Pravidla českého pravopisu

rři, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
rRita, -y ž.
 řítit se, rozk. (ne)ři se; podst. jm. řícení
 řitní
 ritornel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 rituál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ritus [ri- i rí-], ritu m.
 Podobné:
aalgoritmus, -mu m.
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 Amritsar, -u m.; amritsarský
 anhydrit, -u m. (nerost)
 aperitiv [-ty- i -tý-], -u m.
 aritmetický [-ty-]
 aritmetika [-ty-] ž.
 autorita ž.
 autoritativní [-ty- i -tý-]
bboritan, -u m.
 boritý
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 břit, -u m.
 Británie, lat. Britannia, -ie ž.
 Britannikus, -ka i Britannicus [-ku-], -ca i -ka m.
 břitce, 2. st. břitčeji
 břitký, mn. břitcí, 2. st. břitčí
 Britské Panenské ostrovy
 břitva, -y ž., mn. 2. -tev
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčepýřit (se), rozk. (ne)čepýři (se) i (ne)čepyř (se)
 čeřit
 chalkopyrit, -u m.
 charita ž.; Charita (organizace)
 charitativní [-ty- i -tý-]
 Charitky, -tek ž. mn.
 chlorit, -u m.
 chloritý
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 cinabarit, -u m.
 čiřit
dDemokritos, -ta m.
 dendrit, -u m.
 diakritický [dy-ty-]
 diorit [dy-], -u m.
 disparita [dy-] ž.
 dovřít, 1. j. dovřu, 3. mn. dovřou; rozk. dovři; příč. dovřel, dovřen
 dřít, 1. j. dřu, 3. mn. dřou; rozk. dři; příč. dřel, dřen; podst. jm. dření
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítomný; duchapřítomně
eemeritní
 Eritrea, -rey i -reje ž.; Eritrejec m.; eritrejský
 exteritoriální
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
 ferit, -u m.
 fluorit, -u m.
 Freetown [frítaun], -u m.; freetownský
 fritování s.
hhašteřit se
 hospodařit
 hýřit, rozk. (ne)hyř
iinferiorita ž.
 integrita ž.
 iritovat
jjitřit, rozk. jitři i jitř, jitřete i jitřte
kkolorit, -u m.
 komplementarita ž.
 kótovat (opatřit, opatřovat kótami)
 kouřit, rozk. kuř
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 kritérium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Kritias, -tia m.
 kriticizmus [-ty-], -izmu i kriticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 kritický [-ty-]
 kritik [-ty-], -a m.; kritička ž.
 kritika [-ty-] ž.
 kritizovat [-ty-]
 Kvirité i Quirité [kv-] m. mn.
 kypřit, 3. mn. kypří (činit kyprým)
llabradorit, -u m.
 lát (láteřit), 1. j. laji i laju, 3. mn. lají i lajou; rozk. laj; příč. lál; podst. jm. lání
 láteřit
 laterit, -u m.
 lazurit, -u m.
 lichvařit
 literárněkritický (k literární kritika)
 logaritmický
 logaritmus, -mu m. (zn. log i lg)
mmajorita ž.
 majoritní
 maturita ž.
 Mauritánie [-ny-], -e ž.; Mauritánská islámská republika; Mauritánec m.; mauritánský
 měřítko s.
 meritorní
 meteorit, -u m.
 meteoritický [-ty-]
 mhouřit, rozk. mhouři i mhuř
 mířit, rozk. miř
nnačepýřit (se), rozk. načepýři (se) i načepyř (se)
 nadřít (se), 1. j. nadřu (se), 3. mn. nadřou (se); rozk. (ne)nadři (se); příč. nadřel (se), nadřen
 nakypřit, 3. mn. nakypří
 namířit, rozk. namiř
 naplno i na plno (např. otevřít, říci)
 natřít, 1. j. natřu, 3. mn. natřou; rozk. natři; příč. natřel, natřen
 nebýt, přít. nejsem, nejsi, není atd.; bud. nebudu; rozk. nebuď; příč. nebyl; podst. jm. nebytí
 nefrit, -u m.
 nekritický [-ty-]
 nepřítel, -e m., mn. 1. nepřátelé, 2. nepřátel, 7. nepřáteli; nepřítelkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 nepřítomný; nepřítomně
 nesmiřitelný
Naposledy hledáno:

držová, zapomněl, ři, nadporučice, sytý, lupa, uválet, zprima, plankt, singapuřan

Najít ve Slovníku rýmů ři
Najít rýmy na slovo ři
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.