, předepíši i předpíšu, předpíši; rozk. předepiš, předpiš; příč. předepsal, předepsán
 předesílat, podst. jm. předesílání
 předeslat, 1. j. předešlu, 3. mn. předešlou; rozk. předešli; podst. jm. předeslání
 předešlý
 předevčírem i předvčírem přísl.
 především přísl. i část.
 předhánět, 3. mn. předhánějí i předhání
 předhistorický
 předhodit, příč. předhozen
Naposledy hledáno:

řeď, olín, zbořit, hlasito, soukenictví, akej, pastv, spoluzodpovědný, vědma, ubezpe

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.