Pravidla českého pravopisu

rréva, -y ž., jedn. 7. révou, mn. 2. rév, 3. révám atd.
rrevalorizace ž.
 revalvace ž.
 revanš, -e ž.
 revanšista, -y m.
 revanšistický [-ty-]
 revanšizmus, -izmu i revanšismus [-zm-], -ismu m.
 revanšovat se
 reveň, -ně ž.
 reverz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -y
 reverzace ž.
 reverze ž.
 reverzibilní
 revidovat
 revír, -u m.
 revírní
 revírník, -a m.
 revitalizace ž.
 revitalizace ž.
 revize ž.
 revizionista [-ny-], -y m.
 revizionistický [-nysty-]
 revizionizmus [-ny-], -izmu i revizionismus [-nyzm-], -ismu m.
 revizní
 revizor, -a m.
 revmatický [-ty-]
 revmatik [-ty-], -a m.
 revmatizmus [-ty-], -izmu i revmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 revmatologický
 revmatologie ž.
 revokace ž.
 révokaz, -a i -e m., mn. 4. -y i -e, 7. -y i -i
 revokovat
 revolta ž.
 revoluce ž.; Francouzská revoluce, Velká revoluce francouzská apod.
 revolucionář, -e m.
 revoluční
 revolver, -u m.
 révoví s.
 révový
 revuální [-vy- i -vu-]
 Revúca, -e ž.; revúcký
 revue [revý], -ue ž., jedn. 3., 6. -ui, 7. -uí, mn. 1., 4. -ue, 2. -uí, 3. -uím, 6. -uích, 7. -uemi i neskl. ž.
 Podobné:
aanalogově-číslicový (např. převodník)
bbarevna, -y ž.
 Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevský
 breviář i brevíř, -e m.
ccar, -a m.; carevna ž.
 carevič, -e m.
 čistokrevný
 čtyřbarevný
ddřevák, -u m.
 dřevěnět, 3. mn. dřevěnějí i dřevění
 dřevěný
 dřevina ž.
 dřevitý
 dřevník, -u m.
 dřev
 dřevokaz, -a i -e m., mn. 1. -i, 4. -y i -e, 7. -y i -i
 dřevokazný
 dřevoobráběcí
 dřevořez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dřevoryt, -u m.
 dřevorytina ž.
fFrancie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
hhikorové dřevo
 hurónský (např. řev)
iireverzibilita ž.
 ireverzibilní
jJerevan, -u m.; jerevanský
kklín, -u m. (např. dřevěný)
 kontrarevoluce ž.
 kosodřevina ž.
 krev, krve ž.
 krevel, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
 krevní
 květnový; Květnová revoluce, Květen (1945)
lLibreville [-brvil], -llu m.; librevillský
oobrazově-číslicový (např. převodník)
 ohřev, -u m.
ppestrobarevný
 plnokrevník, -a m.
 pokrevní
 předehřev, -u m.
 převáděč, -e m.
 převádět, 3. mn. převádějí i převádí
 převálet, 3. mn. převálejí i převálí; příč. převálen
 převalit, příč. převalen
 převaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 převázat, 1. j. převážu, 3. mn. převážou; rozk. převaž; podst. jm. převázání
 převážet, 3. mn. převážejí i převáží
 převážit, rozk. přev
 převažovat
 převazovat
 prevence ž.
 prevenční
 preventivní [-ty- i -tý-]
 převést, 1. j. převedu; rozk. převeď; příč. převedl, převeden
 převézt, 1. j. převezu; rozk. převez; příč. převezl, převezen
 převíjet, 3. mn. převíjejí i převíjí
 převinout, příč. převinul, převinut
 převinutí s.
 převis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 převislý
 převládat, podst. jm. převládání
 převléci i převléct, 1. j. převleču, 3. mn. převlečou; rozk. převleč; příč. převlekl, převlečen
 převlékárna, -y ž.
 převlékat i převlíkat, podst. jm. převlékání i převlíkání
 převléknout i převlíknout, příč. převlékl, převléknul i převlíkl, převlíknul
 převod, -u m.
 převodka ž.
 převodní (např. příkaz)
 převodný (např. křížení)
 převodovka ž.
 převodový
 převor, -a m.
 převoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 převozník i přívozník, -a m.
 převrat, -u m.
 převrátit, rozk. převrať; příč. převrácen
 převrhnout, příč. převrhl, převržen
 převýchova, -y ž.
 převýšení s.
 převýšit, rozk. převyš; příč. převýšen
 převyšovat
 převzetí s.
 převzít, 1. j. převezmu; rozk. převezmi; příč. převzal, převzat
 přívozník i převozník, -a m.
sSpréva, -y ž.; sprévský
 stálobarevný
 střevíce, -ů m. mn.
 střevíčník, -u m.
 střevlík, -a m.; střevličí
 střevo s.
ttetřev, -a m.; tetřeví
 Trevír, -u m.; trevírský
 trojbarevný i tříbarevný
vvilín, -u m. (dřevina)
 výdřeva, -y ž.
 vydřevit, podst. jm. vydřevení
 výhřevnost, -i ž.
 výhřev
zzdřevěnět, 3. mn. zdřevěnějí i zdřevění
Naposledy hledáno:

řev, tundra, antananarivo, učeň, department, eckov, samozře, přepůlit, vyrýt, měknout

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.